Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2012

Kontakt: Rune Løvås

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2012

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat 

1

2012

10/12519

Br. Birkeland AS - ”Talbor” - ”Birkeland”

Endring i eiersammensetningen -aktivitetskravet - Deltakerloven § 6

 

12.01.2012

Vedtak opprettholdt

2

2012

10/15680

Koralhav AS - “Koralen”

Deltakeradgang til å delta i fisket etter lange og brosme

 

15.02.2012

Klage tatt til følge

3

2012

11/16809

SUS Arctic Wolf AS - ”Spitsbergen”

 

Adgang til å delta i fangst av snøkrabbe

 

16.02.2012

Klage tatt til følge

4

2012

12/1310

Steinfjordfisk AS -

”Leif Junior” - ”Skolmen”

 

Dobbel utskiftning/splitting - omgåelse av strukturkvoteforskriftens kvotetak

 

09.03.2012

Klage tatt til følge

5

2012

12/2182

Trænabanken AS - ”Luna” - ”Trænabanken”

 

Splitting av driftsgrunnlag - egnet og utstyrt - deltakerloven § 8

 

13.04.2012

Vedtak opprettholdt

6

2012

10/14912

Hermes AS -

”Hermes”

Administrerende reder - Deltakerloven § 6

 

04.05.2012

Vedtak opprettholdt

7

2012

11/112

Hammerfest Industrifiske AS - ”Doggi”

 

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - utkast

 

06.07.2012

Vedtak opprettholdt

8

2012

10/14188

Nordland Havfiske AS ”Hekktind”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - utkast

 

06.07.2012

Vedtak opprettholdt

9

2012

12/5839

AS Andenes Havfiskeselskap - ”Andenesfisk I”

Endring i eiersammensetningen - majoritetseier registrert i Sør-Norge -

Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

 

31.08.2012

Vedtak opprettholdt

10

2012

11/8829

Utvik Senior AS - ”Solskjær”

Overføring av kvote fra 2011 til 2012

 

06.09.2012

Vedtak opprettholdt

 

11

2012

12/6736

Remøy Sea Viking AS - ”Remøy Viking”

Utskiftningstillatelse - reketråltillatelse - tvangssalg

 

20.09.2012

Vedtak opprettholdt

12

2012

12/9768

Silfaks Fiskebåtrederi AS - ”Ingrid Majala”

Strukturkvoteordningen - fornyet behandling av avkortning på strukturkvoter

 

02.10.2012

Vedtak opprettholdt

13

2012

12/11792

Torbas AS -

”Gambler” - ”Torbas”

Unntak fra reguleringsforskriftenes bestemmelser om kvoteutnyttelse - intern utskiftning

 

09.10.2012

Klage tatt til følge

14

2012

12/9381

SUS Tus-Mir AS - ”Tjeldøy”

Reelt eierskap - betydningen av kausjonsforhold - Deltakerloven § 4

 

01.11.2012

Vedtak opprettholdt

15

2012

12/8423

P/R Hopmark ANS - ”Fiskebank”

Klage på beslutning om ikke å vurdere omgjøring av vedtak om strukturkvote

 

08.11.2012

Vedtak opprettholdt

16

2012

12/213

Frøybas AS - ”Tilje”

Fylkesbinding - bosted - bortfall av strukturkvoter

 

18.10.2012

Vedtak opprettholdt

17

2012

12/10247

Midsund Fiskebåtrederi AS - ”Omsund”

 

Driftskrav - konsesjonsforskriften § 1-4

09.11.2012

Vedtak opprettholdt

18

2012

11/17553

Arnøytind AS - ”Arnøytind” - ”Fugløytind”

 

Splitting av driftsgrunnlag - reelt eierskap - Deltakerloven § 4

17.12.2012

Vedtak opprettholdt

19

2012

12/3386

Lars-Arne Kristensen - ”Martin-Marie”

 

Dekning av sakskostnader - Forvaltningsloven § 36

18.12.2012

Vedtak opprettholdt

20

2012

12/1248

Hansen Rederi AS - ”Tromsøy”

 

Deltakeradgang i fisket etter lange og brosme

21.11.2012

Vedtak opprettholdt