Nyheter

Fiskarmanntalet 2024

24.11.2023

Framlegg til fiskarmanntal for 2024 er sett opp og vert lagt ut til offentleg innsyn i tida 24. november 2023 og tre veker framover.

Tilskudd til fiskeriforskning

03.10.2023

I forrige runde delte Fiskeridirektoratet ut 12 millioner til fiskeriforskning. I år er søknadsfristen satt til 10. november.

Forskningskvoter for 2024

26.09.2023

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknadsfrist 31. oktober 2023.

Nærmar seg bruksforbod

21.09.2023

Fiskeridirektoratet minner om krav om posisjonsrapportering (VMS) og elektronisk rapportering (ERS) som vart innført 1. juli 2023 for fartøy over 10 meter.  

Dialogmøte om kystnære lokale fiskebestander

20.09.2023

SENJA: Fiskeridirektoratet inviterer til åpent dialogmøte 12. oktober i Frovåghamn på Senja om forvaltning av kystnære fiskebestander i Andfjorden, Vågsfjorden og Solbergfjorden.