Rapportere ubearbeidet fangst

Slik rapporterer du fangst av torsk og andre arter, som blir levert ubearbeidet rund til mottaksanlegget.

 

 1. Fartøy som er pålagt å rapportere fangst på havet, skal rapportere fangsten fordelt på art i rund vekt.

  Det vil si at det er den faktiske vekten til fisken slik den tas om bord (rund eller levende) som skal oppgis i det elektroniske rapporteringssystemet.

  I et slikt tilfelle skal det ikke foretas noen beregninger av den runde vekten basert på noen former for omregningsfaktorer.
   
 2. Når fisken landes på et mottaksanlegg skal fangstens vekt fordelt på art og størrelse føres på seddelen, altså slik fisken veies og omsettes hos kjøper. Igjen uten at fisker eller kjøper skal gjøre noen som helst form for omregning av kvantum som føres på seddel.

 • Når fisken omsettes rund vil salgslaget foreta en direkte avregning av registrert vekt på seddel fra fartøyets tildelte kvote.
 • Hvis fisken sløyes på land og omsettes sløyd vil salgslaget først foreta en omregning av det seddelførte kvantumet til rund vekt basert på de offisielle omregningsfaktorene. Deretter avregner salgslaget omregnet kvantum fra fartøyets tildelte kvote.
 • Når en landing blir kontrollert, sammenligner vi fangsten som elektronisk er rapportert inn med innveid og seddelført kvantum
 • Når avvik mellom rapportert, veid og seddelført fangst vurderes vil Fiskeridirektoratet ta hensyn til fiskens biologiske kondisjon til enhver tid. 

Oppdatert: 28.10.2022