Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2009

 

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2009

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat 

1

2009

09/2215

Båragutt AS -

”Flid 1” - ”Eilifson”

Deltakeradgang i fisket etter reker ved Grønland - Deltakerloven § 8

 

13.01.2009

Vedtak opprettholdt

2

2009

09/5161

Moskenes Torsk AS

Splitting av driftsgrunnlag - reell to-instansbehandling

 

08.05.2009

Vedtak opprettholdt

3

2009

09/1573

Teigebris AS - ”Teigenes” - ”Sjøbris”

Slumpfiskeordning -

oppstart av fiske før behandling av søknad

 

12.05.2009

Vedtak opprettholdt

4

2009

09/3466

Gjøsund Fiskebåtrederi AS - ”Langenes”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse -

brudd på leveringsvilkår

 

10.06.2009

Vedtak opprettholdt

5

2009

09/5722

Landkjenning AS - ”Skagenes”

 

Deltakelse i åpen gruppe

15.06.2009

Vedtak opprettholdt

6

2009

09/9489

Asbjørn Selsbane AS - ”Julianne III”

 

Midlertidig tråltillatelse -

sei

18.06.2009

Klage tatt til følge

7

2009

09/9826

Kvitbjørn AS - ”Kvitbjørn”

Dispensasjon fra forbud mot ombordproduksjon av kongekrabbe

 

19.06.2009

Vedtak opprettholdt

8

2009

09/12608

Bømlotrål AS -

”Salvøy”

Pelagisk tråltillatelse - Tilfredsstillende driftsgrunnlag - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

 

17.07.2009

Vedtak opprettholdt

9

2009

09/11688

Ryggefjord AS - ”Nordborg”

Ringnot- og kolmuletråltillatelse - lasteromsvolum -

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

 

28.07.2009

Vedtak opprettholdt

10

2009

09/14086

Liegruppen Fiskeri AS - ”Libas” - ”Ligrunn” -

”Liafjord”

 

Slumpfiskeordning -

salg av avgivende fartøy til utlandet

01.09.2009

Klage tatt til følge

11

2009

09/6738

AS Roaldnes - ”Josefina”

Vilkårfastsettelse i strukturkvotevedtak - Deltakerlovens § 8

 

02.10.2009

Klage tatt til følge

12

2009

09/19617

Utvik Senior AS - ”Ørvur”

Endring i eiersammensetningen - vilkår for tildeling av torsketråltillatelse

 

30.11.2009

Vedtak opprettholdt