Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Skriftlig veiledning

Dersom det foreligger, eller er grunn til å tro at det kan foreligge, brudd på regelverket, vil det kunne gis skriftlig veiledning. 

En skriftlig veiledning kan gis uavhengig av om det faktisk foreligger et objektivt brudd på regelverket, eller om det foreligger subjektiv skyld. Det er tilstrekkelig at Fiskeridirektoratet eller Kystvakten har blitt oppmerksomme på forhold som gjør at det er grunn til å tro at virksomheten ikke drives i henhold til regelverket, eller at det er grunn til å tro at virksomhetsutøver ikke fullt ut har forstått regelverket. En skriftlig veiledning vil også kunne gis når det foreligger forhold hvor både objektiv og subjektiv skyld kan konstateres, men hvor Fiskeridirektoratet vurderer at overtredelsesgebyr eller anmeldelse i det konkrete tilfellet ikke er den mest hensiktsmessige avgjørelsen.

Mange av de sakene hvor det i dag gis en skriftlig veiledning ble tidligere avgjort ved vedtak på advarsel.