Nyheter

Økte torskekvoter i den minste kystfiskeflåten

06.05.2021

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å øke kvotene i fisket etter torsk nord for 62°N. Det for å legge til rette for at fartøy i den minste kystfiskeflåten kan utnytte årets tildelte kvoter bedre.

Hausting av raudåte i 2021

28.04.2021

Det har i seinare tid vorte klart at det i forkant av 2021-sesongen var behov for endringar i både prøvetakingsprotokollen og i reguleringsføresegna for fartøy som har løyve til å hausta raudåte i medhald av kommersielle konsesjonar.

Klargjøring om samfiske

20.04.2021

Fiskeridirektoratet har fått en del henvendelser om samfiske, og det er flere som ikke har fått med seg reglene for å kunne drive samfiske. Her kommer derfor en klargjøring av reglene.

Hurtighøring om ny blåkveitestart

20.04.2021

Etter oppfordring fra fiskerinæringen har Fiskeridirektoratet besluttet å sende et forslag om framskyndet oppstartsdato for årets blåkveitefiske ut på en rask høringsrunde.

Hvordan styrke framtidens fiskerikontroll?

19.04.2021

Bli med på webinar den 28.april kl. 09.00 og lytt til debatten om framtidens fiskerikontroll. Hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering? Og hvilke muligheter gir en slik tilnærming til å styrke markedsposisjonen for norsk sjømat som etisk og bærekraftig?

Lofotforskrifta er oppheva – fisket greit gjennomført

15.04.2021

Den lokale forskrifta som regulerer fisket i Lofoten vart oppheva ved midnatt mellom 15. og 16. april. I år har Fiskeridirektoratet hatt ein eigen kontrolloffensiv i torskefisket i nord og inspektørkorpset kan melde om at fisket har gått greit for seg.