Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2007

 

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2007

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2007

06/7971

Gjøsund Fiskebåtrederi AS - ”Stornes”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - brudd på leveringsvilkår

05.01.2007

Vedtak opprettholdt

 

 

2

2007

06/14433

Reinebuen AS - ”Reinebuen”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

22.01.2007

Klage tatt delvis til følge

 

3

2007

06/21176

AS Måløysund - ”Keltic” -

”Fjellmøy” - ”Måløysund”

Rederikvoteordning - forlengelse

02.02.2007

Vedtak opprettholdt

 

 

 

4

2007

06/10257

Mehamn Havsnurrevad AS - ”Hovden Senior”

Bortfall av deltakeradgang - fristoverskridelse - manglende deltakelse

05.02.2007

Vedtak opprettholdt

 

 

5

2007

06/8694

Carisma Fish AS - “Soria Moria”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - uttak av reell kapasitet - fartssertifikat - tidligere deltakelse i fiske

23.03.2007

Vedtak opprettholdt

 

 

 

6

2007

07/2279

P/R Troland Havfiske ANS -

”Morten Einar”

Konsesjonskapasitet i kolmuletrålfisket -

faktisk lastekapasitet

26.03.2007

Vedtak opprettholdt

 

 

7

2007

07/2429

Herøyfisk AS -

”Eros” -

”Herøyfjord” -

 ”Herøy”

Leiefartøyordning - kolmuletrålfisket

26.03.2007

Klage tatt til følge

 

 

 

8

2007

06/3355

Aker Seafoods ASA - ”Skaidi I” -

”Båtsfjord” -

”Varak” -

”Persfjord”

Rederikvoteordning - forlengelse

30.03.2007

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

9

2007

06/12630

Norwegian Products AS -

Steinar Bastesen - ”Carina-Iren”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

30.03.2007

Vedtak opprettholdt

 

 

 

10

2007

07/6725

Fiskaren

Innsynsbegjæring

02.05.2007

Vedtak opprettholdt

 

11

2007

07/6723

Fiskaren

Innsynsbegjæring

02.05.2007

Vedtak opprettholdt

 

12

2007

07/6538

Giske Havfiske AS - Polar Prawn AS - “Rosvik”

Endring i eiersammensetningen - distriktsmessige hensyn

28.06.2007

Vedtak opprettholdt

 

 

13

2007

07/9272

Trænabanken AS - ”Trænabanken”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

05.09.2007

Vedtak opprettholdt

 

14

2007

07/7898

Harald B. Holthgaard - ”Sletnes”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - unntak fra kondemneringskravet - antikvarisk verdi

06.09.2007

Vedtak opprettholdt

 

 

 

15

2007

06/18497

Båragutt AS - ”Eilifson” -

”Øksnesfisk I”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - uttak av reell kapasitet - fartssertifikat - tidligere deltakelse i fiske

11.09.2007

Klage tatt til følge

 

 

 

16

2007

07/9493

AS Andenes Havfiskeselskap AS -

Ytre Rolløya AS -

Polar Prawn AS -

”Rosvik”

Endring i eiersammensetningen - dispensasjon fra aktivitetskrav - Deltakerloven § 6 tredje ledd

19.09.2007

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

 

17

2007

04/695

Stokke Junior AS - ”Stokke Senior”

Nordsjøtråltillatelse - retildeling - driftskrav - bevisvurdering

16.10.2007

Vedtak opprettholdt

 

 

18

2007

06/6245

AS Ramoen - ”Ramoen”

Inndragning av fangstverdi av torsk, hyse og sei - ”kvoteleie” - reelt eierskap og faktisk kontroll -

Deltakerloven §§ 4 og 6

09.11.2007

Klage tatt til følge