Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ny forskrift om prøvetaking

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en ny forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2024. Den skal gi bedre kontroll med råstoff som høstes og landes til produksjon av fiskemel og fiskeolje. Håndhevelse i innkjøringsperioden vil justeres etter behov i dialog med næringen.

Sentrale krav som innføres med den nye forskriften:

  • Det skal tas fortløpende prøver av alle industrifangster som landes.
    • Mottaker kan velge å overlate gjennomføringen av prøvetakingen til en tredjepart, denne skal da være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020.
  • Mottaksanlegg som tar imot industrifangster, skal ha prøvetrekker egnet til fastsettelse av fangstens arts- og størrelsessammensetning ved landing.
  • Det innføres krav til prøvetrekkerens utforming, plassering, prøvetrekkersystemet, samt til prøvenes størrelse, antall prøver og prøvetakingsfrekvens.
  • Det skal legges til rette for at de som gjennomfører prøvetakingen har tilfredsstillende arbeidsrom og arbeidsforhold for kvalitativ god sortering og veiing av prøvemateriale. Prøvekvantumet skal oppbevares og være tilgjengelig for kontrollmyndighetene frem til landings/sluttseddelen er fylt ut og signert.
  • Prøveresultatet fra landingen skal sendes elektronisk til salgslaget.

Oppdatert: 15.08.2023