Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2005

 

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2005

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold – stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2005

04/22865

Engenesfisk AS - ”Engenesfisk”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - manglende deltakelse

26.01.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

2

2005

04/17281

Myre Maritim AS - ”Olav Trygvason”

Loddetråltillatelse - driftskrav - lengdebegrensning

26.01.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

3

2005

04/19674

SUS Arctic Kiberg AS - ”Lønning Junior” -

“Comet” -

“Barents Eagle”

Trål/kyst-prosjekt -

bruk av kystfartøy til å fiske kvote fra tråltillatelse - prøveordning

21.02.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

4

2005

04/13262

Mats Mikal AS - “Bømlotrål” - “Frøydus”

Vilkårfastsettelse i vedtak om nordsjøtråltillatelse - nedkortning av fartøylengde

21.02.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

5

2005

04/5449

Lurøyveiding AS - “Skagøysund” - “Lurøyfisk”

Fastsettelse av konsesjonskapasitet i reketrålfisket

22.02.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

6

2005

04/4186

Isanlegget AS - “Mehamnpakken”

Overtakelse av ”ledige rettigheter i Mehamnpakken” - nytildeling

01.03.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

7

2005

04/19758

Asbjørn Selsbane AS - ”Sklinna II” - ”Norafjell”

Splitting av driftsgrunnlag - vesentlig svekkelse av driftsgrunnlag - utskiftning - driftskrav

02.03.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

8

2005

04/12080

Brunvoll Fisk AS - ”Madelen”

Avgrenset nordsjøtråltillatelse - manglende deltakelse

04.03.2005

Klage tatt til følge

 

 

9

2005

02/7227

Havfisk AS - ”Hekktind” -

”Ståltind” -

”Vesttind”

Selskapsvedtekter for Havfisk AS - konsesjonsvilkår

07.03.2005

Klage tatt til følge

 

 

 

10

2005

04/22232

Finnøy Havfiske AS -

Viknafisk AS -

”Vonar” -

”Vonar Senior”

Rederikvoteordning - instruks om stans i behandling av søknader

09.03.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

11

2005

03/9788

Bøtrål AS -

”Bøtrål I”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - endring i eiersammensetningen uten forutgående samtykke

15.03.2005

Klage tatt til følge

 

 

 

 

12

2005

04/14522

T. Gangstad AS - ”Gangstad” - ”Gangstad Junior”

Splitting av driftsgrunnlag - ulike eierselskap - manglende driftsgrunnlag

22.03.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

13

2005

02/18891

Thorfinn Midtveit - ”Thor Ingolf”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - ”knoppskyting”

05.04.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

14

2005

05/3016

Helnes Trålrederi AS - Polar Prawn AS - ”Vannafisk III” - ”Kjølnes”

Rederikvoteordning -

 uttak av reell kapasitet

11.04.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

15

2005

04/15240

Rolf Helge Pettersen - ”Ariel”

Opprykk fra gruppe II til gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei - manglende deltakelse

15.04.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

16

2005

04/19436

Støholm Jr. AS - ”Støholm”

Deltakeradgang i fisket etter nordsjøsild - manglende deltakelse

25.04.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

17

2005

05/1927

P/R Julsund -

”Julsund Senior”

Deltakeradgang i fisket etter makrell med not - manglende deltakelse

09.05.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

18

2005

04/10520

Hønseby Kystfiske AS - Seiland Kystfiske AS 

”Einar Erlend” - ”Solværskjær”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei og fisket etter norsk vårgytende sild - manglende deltakelse

09.05.2005

Klage tatt delvis til følge

 

 

 

19

2005

05/1049

Carisma AS -

“Loran” -

“Nesbakk” -

 “Sjøliner”

Rederikvoteordning - gjenbruk av uttatt fartøy

20.05.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

20

2005

04/16698

SUS Skudetrål AS - “Krossfjord I” - “Skudetrål” - “Klondyke”

Enhetskvoteordning - fordeling av konsesjonskapasitet i industritrålfisket til kombinasjonsfartøy

20.05.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

21

2005

05/5485

Strandby Havfiske AS ”Kjelsvik” - ”Molviktind”

Splitting av driftsgrunnlag - kapasitetsoppbygging i fiskeflåten

25.05.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

22

2005

05/2430

Dag Robert Gamst - ”Nystein” -

”Vardøværing”

Utskiftning - orientering av panthaver - rettslig klageinteresse - majoritetseiers disposisjoner over deltakeradganger

31.05.2005

Klage delvis tatt til følge

 

 

 

 

23

2005

03/18846

Reinefangst AS - ”Trøndergut” - ”Reinefangst”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - manglende deltakelse

14.06.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

24

2005

04/15521

Chrisma AS -

”Furen” -

”Polarbas”

Splitting av driftsgrunnlag - driftskrav - manglende driftsgrunnlag - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

15.06.2005

Klage tatt delvis til følge

 

 

 

 

25

2005

05/2911

Kim Edvard Hæstad

Deltakeradgang i fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak - manglende deltakelse

15.06.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

26

2005

05/9765

SUS Steinar Uteng -

AS Andenes Havfiske - ”Bjørgvin Senior”

Ervervstillatelse - distriktsmessige hensyn - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

16.06.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

27

2005

04/11683

Stig Harry AS -

”Stig Harry”

Deltakeradgang i fisket etter makrell - hjemmelslengde/faktisk lengde - skjæringsdato

17.08.2005

Klage tatt til følge

 

 

 

28

2005

04/18419

Magnar Kirknes - “Langnes Jr.”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - manglende deltakelse

31.08.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

29

2005

03/18560

P/R Finn ANS -

“Finn”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - manglende deltakelse

14.09.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

30

2005

05/9763

Barren AS -

”Bjørgvin Senior”

Ervervstillatelse -

reelt eierskap og faktisk kontroll -

Deltakerlovens §§ 4 og 6

19.09.2005

Vedtak opprettholdt4

 

 

 

31

2005

05/8506

AS Roaldnes - ”Ramsøysund”

Reketråltillatelse, loddetråltillatelse -

Driftskrav

19.09.2005

Klage delvis tatt til følge

 

32

2005

05/6549

Jens-Sigvart Fagerhaug - ”Fagerhaug”

Bortfall av deltakeradgang - manglende deltakelse

27.05.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

33

2005

05/12677

Onny H. Ottesen - ”Nordsjøbas” - ”Havbas”

Vassildtråltillatelse - distriktsmessige hensyn - vilkår for omgjøring til skade for part

28.09.2005

Klage tatt til følge

 

 

34

2005

05/12595

Aker Seafoods Hammerfest

 Trål/kyst-prosjekt -

bruk av kystfartøy til å fiske kvote fra tråltillatelse – prøveordning

03.10.2005

Klage tatt til følge

 

 

 

35

2005

04/18221

Polar Prawn AS - ”Vannafisk III” - ”Rosvik”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - uttak av reell kapasitet - egnet og utstyrt - Deltakerlovens § 8 -

 krav om fartssertifikat

04.10.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

36

2005

04/10061

Magne Bernt Henriksen - ”Ternskjær”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - hjemmelslengde/faktisk lengde - skjæringsdato

04.10.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

37

2005

05/12373

Åge Sivertsen AS - ”Trinto”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

07.10.2005

Vedtak opprettholdt

 

38

2005

04/15345

Arne Sævik og SUS Spitsbergen Fisk AS - ”Kvitsjøen”

Ervervstillatelse -

reelt eierskap og faktisk kontroll -

Deltakerloven §§ 4 og 6

10.10.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

39

2005

04/21220

Olsengruppen AS - ”Nordervon” - ”Skipsholmen”

Enhetskvoteordning - avkortning i enhetskvotetillegg ved flytting fra Nord-Norge til Sør-Norge - tidspunkt for avkortning

21.10.2005

Klage tatt til følge

 

 

 

 

 

40

2005

04/9729

Arnøytind AS - ”Arnøytind”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

28.10.2005

Vedtak opprettholdt

 

41

2005

05/12809

Mikal AS -

”Solhaug Senior”

Tvangssalg - utskiftning - deltakeradganger

10.11.2005

Vedtak opprettholdt

 

42

2005

05/10539

Vikingfish AS - ”Apollo”

Nordsjøtråltillatelse - driftskrav

14.11.2005

Vedtak opprettholdt

 

43

2005

05/10929

Petter Berg AS - ”Petter Berg”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

17.11.2005

Vedtak opprettholdt

 

44

2005

05/12798

Knut Ellingsvåg og Sønner AS - ”Ravnfjord”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

28.11.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

45

2005

05/17576

Polardrift AS - ”Kvitungen”

Reketråltillatelse, torsketråltillatelse - nytildeling

02.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

46

2005

05/15903

Trygvason AS -

”Quo Vadis” - ”Trygvason”

Konvertering fra enhetskvoteordning til strukturkvoteordning

05.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

47

2005

05/16763

Jan Olav Øverland - “Irene”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - manglende manntallsføring

05.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

48

2005

05/16973

Olsengruppen AS - “Nordervon” - “Skipsholmen”

Konvertering fra enhetskvoteordning til strukturkvoteordning

07.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

49

2005

04/1643

Barsund AS -

”Robin Hood”

Bortfall av tråltillatelser - generell utskiftningstillatelse - driftskrav

16.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

50

2005

04/8883

P/R Pilot ANS -

”Pilot”

Bortfall av NVG-sildtråltillatelse -

driftskrav

19.12.2005

Klage tatt til følge

 

 

51

2005

05/22044

Main Food AS - ”Bjørgvin Senior”

Ervervstillatelse - reketråltillatelse, torsketråltillatelse - distriktsmessige hensyn

20.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

52

2005

05/23529

Carisma Fish AS - “Vestkapp”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten -

uttak av reell kapasitet - brannskadet/havarert fartøy

23.12.2005

Vedtak opprettholdt