Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2004

 

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2004

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2004

03/13191

Elvira AS -

”Solholm Senior”

Makrelltråltillatelse - manglende deltakelse

28.01.2004

Vedtak opprettholdt

 

2

2004

03/16863

Sjarm AS -

”Sjarm”

NVG-sildtråltillatelse - manglende deltakelse

28.01.2004

Vedtak opprettholdt

 

3

2004

03/10102

Havbjørn AS -

”Kenty”

Splitting av driftsgrunnlag - manglende driftsgrunnlag - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

02.04.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

 

4

2004

03/12759

Arne Jensen -

”Geir Johansen”

Bortfall av ringnottillatelse

08.04.2004

Vedtak opprettholdt

 

5

2004

02/22268

AS Roaldnes - ”Koralnes”

Sammenslåingsordningen for torsketrålere -

kvotefaktor -

avkortning

14.04.2004

Klage delvis tatt til følge

 

 

 

6

2004

03/15101

Ospa Rederi AS - ”Meholmen” - ”Svebas”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - inndragning av fangst - ulovlig overføring av fangst mellom fartøy -

EMK

16.04.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

 

7

2004

03/10351

Olav Pollen - ”Tryggholm”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - ”Knoppskyting”

28.04.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

8

2004

02/14881

Egersund Fiskeriselskap AS - ”Unity” -

”Fiskarvik”

Fastsettelse av basiskvote i fisket etter nordsjøsild og makrell

26.05.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

 

9

2004

03/13503

Nordea Bank ASA - ”Aarsheim Senior” - ”Polar Lady”

Rederikvoteordning - tvangssalg -

rettslig klageinteresse

28.05.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

10

2004

04/2937

SUS Urkedal og Holmeseth AS - “Tælavåg” -

“Seir” -

“Geir”

Enhetskvoteordning - omfordeling av enhetskvoter Rederikvoteordning 

28.05.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

11

2004

03/18428

Atlantic Seafish AS - “Polarbris” - “Fernando”

Rederikvoteordning - omgjøringsvedtak

28.05.2004

Klage tatt til følge

 

 

12

2004

04/6319

SUS Havskjer AS -

Havfisk Invest AS - ”Fisk”

Loddetråltillatelse - driftskrav

22.06.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

13

2004

04/1643

Barsund AS -

”Robin Hood”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - fylkesbinding - reelt eierskap og faktisk kontroll

25.06.2004

Klage tatt til følge

 

 

14

2004

04/9779

Geir Even og Svein Lunde -

”Brattholm”

Deltakeradgang i fisket etter makrell -

manglende manntallsføring

29.07.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

15

2004

04/10333

Silfaks Fiskebåtrederi AS - ”Jøkul” -

”Sørfold”

Ringnottillatelse, reketråltillatelse, vassildtråltillatelse - manglende oppfyllelse av driftskrav

05.08.2004

Klage tatt til følge

 

 

 

 

16

2004

03/10449

K. Roaldsen Fiskebåtrederi AS -

”Roaldsen”

Splitting av driftsgrunnlag - industritråltillatelse

06.08.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

17

2004

03/17246

Vikmark Senior AS - ”Vikmark Senior”

Deltakeradgang i fisket etter nordsjøsild - manglende oppfyllelse av kvantumskrav

23.08.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

18

2004

03/16773

Lars K. Vetrhus -

P/R Vikmark ANS - ”Vikmark”

Deltakeradgang i fisket etter nordsjøsild - manglende oppfyllelse av kvantumskrav

23.08.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

19

2004

04/9319

AS Stig Magne - 

Torsken Fiskeriselskap AS -

”Koralnes” -

”Frøydus”

Sammenslåingsordning for småtrålere -

distriktsmessige hensyn

30.08.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

20

2004

03/9765

Tore Hillersøy - ”Hillersøy”

Enhetskvoteordning - hjemmelslengde/faktisk lengde - skjæringsdato for ombygging

09.09.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

 

21

2004

03/5021

Giske Havfiske AS -

Stålfinn AS -

”Kvalnes” -

”Sklinna II”

Splitting av driftsgrunnlag - ulike eierselskap

09.09.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

 

22

2004

02/17519

Trygvason AS - ”Trygvason”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket - ombygging

15.09.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

23

2004

04/8639

Senja Fiskeriselskap AS - ”Arvid Nergård”

Bortfall av tråltillatelser - generell utskiftningstillatelse

15.09.2004

Klage tatt til følge

 

 

24

2004

04/13119

Torsken Fiskeriselskap AS -

”Comet”

Torsketråltillatelse -

endring i eiersammensetningen - distriktsmessige hensyn

17.09.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

 

25

2004

04/422

Polar Prawn AS - ”Rosvik”

Fastsettelse av kvotefaktor - seitråltillatelse

21.09.2004

Vedtak opprettholdt

 

26

2004

03/19027

Knut Strand - ”Haugås” -

”Stein Bjarne”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - skjæringsdato - utskiftning

23. 09.2004

Klage tatt til følge

 

 

27

2004

04/9548

Johnny P. Torkelsen - ”Delfin”

Deltakeradgang i fisket etter nordsjøsild - skjæringsdato - kontrahering

23.09.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

28

2004

04/4416

PR Brødrene Siglen AS

”Siglodden”

Deltakeradgang i fisket etter torsk i Nordsjøen - manglende oppfyllelse av kvantumskrav

23.09.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

 

29

2004

04/10528

Myre Maritim AS

Trål/kyst-prosjekt -

bruk av kystfartøy til å fiske kvote fra tråltillatelse - prøveordning

15.10.2004

Klage tatt til følge

 

 

 

30

2004

04/3762

SUS Roar Dagsvold - Båragutt AS - ”Solvind” -

”Moan Senior”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - skjæringsdato - forhåndstilsagn

25.10.2004

Klage tatt til følge

 

 

 

31

2004

03/13463

Ramsøysund AS - ”Ramsøysund”

Loddetråltillatelse - driftskrav

08.11.2004

Vedtak opprettholdt

 

32

2004

02/17405

P/R Solvår ANS - ”Solvår Viking”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

08.11.2004

Vedtak opprettholdt

 

33

2004

04/4277

John Moen -

”Måna”

Opprykk fra gruppe II til gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei

08.11.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

34

2004

04/13164

Carisma Fish AS - Sjøliner”

Rederikvoteordning - generell utskiftningstillatelse - tinglyst heftelse i Skipsregistrene

08.11.2004

Klage tatt til følge

 

 

 

35

2004

04/4953

Geir Rognan

Deltakeradganger - dispensasjon grunnet tillitsverv

09.11.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

36

2004

04/14003

Fiskebas AS - ”Fiskebas”

Vassildtråltillatelse - nytildeling

09.11.2004

Vedtak opprettholdt

 

37

2004

04/7059

Gularøy AS -

Gularøy”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

03.12.2004

Vedtak opprettholdt

 

38

2004

04/9146

Hovden Senior AS - ”Hovden Senior”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

06.12.2004

Vedtak opprettholdt

 

 

39

2004

04/18798

Bjørnøytrål AS - ”Østbas” -

”Kjelsvik”

NVG-sildtråltillatelse, loddetråltillatelse -

driftskrav -

nytildeling

 

10.12.2004

Vedtak opprettholdt

40

2004

04/10894

Troms Fiskebåtrederi AS -

”Gayser Senior” - ”Havlys Senior”

Rederikvoteordning - distriktsmessige hensyn

10.12.2004

Klage tatt til følge

 

 

 

41

2004

03/10773

Nye Chrisma AS - ”Polarbas”

Kolmuletråltillatelse - nytildeling

17.12.2004

Vedtak opprettholdt

 

42

2004

04/16145

SUS Torkil Hopmark - ”Fiskebank”

NVG-sildtråltillatelse, loddetråltillatelse - nytildeling

20.12.2004

Vedtak opprettholdt