Fiskarmanntalet 2023

Framlegg til fiskarmanntal for 2023 er sett opp og vert lagt ut til offentleg innsyn i tida 10. november 2022 og tre veker framover.

Vi ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år. Den som meiner seg feil stroken eller feil ført, kan klage skriftleg til manntalsførar innan tre veker frå 10.november. Naudsynt dokumentasjon må følgje med.

Fiskeridirektoratet er manntalsfører for heile landet.

Skriftleg klage med grunngjeving sender du til

eller

Fiskeridirektoratet

Postboks 185 Sentrum

5804 Bergen

Hugs å ha med tilvising til referanse i saka. Etter 10. november kan spørsmål om manntalsstatus rettast til:

Fiskeridirektoratet tlf. 55 23 80 00

Framlegg til Fiskarmanntal 2023

Fiskarmanntalet 2023 - Agder (pdf, 564.1 kB)

Fiskarmanntalet 2023 - Innlandet (pdf, 390.3 kB)

Fiskarmanntalet 2023 - Møre og Romsdal (pdf, 112.1 kB)

Fiskarmanntalet 2023 - Nordland (pdf, 313.4 kB)

Fiskarmanntalet 2023 - Oslo (pdf, 400.0 kB)

Fiskarmanntalet 2023 - Rogaland (pdf, 608.9 kB)

Fiskarmanntalet 2023 - Troms og Finnmark (pdf, 1.1 MB)

Fiskarmanntalet 2023 - Trøndelag (pdf, 50.9 kB)

Fiskarmanntalet 2023 - Vestfold og Telemark (pdf, 453.6 kB)

Fiskarmanntalet 2023 - Vestland (pdf, 319.9 kB)

Fiskarmanntalet 2023 - Viken (pdf, 480.3 kB)

Oppdatert: 02.11.2022