Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2006

 

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2006

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2006

05/24219

Ospa Rederi KS - ”Meholmen” - ”Svebas” -

”Elvira” -

”Sailor”

Strukturkvoteordning for kystfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

05.01.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

2

2006

05/22083

Lønning Fiskeri AS -

Leik AS -

 ”Lønnøy” -

”Leik”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

11.01.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

3

2006

05/24204

Sjøtun Kystfiske AS - ”Saltnesvåg” - ”Havstjerna” -

”Solbris Senior”

Strukturkvoteordning for kystfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote -vilkår for omgjøring av vedtak

19.01.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

 

4

2006

05/20986

Barents Sea AS - ”Nontind” -

”Iris Beate” - Fugløyfjord”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - retildeling

23.01.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

5

2006

04/23099

Bjarne Nilsen AS - ”Bjarne Nilsen”

Bortfall av deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle havfiskefartøy ved ombygging og forlenging av fartøy

24.01.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

 

6

2006

05/12117

Roaldnes AS - ”Stalvik”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - vilkårfastsettelse -

uttak av reell kapasitet 

10.02.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

7

2006

05/24886

Fiskeribladet

Innsynsbegjæring

24.02.2006

Vedtak opprettholdt

 

8

2006

06/558

KS Odd Lundtangen AS - ”Odd Lundberg”

Konsesjonskapasitet i ringnotfisket

01.03.2006

Vedtak opprettholdt

 

9

2006

05/10828

Kransvik AS -

”Bernt Oskar”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

09.03.2006

Klage tatt til følge

 

10

2006

05/16867

Silfaks Fiskebåtrederi AS - ”Ingrid Majala”

Konsesjonskapasitet i ringnotfisket

14.03.2006

Vedtak opprettholdt

 

11

2006

06/2817

Nyholmen AS - ”Kvannøy” - ”Kanstadfjord”

Splitting av driftsgrunnlag - ulike eierselskap - utleie av spesiell tillatelse

20.03.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

12

2006

05/19069

Aker Seafoods ASA - ”Hekktind” - ”Vesttind” -

 ”K. Arctander”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

28.03.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

13

2006

06/332

Gunnar Langva AS - ”Roaldnes” -

”Gunnar Langva”

Splitting av driftsgrunnlag - vassildtråltillatelse - kapasitetsoppbygging -

økt press på ressursgrunnlag i et ikke-kvoteregulert fiskeri

07.04.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

14

2006

04/21221

Karl N. Meløysund

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei grunnet tillistverv

24.04.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

15

2006

06/2406

Nordfjord Havfiske AS - ”Atlantic Star”

Torsketråltillatelse - distriktsmessige hensyn

24.04.2006

Vedtak opprettholdt

 

16

2006

06/344

Båragutt AS - ”Strandby” - ”Båragutt” -

”Eilifson”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

25.04.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

17

2006

05/20770

Mathisen & Lyng Rederi AS - ”Torbas”

Endring i eiersammensetningen - distriktsmessige hensyn

02.05.2006

Klage tatt til følge

 

 

18

2006

05/10890

Aarsheim AS - ”Aarsheim Senior”

Konvertering fra enhetskvoteordning til strukturkvoteordning - avkortning

02.05.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

19

2006

05/10885

Barentsfisk AS - ”Barentsfisk”

Konvertering fra enhetskvoteordning til strukturkvoteordning - avkortning

02.05.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

20

2006

06/6245

Langsund II AS - ”Ramoen” - ”Kvaløyfjord II”

Vilkårfastsettelse - krav om at ombordproduksjons-

utstyr fjernes

08.05.2006

Klage tatt til følge

 

 

21

2006

05/190

 

59

Nordland Havfiske AS - ”Ballstad” - ”Vestvågøy” - ”Skrapur”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - konsesjonsvilkår - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

08.05.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

22

2006

06/6772

Ytterstad Fiskeriselskap AS - ”Solvår Viking” - ”Kanstadfjord”

Ringnottillatelse -

driftskrav

11.05.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

23

2006

04/18221

Polar Prawn AS - ”Rosviik” -

”Vannafisk III”

Strukturkvoteordningen for havfiskeflåten - vilkårfastsettelse om fylkesbinding

01.06.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

24

2006

05/19603

Olav Arild Refsnes - ”Trønderhav”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

08.06.2006

Vedtak opprettholdt

 

25

2006

06/3663

Torsken Fiskeriselskap AS - ”Koralnes”

Leveringsvilkår knyttet til torsketråltillatelse

13.06.2006

Klage tatt til følge

 

 

26

2006

06/7224

Articus AS -

”Auriga”

Bortfall av tråltillatelser - overskridelse av frist for generell utskiftningstillatelse

27.06.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

27

2006

03/8160

Hansen Fiskebåtrederi AS -

”Spitsbergen”

Bortfall av tråltillatelse - generell utskiftningstillatelse - fristforlengelse utover 2 år

27.06.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

28

2006

06/9612

Vikinghav AS -

”Sissel” -

”Vikingbank”

Makrelltråltillatelse - driftskrav

11.07.2006

Klage tatt til følge

 

 

29

2006

05/25263

Blomvik AS -

”Stornes” - ”Langenes”

”Koralnes”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten -

instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote -

splitting av driftsgrunnlag - ulike eierselskap - ”gjenværende fartøy” i strukturkvotesammenheng

11.07.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2006

05/19069

Nordland Havfiske AS - ”Vestvågøy” -”Hekktind”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

18.07.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

31

2006

05/24890

Mats Mikal AS - ”Guldringnes”

Konsesjonskapasitet i nordsjøtrålfisket

02.08.2006

Vedtak opprettholdt

 

32

2006

05/24897

Mats Mikal AS - ”Frøydus”

Konsesjonskapasitet i nordsjøtrålfisket

02.08.2006

Vedtak opprettholdt

 

33

2006

05/15679

Skaregg AS -

”Skaregg”

Konvertering fra enhetskvoteordning til strukturkvoteordning - avkortning

29.08.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

34

2006

05/20770

Mathisen & Lyng Rederi AS - ”Torbas”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - avkortning i strukturkvotetillegg ved flytting fra Nord-Norge til Sør-Norge

31.08.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

35

2006

06/10847

Finnmark Havfiske AS - ”Bettina” -

”Sletnes”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - endring av rettidig innkommet søknad iht. instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

08.09.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

 

36

2006

06/2635

Omar Sørvik -

”Sklinna II” -

”Genius”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - ”knoppskyting

 

 

09.10.2006

Vedtak opprettholdt

37

2006

02/21809

Sammy Olsen - ”Barmen”

Deltakeradganger grunnet tillitsverv

27.10.2006

Klage delvis tatt til følge

 

38

2006

02/20752

Alu Safe AS -

Steinar Bastesen

Deltakeradganger grunnet tillitsverv

13.11.2006

Klage tatt delvis til følge

 

39

2006

06/18936

Vea AS -

Traal AS -

”Arizona” -

”Traal”

Slumpfiskeordning

28.11.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

40

2006

06/14514

Vea AS -

“Vea” -

“Arizona”

Leiefartøyordning - nordsjøsild - kolmule -

RSW-anlegg 

30.11.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

41

2006

05/23407

Torbjørn Horsfjord - ”Havsild”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - manglende deltakelse

01.12.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

42

2006

06/2768

SUS Norafjell AS - ”Norafjell”

Ervervstillatelse - aktivitetskrav - generasjonsskifte -

Deltakerloven §§ 4, 6 og 7

07.12.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

43

2006

06/13433

Havborg Kystfiske AS - ”Havborg”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle havfiskefartøy på grunnlag av deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter

21.12.2006

Vedtak opprettholdt