Nyheter

Hvor mye fisker en fisker?

07.06.2022

En fisker fisket i gjennomsnitt 222 tonn i 2021. Det var litt mindre enn året før, men over tid har fangst per fisker økt betydelig. Se figuren som viser sammenhengen mellom antall fiskere og mengde fangst i perioden 1945-2021.

Søker fartøy til kartlegging av loddeforekomster

03.06.2022

Med Havforskningsinstituttet (HI) som faglig ansvarlig, vil det sommeren 2022 bli gjennomført kartlegging av loddeforekomster i fiskerisonen ved Jan Mayen. Kartleggingen vil bli utført i perioden 24. juli til 14. august i to deler som kan gjennomføres av samme fartøy, eller deles mellom to fartøy.

Forslag til Fiskeridirektoratets Miljøpris

03.06.2022

Vi ynskjer å vidareføre Fiskeridirektoratets Miljøpris og satsar på å dele ut ein ny pris på Nor Fishing i Trondheim i august. Har du forslag til kven som fortener ein miljøpris er det fint om du sender forslag til oss.

Makrellstørje

12.05.2022

Fiskeridirektoratet har mottatt påmeldinger fra følgende fartøy til fisket etter makrellstørje for småskala kystfartøy.