Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker fartøy og deltaker 2017

Her finner du vedtak i klagesaker fra 2017

Klagesaker 2017

Nr.

År

Saksnr.

Region

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat 

1

2017

 17/1988

Sør

Vigs Linefisk AS -

«Ann Sofie»

Tildeling av tillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse som oppgis for annet fartøy - manglende vilkår

 

  15.02.2017

Vedtak opprettholdt

 

2

2017

17/2795

Midt

Vigrunn AS - Tivåg

Tildeling av deltakeradgang til erstatning for tilsvarende deltakeradgang som oppgis for annet fartøy - fylkesbinding

16.02.2017

Vedtak opprettholdt

 

 

 

3

2017

17/3262

Sør

Trond A. Jakobsen - «Napp»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

28.02.2017

Vedtak opprettholdt

 

4

2017

17/2483

Vest

Helge Haugetun - «Jendor»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

28.02.2017

Vedtak opprettholdt

 

5

2017

17/3260

Sør

Harald Nodenes - «Trivsel»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

03.03.2017

Vedtak opprettholdt

 

6

2017

17/2528

Vest

Magnar Hillersøy - «Jonathan»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

03.03.2017

Klage tatt til følge

 

7

2017

17/3330

Sør

Kristofer Thomassen - «Sirafisk»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

03.03.2017

Vedtak opprettholdt

 

8

2017

17/3480

Sør

Per Arthur Våge - «Våganes»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

06.03.2017

Vedtak opprettholdt

 

9

2017

17/3434

Vest

Hans Sørstrønen - «Marita»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

06.03.2017

Vedtak opprettholdt

 

10

2017

17/3436

Vest

John A. Snilstveit - «Tomas»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

08.03.2017

Vedtak opprettholdt

 

11

2017

17/1978

Nordland

Klotind AS -

«T.O. Senior»

Tildeling av deltakeradgang til erstatning for tilsvarende tillatelse som oppgis for annet fartøy - bortfall av ervervstillatelse grunnet havari

 

12.03.2017

Vedtak

opprettholdt

12

2017

17/4124

Sør

Vårsol Fiskeri AS - «Nesejenta»

Leiefartøyordningen

17.03.2017

Vedtak opprettholdt

 

13

2017

17/3947

Sør

Jostein Vik - “Helgøysund”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

17.03.2017

Vedtak opprettholdt

 

14

2017

17/3673

Vest

Jan Magne Sanden - “Amandus”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

17.03.2017

Vedtak opprettholdt

 

15

2017

17/2484

Nord

Da-La Fisk AS -

“M-Sørbø”

Egnet og utstyrt -

deltakerloven § 8

21.03.2017

Vedtak opprettholdt

 

16

2017

17/4114

Nordland

Frank-Gunleif Olsen - «Kvalungen»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

28.03.2017

Vedtak opprettholdt

 

17

2017

17/5059

Nord

Asle Sandmo AS - «Brandsøy»

Leiefartøyordningen

03.04.2017

Klage delvis tatt til følge1

 

18

2017

17/3949

Midt

Perry Kåre Blomvik - «Stratos»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

04.04.2017

Vedtak opprettholdt

 

19

2017

17/5022

Nordland

Arne Smådal - «Fagerting»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

07.04.2017

Vedtak opprettholdt

 

20

2017

15/12191

Nord (Finnmark)

Aleksander Lyngberg - «Isfjord»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - departementets instruks av 12. januar 2016

16.05.2017

Vedtak opprettholdt

 

 

21

2017

17/5973

Sør

Atlantic Forlag - «Øysteinson»

Begjæring om innsyn

23.05.2017

Klage tatt til følge

 

22

2017

17/1104

Nordland

Steffensen Kystfiske AS - «Olav Dalen»

Bortfall av deltakeradgang

30.05.2017

Klage tatt til følge

 

23

2017

17/8091

Nordland

Ingvald Senior Fiskeriselskap AS - «Lissi»

Egnet og utstyrt -

deltakerloven § 8

20.06.2017

Vedtak opprettholdt

 

 

24

2017

17/4986

Midt

Vågøy AS - «Alf Senior»

Utskiftning av fartøy - Nærings- og fiskeridepartementets instruks av 12. januar 2016

22.06.2017

Vedtak opprettholdt

 

 

25

2017

17/9491

Nord

Øyværing AS -

«Erato»

Unntak fra reguleringsforskriftenes bestemmelser om avkortning

 

11.07.2017

Vedtak opprettholdt

26

2017

17/10448

Midt

Leppefisk AS

Dispensasjon fra kravet i deltakerforskriften § 40  - krav om at eier selv må være høvedsmann om bord

07.08.2017

Vedtak opprettholdt

 

 

 

27

2017

17/10723

Nord

Kjøllefjord Fisk AS - «Stormen Senior»

Leiefartøyordningen

16.08.2017

Vedtak opprettholdt

 

28

2017

17/9490

Nord

Viventor AS - «Voldnes»

Unntak fra reguleringsforskriftenes bestemmelser om avkortning

 

17.08.2017

Vedtak opprettholdt

29

2017

17/11234

Vest

Mons Eivind Troland - «Metro»

Dispensasjon fra kravet i deltakerforskriften § 40  - krav om at eier selv må være høvedsmann om bord

 

22.08.2017

Klage tatt til følge

30

2017

17/9521

Nordland

Tangvåg AS -

«Kovda»

Nytildeling av spesiell tillatelse - deltakerloven § 16

15.09.2017

Vedtak oppretholdt

 

31

2017

17/12589

Nord

Olasdatter Elin - «Olasdatter»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

 

04.10.2017

Vedtak opprettholdt

32

2017

17/14291

Nordland

Odd Arne Hofseth - «Lund Senior»

Unntatt kondemnering - fritidsfiske

12.10.2017

Vedtak opprettholdt

 

33

2017

17/14876

Vest

Frøybas AS -

«Frøyabuen»

Leiefartøyordningen

30.10.2017

Vedtak opprettholdt

 

34

2017

17/15440

Nordland

Bensvik Kystfiske AS - «Værøygutt»

Egnet og utstyrt -

deltakerloven § 8

01.11.2017

Vedtak opprettholdt

 

35

2017

17/16561

Nord

Kåre Vidar Tysse Sjo

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

10.11.2017

Vedtak opprettholdt

 

36

2017

17/16541

Nord

Marken Trovåg

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

10.11.2017

Vedtak opprettholdt

 

37

2017

17/15978

Nord

Kristoffer Nyvoll

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

13.11.2017

Vedtak opprettholdt

 

38

2017

17/17207

Nord

Thomas Nygård

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

13.11.2017

Vedtak opprettholdt

 

39

2017

17/17476

Nord

Kristian Æsøy

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

17.11.2017

Vedtak opprettholdt

 

40

2017

17/17214

Nord

Henrik Økland Hevrøy

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

17.11.2017

Vedtak opprettholdt

 

41

2017

17/17344

Nord

Sverre Johan Johansen

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

23.11.2017

Vedtak opprettholdt

 

42

2017

17/17211

Nord

Stephan Solhaug

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

24.11.2017

Vedtak opprettholdt

 

43

2017

17/17209

Nord

Matz Vegar Lyder

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

01.12.2017

Vedtak opprettholdt

 

44

2017

17/16413

Nord

Håvard Vikedal Pedersen

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

01.12.2017

Vedtak opprettholdt

 

45

2017

17/18374

Vest

Ottobas AS -

«Albacore»

Tildeling av strukturkvoter til erstatning for tilsvarende strukturkvoter som oppgis for annet fartøy

 

05.12.2017

Klage tatt til følge

46

2017

17/18646

Vest

Maron AS

- «Siglar»

Leiefartøyordningen

08.12.2017

Vedtak opprettholdt

 

47

2017

17/19441

Nord

Billfish AS -

«Sørvest»

Leiefartøyordningen

(åpen gruppe)

21.12.2017

Vedtak opprettholdt