Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2016

Kontakt: Rune Løvås

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2016

Nr.

År

Saksnr. Fdir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat 

1

2016

15/18473

Gunnar Langva AS - «Gunnar Langva»

Tildeling av strukturkvoter til erstatning for tilsvarende strukturkvoter som oppgis for annet fartøy -
Distriktsmessige hensyn

 

04.03.2016

Klage tatt til følge

2

2016

15/5256

Torleif Skotheimsvik AS - «Holmvåg»

Begjæring om tvangsdekning - Ervervstillatelsesforskriften § 5

10.03.2016

Vedtak opprettholdt

 

 

3

2016

16/3223

Polardrift AS - «Kvitungen»

Endring i eiersammensetningen - nasjonalitetskravet i Deltakerloven § 5

 

18.04.2016

Vedtak opprettholdt

4

2016

15/12106

Nordnes AS - «Antarctic Navigator»

 

Lasteromsvolum seitråltillatelse

29.04.2016

Vedtak opprettholdt

 

5

2016

15/12214

Ørjan AS -

«Daniel Andre»

Tildeling av reketråltillatelse - nytildeling

29.04.2016

Vedtak opprettholdt

 

6

2016

15/7208

Klotind AS -

«Klotind»

Dekning av sakskostnader - Forvaltningsloven § 35

 

10.06.2016

Klage tatt delvis til følge

7

2016

15/10341

Remøy Sea Viking AS - «Flåværing»

Nytildeling av reketråltillatelse -vilkårsfastsettelse - utsatt frist for gjennomføring - registrert heftelse (unntak fra kondemneringskrav)

 

23.06.2016

Klage tatt delvis til følge

8

2016

16/9598

K. Halstensen AS - «Slaatterøy»

Tildeling av tillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse som oppgis for annet fartøy - Deltakeradgang i fisket etter reker med trål på Grønland

15.09.2016

Klage tatt til følge

 

 

 

 

 

9

2016

16/13461

Liegruppen Fiskeri AS - «Libas»

Slumpfiskeordningen - tråltillatelse for kolmule

 

27.10.2016

Vedtak opprettholdt

10

2016

16/10711

Alta Fiskeriselskap AS - «Jens Kristian»

Dispensasjon fra forbudet mot fangst av snøkrabbe

22.11.2016

Vedtak opprettholdt

 

11

2016

14/994

Skagøysund AS - «Skagøysund»

Tilbakekall av reketråltillatelse – passivitet

 

29.11.2016

Vedtak opprettholdt

12

2016

14/994

Selfjordbuen AS - «E.H. Senior»

Tilbakekall av reketråltillatelse – passivitet

 

29.11.2016

Vedtak opprettholdt

13

2016

14/994

Kransvik AS -

“Bernt Oskar”

Tilbakekall av reketråltillatelse - passivitet

29.11.2016

Vedtak opprettholdt

 

14

2016

16/13191

Olympic Havfiske AS - «Nordøytrål»

Varighet av generell utskiftningstillatelse

19.12.2016

Klage tatt til følge