Knølhval frigjort fra drivanker

En knølhval viklet seg søndag inn i et stort drivanker på fjorden Kvænangen i Troms og Finnmark. Personell fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste klarte etter en tid å frigjøre hvalen fra drivankeret og den kunne svømme uhindret videre.

Den mange tonn tunge knølhvalen hadde fått et stort drivanker og tau viklet inn i munnen og måtte ha hjelp for å få dette bort. Drivanker blir brukt i sildefisket for å få nota ut i sjøen og i riktig formasjon.

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste er på sildefeltet i Troms og Finnmark med de to patruljebåtene «Fjorgyn» og «Rind» for å observere og kontrollere fisket, og det var spesialtrente mannskap fra disse båtene som frigjorde hvalen fra drivankeret.

Frigjering av kval. Foto: © Fiskeridirektoratet
Frigjøring av hval på Kvænangen. Foto: Fiskeridirektoratet

Fare

Under det årlige sildeinnsiget til fjordene i Troms og Finnmark, spesielt Kvænangen på grensen mellom de tidligere fylkene Troms og Finnmark, kommer det hver høst store flokker med hvaler som beiter på silda i konkurranse med fiskebåter. I tillegg samler mengdevis med turister seg på fiskefeltene for å observere hvalene som beiter på sild.

Dette gjør at det fort oppstår situasjoner der både folk og dyr kan komme ut for farer. Det er spesielt knølhval og spekkhoggere som har disse fjordene som beiteområder, og Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har tidligere reddet flere hvaler som har viklet seg inn i fiskeredskaper, som har vært strandet i grunne viker eller som har kommet seg inn i oppdrettsmerder.

Det endte godt denne gangen også. Mannskapet fra Fiskeridirektoratet klarte å skjære over tauet som var festet til drivankeret og deretter fjerne selve drivankeret fra hodet og munnen til hvalen.

Oppdatert: 21.11.2022