Aktsomhetsområder

Det er Kystvakten som i de fleste tilfellene etablerer aktsomhetsområder, basert på innsamla data. Denne informasjonen kan være data fra fangster i området med stor innblanding av yngel, fisk under minstemål eller arter som fiskeflåten i området ikke har kvote på.

Ikke stengt

Det er ikke forbudt å fiske i et aktsomhetsområde, slik det er i et stengt område, men det er stor risiko for å bryte regelverket ved å gå inn og fiske der.

Konsekvensene ved å gå inn i aktsomhetsområdet og å eventuelt bryte regelverket må i så fall fiskefartøyet og skipperen om bord ta. Skipperen kan ikke bli skyldfri ved å påberope prøvehal eller god tro.

Rask beslutning

I mange tilfeller kan etablering av et aktsomhetsområde være en forløper for å stenge et område for visse typer fiskeri eller redskap.

Forskjellen er at et aktsomhetsområde kan bli etablert straks innsamla data er vurdert, mens å stenge et fiskefelt krever en annen, mer formell og tidkrevende prosedyre.

Aktsomhetsområder i 2013 - 2023

 Fra

Til og med

Koordinater for aktsomhetsområdet

Bakgrunnsinformasjon

14.08.23 kl. 00:00 UTC20.08.23 kl. 24:00 UTC

1. 5930.0N-00200.0E
2. 5900.0N-00220.0E
3. 5900.0N-00250.0E
4. 5930.0N-00250.0E
5. 5930.0N-00200.0E

 

Aktsomhetsområde etablert på Patchbanken
27.06.23 kl. 00:00 UTC02.07.23 kl. 24:00 UTC

1. 6004.0N-00203.0E
2. 5940.0N-00207.0E
3. 5936.0N-00248.0E
4. 6004.0N-00240.0E
Og tilbake til posisjon 1

 

Utvidelse aktsomhetsområde Bergenbanken
26.06.23 kl. 00:00 UTC02.07.23 kl. 24 UTC

1. 6004.0N-00203.0E
2. 5940.0N-00207.0E
3. 5940.0N-00225.0E
4. 6004.0N-00240.0E
Og tilbake til posisjon 1

Aktsomhetsområde Bergenbanken
09.04.23 kl. 09:00 UTC23.04.23 kl. 12:00 UTC1.   5734.0N-00532.0E
2.   5730.0N-00532.0E
3.   5730.0N-00540.0E
4.   5720.0N-00540.0E
5.   5718.0N-00630.0E
6.   5734.0N-00600.0E
7.   And back to position 1
Aktsomhetsområde Vestbanken (pdf, 517.2 kB)
06.12.22 kl. 12:00 UTC20.12.22 kl. 24:00 UTC

1. 5754.ON-00535.OE

2. 5748.ON-00525.OE

3. 5738.ON-00607.OE

4. 5745.ON-00611.OE

5. Back to position 1.

Aktsomhetsområde Egersundbanken / Precautionary area "Egersundbank". (pdf, 499.4 kB)
08.08.22 kl. 00:00 UTC21.08.22 kl. 24:00 UTC1. 5842.0N-00521.0E
2. 5839.0N-00513.0E
3. 5823.0N-00537.0E
4. 5826.0N-00545.0E
5. Tilbake til posisjon 1.

Se bakgrunnsinformasjon for kart.
Aktsomhetsområde på kysten fra Oberstad til Egersund (pdf, 562.9 kB)
30.07.22 kl. 0013.08.22 kl. 241. 5700.0N-00245.0E
2. 5640.0N-00245.0E
3. 5640.0N-00320.0E
4. 5700.0N-00320.0E
5. Back to position 1
Aktsomhetsområde på Gyda (pdf, 303.5 kB)
31.07.22 kl. 00:0014.08.22 kl. 24:00

1. 5800.0N-00245.0E
2. 5730.0N-00300.0E
3. 5738.0N-00330.0E
4. 5751.0N-00346.0E
5. 5800.0N-00324.0E
6. Back to position 1
 

Se filen til høyr for visning av kart over området

Aksomhetsområde på Austbanken (pdf, 524.1 kB)
29.07.22 kl. 12:00 UTC12.08.22 kl. 24:00 UTC

1. 5700.0N-00345.0E
2. 5640.0N-00345.0E
3. 5635.0N-00445.0E
4. 5700.0N-00445.0E
5. tilbake til posisjon 1

Kart over aktsomhetsomrade på Store Fiskebank

 

Aktsomhetsområde etablert på Store fiskebank (pdf, 432.5 kB)
29.06.22 kl. 00:00 UTC12.07.22 kl. 24:00 UTC

1. 5633.4N-00331.4E
2. 5612.3N-00330.6E
3. 5632.1N-00417.9E
4. 5643.4N-00426.1E
5. 5646.2N-00410.5E
6. Tilbake til posisjon 1

Kart over aktsomhetsomrade på Inner Shoal.

 

Aktsomhetsområde etablert på Inner Shoal (pdf, 491.7 kB)
28.03.2022 00:00 UTC10.04.2022 24:00 UTC

1. 5742.0N-00405.0E
2. 5742.0N-00445.0E
3. 5734.0N-00445.0E
4. 5734.0N-00405.0E
5. Back to position 1

Kart over aktsomhetsomrade på engelske Klondyke.

 

Aktsomhetsområde Engelske Klondyke (pdf, 460.7 kB)
23.07.21 00:00 UTC06.08.21 24:00 UTC

1. 5634.1N-00456.5E
2. 5700.1N-00430.2E
3. 5653.5N-00405.6E
4. 5627.4N-00432.3E
5. And back to pos. No 1

Kart over aktsomhetsomrade på Store Fiskebank

 

Aktsomhetsområde Store Fiskebank (pdf, 334.4 kB)

14.07.21 kl.12:00 UTC

27.07.21 kl. 24:00 UTC

1. 5727.0N-00430.0E
2. 5727.0N-00608.0E
3. 5715.5N-00712.0E
4. 5653.8N-00600.0E
5. And back to pos. No 1

Kart over aktsomhetsomrade på Vestbanken.

 

Utvidelse av aktsomhetområde Vestbanken (pdf, 206.0 kB)
11.07.21 kl. 00:00UTC24.07.21 kl. 24:00 UTC

1. 5713.0N-00510.0E
2. 5720.0N-00645.0E
3. 5715.5N-00712.0E
4. 5653.8N-00600.0E
5. And back to pos. No 1

Kart over aktsomhetsomrade på Vestbanken.

 

Aktsomhetsområde Vestbanken (pdf, 302.0 kB)
29.05.21 kl. 16:00 UTC11.06.21 kl. 24:00 UTC.

1. 5727.0N-00436.0E
2. 5727.0N-00614.0E
3. 5720.0N-00645.0E
4. 5707.0N-00645.0E
5. 5653.6N-00600.0E

Kart over aktsomhetsomrade på Lille Fiskebanken.

 

Utvidelse av aktsomhetsområde Lille fiskebank (pdf, 260.8 kB)
29.05.21 kl. 16:00 UTC11.06.21 kl. 24:00 UTC.

1. 5653.6N-00600.0E
2. 5727.0N-00537.0E
3. 5727.0N-00614.0E
4. 5720.0N-00645.0E
5. 5707.0N-00645.0E

Kart over aktsomhetsomrade på Lille Fiskebanken.
Kart over aktsomhetsomrade på Lille Fiskebanken.

 

Aktsomhetsområde Lille fiskebank
30.04.21
kl. 20:00 UTC
14.05.21
kl. 22:00 UTC

1. 5747.0N-00405.0E
2. 5747.0N-00445.0E
3. 5736.0N-00445.0E
4. 5736.0N-00405.0E

Aktsomhetsområde Klondyke 30.04.21
Kart over aktsomhetsområde Klondyke 30.04.21
Aktsomhetsområde Klondyke 30.04.21

 

Aktsomhetsområde, Klondyke (pdf, 502.7 kB)
31.03.21
kl. 22:00 UTC
14.04.21
kl. 22:00 UTC

1. 5715.8N-00537.1E
2. 5659.8N-00537.1E
3. 5659.8N-00609.8E
4. 5715.8N-00609.8E

Kart over aktsomhetsomrade på Vestbanken.

 

Aktsomhetsområde Vestbanken (pdf, 635.8 kB)
24.03.21 kl. 20:00
UTC
07.04.21 kl. 20:00 UTC5649.7N-00547.4E  5657.0N-00547.4E  5657.0N-00525.4E  5647.3N-00539.7E
Kart over aktsomhetsomrade på Lille Fiskebanken.

 

Aktsomhetsområde Lille Fiskebank (pdf, 461.3 kB)

03.08.20 kl. 10:00 UTC

17.08.20 kl. 10:00 UTC

5703.0N-00445.0E
5642.0N-00445.0E
5642.0N-00357.0E
5703.0N-00357.0E

Aktsomhetsområde etablert på Store Fiskebank 03.08.2020

18.06.20
kl. 00:00
norsk tid

23.06.20
kl. 24:00
norsk tid

5721.0N-00436.0E
5711.0N-00436.0E
5711.0N-00502.0E
5721.0N-00502.0E

 
Aktsomhetsområde etablert på Ytterbanken 18.06.2020

06.06.20 kl. 00:00 UTC

20.06.20 kl. 24:00 UTC

5727.0N-00550.0E
5727.0N-00642.0E
5706.3N-00642.0E
5650.6N-00550.0E

Kart over aktsomhetsomrade på Lille Fiskebanken.
 
 

21.05.2020 at 00:00 UTC 

5.06.2020 at 24:00 UTC

5721.0N-00405.0E
5745.0N-00347.0E
5755.3N-00309.0E
5721.0N-00309.0E

aktsomhetsomrade-kart1-21052020.JPG
aktsomhetsomrade-kart2-210520.JPG

09.05.20
kl 12:00 UTC 

23.05.20
kl 12:00 UTC

5745.0N-00347.0E
5745.0N-00414.0E
5721.0N-00414.0E
5721.0N-00405.0E

06.05.20
kl 12:00 UTC

20.05.20 kl12:00 UTC 

1. 5721.0N-00309.0E
2. 5755.3N-00309.0E
3. 5803.0N-00240.0E
4. 5721.0N-00240.0E

04.05.20
kl 12.00 UTC

18.05.20 
kl 12.00 UTC

1. 5721.0N-00405.0E
2. 5745.0N-00347.0E
3. 5755.3N-00309.0E
4. 5721.0N-00309.0E

17.04.18

02.05.18

1. 5721.0N-00428.0E
2. 5706.0N-00428.0E
3. 5706.0N-00621.0E
4. 5721.0N-00621.0E

 

14.03.18

28.03.18

1. 5647.5N-00540.0E
2. 5706.0N-00519.0E
3. 5718.0N-00615.0E
4. 5708.0N-00648.0E,
videre langs NØS yttergrense til pos 1.

08.05.17

21.05.17

5741.0N-00410.0E
5741.0N-00434.0E
5731.0N-00434.0E
5731.0N-00410.0E

07.04.16
kl 02.00

24.04.16
kl 02.00

NB: Åpnet 12.04.16

57 40N - 006 32E
57 37N - 006 32E
57 32N - 006 51E
57 32N - 007 29E
57 34N - 007 29E
57 35N - 007 00E

16.03.16
kl 14.00

29.03.16
kl 24.00

5742.0N-00607.0E
5748.0N-00551.5E
5753.0N-00541.0E
5758.5N-00527.5E
5800.0N-00530.0E
5754.0N-00544.0E
5743.0N-00609.0E

09.03.16 kl. 12

22.03.16 kl. 24

5736.0N-00700.0E
5730.0N-00700.0E
5730.0N-00746.0E
5736.0N-00746.0E

26.02.16

10.03.16

5930.0N-00325.0E
5930.0N-00305.0E
6015.0N-00305.0E
6015.0N-00325.0E

28.09.15

04.10.15

5804.0N-00409.0E
5753.0N-00409.0E
5753.0N-00442.0E
5804.0N-00442.0E

19.06.15

03.07.15

5815.0N-00230.0E
5810.0N-00255.0E
5840.0N-00315.0E
5846.0N-00250.0E

21.09.13 kl. 16.00 UTC

05.10.13
kl. 16.00 UTC

5650.0N-00425.0E
5650.0N-00500.0E
5635.0N-00500.0E
5635.0N-00425.0E

16.06.13
kl. 22.00 UTC

30.06.13
kl. 22.00 UTC

5654.0N-00344.0E
5654.0N-00435.0E
5631.0N-00435.0E
5631.0N-00344.0E

21.05.13

04.06.13

5640.0N-00235.0E
5606.0N-00315.0E
5618.0N-00400.0E
5640.0N-00400.0E
5702.0N-00224.0E
5640.0N-00235.0E

01.05.13

Inntil videre beskjed

5640.0N - 00235.0E
5606.0N - 00315.0E
5618.0N - 00400.0E
5640.0N - 00400.0E
5640.0N - 00235.0E

27.04.13

(kl.22.00)

10.05.13

(kl. 22.00)

5715.0N - 00710.0E
5730.0N - 00600.0E
5730.0N - 00530.0E
5645.0N - 00530.0E
5715.0N - 00710.0E

01.04.2013

14.04.2013

5631.0N - 00251.0E
5657.0N - 00229.0E
5717.0N - 00458.0E
5637.0N - 00417.0E
5623.0N - 00319.0E

Oppdatert: 02.05.2021