Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Advarsel

Dersom det foreligger overtredelse av regelverket kan det ilegges en advarsel.

Det er tilstrekkelig for ileggelse av en advarsel at det foreligger et objektivt brudd på regelverket, og det er ikke en forutsetning at det kan konstateres subjektiv skyld.

Fiskeridirektoratets hovedkontor er klageinstans for advarsler som er ilagt av Fiskeridirektoratet regioner eller Kystvakten.

Fiskeridirektoratet har inntil videre avviklet praksis ved ileggelse av advarsler i vedtaks form. De sakene som tidligere ble avgjort ved vedtak på advarsler vil i dag bli avgjort ved en skriftlig veiledning .

Fiskeridirektoratet sin praksis med bruk av advarsellapper på fiskebruk fortsetter, da dette ikke er et vedtak, men en orientering.