Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker fartøy og deltaker 2016

Her finner du vedtak i klagesaker fra 2016

Klagesaker 2016

Nr.

År

Saksnr.

Region

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat 

1.

2016

15/18836

Vest

Sørwaag AS - «Sørwaag»

 Deltakelse i åpen gruppe

 12.01.2016

Klage tatt til følge

 

2.

2016

15/13025

Nordland

Fiskelykke AS - «Meløyjenta»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - departementets instruks av 12. januar 2016

13.01.2016

Klage tatt til følge

 

 

3.

2016

15/13903

Nord

Brimøy Senior AS - «Stormen Senior»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - departementets instruks av 12. januar 2016

14.01.2016

Vedtak opprettholdt

 

 

4.

2016

15/17092

Nord

Fiskenfisk AS - “Fiksen”

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - departementets instruks av 12. januar 2016

14.01.2016

Vedtak opprettholdt

 

 

5.

2016

16/1049

Midt

Hauge Kystfiske AS - “Hauge Junior”

Korrigering av hjemmelslengde

26.01.2016

Vedtak opprettholdt

 

6.

2016

15/16309

Troms

Anders-Andre AS - “Garsbøen”

Omgjøring av vedtak om utskiftning - bortfall av deltakeradgang grunnet passivitet

 

02.02.2016

Vedtak opprettholdt

7.

2016

15/16309

Troms

Anders-Andre AS - “Varnes”

Omgjøring av vedtak om utskiftning - bortfall av deltakeradgang grunnet passivitet

 

02.02.2016

Vedtak opprettholdt

8.

2016

16/1608

Midt

Arve Nygård -

“K.R. Senior”

Leiefartøyordningen -

forlenget leieperiode

11.02.2016

Klage tatt til følge

 

9.

2016

16/1740

Midt

Pål Arne Måløy -

“Lille Båten”

Egnet og utstyrt -

deltakerloven § 8

18.02.2016

Vedtak opprettholdt

 

10.

2016

15/17370

Nord

Janfisk AS - «Steve»

Egnet og utstyrt -

deltakerloven § 8

18.02.2016

Vedtak opprettholdt

 

11.

2016

16/1441

Nord

Fiskebåt DA -

«Ann-Frida»

Egnet og utstyrt -

deltakerloven § 8

19.02.2016

Vedtak opprettholdt

 

12.

2016

16/1917

Nordland

Jens Ragnar Jensen - «Hobby»

Egnet og utstyrt -

deltakerloven § 8

29.02.2016

Klage tatt til følge

 

13.

2016

16/2795

Nord

Hans Arild Hansen - «Havskåren»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - departementets instruks av 12. januar 2016

01.03.2016

Klage avvist

 

 

 

14.

2016

16/1470

Nord

Jøran Helde - «Manin»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - departementets instruks av 12. januar 2016

 

07.03.2016

Vedtak opprettholdt

15.

2016

16/3054

Vest

Draupnir Vigfusson – «Vassana»

Avkortning og kvoteutnyttelse

10.03.2016

Vedtak opprettholdt

 

16.

2016

16/3206

Nord

Skarven Regnskap AS – «Jade»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

10.03.2016

Vedtak opprettholdt

 

17.

2016

16/3177

Nordland

Øksnes Kystfiske AS - «Maja I»

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - deltakeradgang tildelt i rekrutteringsøyemed

15.03.2016

Vedtak opprettholdt

 

 

 

18.

2016

16/3740

Midt

Øystein Johansen - «Anne-Bjørg»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

30.03.2016

Vedtak opprettholdt

 

19.

2016

16/3444

Sør

Øyvind Einarsen -«Havblikk»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

31.03.2016

 

Vedtak opprettholdt

 

20.

2016

1672944

Sør

Terje Dæhli - Gaasa»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

04.04.2016

 

 

Vedtak opprettholdt

21.

2016

16/5743

Nordland

Sørfjorden Maritime AS «Havskøy I»

Leiefartøyordningen

03.05.2016

Vedtak opprettholdt

 

22.

2016

16/6397

Nord

Odd Mikalsen -

«Falken»

Leiefartøyordningen

20.05.2016

Klage tatt til følge

 

23.

2016

16/4541

Midt

Marine Partners (NUF) - «Lysled»

Nasjonalitetskravet - deltakerloven § 5 og kravet

til  egnet og utstyrt -

deltakerloven § 8

 

23.05.2016

Vedtak opprettholdt

24.

2016

16/6650

Nord

Kristian Jensen - «Soley»

Leiefartøyordningen -

forlenget leieperiode

09.06.2016

Vedtak opprettholdt

 

25.

2016

16/6704

Nord

Bernardson AS - «Bernardson»

Unntak fra kondemneringskravet i strukturkvoteordningen

09.06.2016

Vedtak opprettholdt

 

26.

2016

16/7131

Vest

Norheim Sjømat DA - «Orania»

Hjelpefartøy

20.06.2016

Vedtak opprettholdt

 

27.

2016

16/9135

Nord

P/R Fagertun DA -

«Odd Yngve»

Tildeling av strukturkvote til erstatning for tilsvarende strukturkvote som oppgis for annet fartøy - virkningsdato

 

15.07.2016

Vedtak opprettholdt

28.

2016

16/9797

Nord

Kristian Jensen

Deltakerforskriften § 41 - krav om at høvedsmann står om bord under fiske etter kongekrabbe

01.08.2016

 

 

 

Vedtak opprettholdt

29.

2016

16/10323

Nordland

Meløyfjord Fiskeriselskap AS - «Brattholm»

Tildeling av tillatelse til erstatning for tillatelse som oppgis for annet fartøy - utskiftningstillatelse

16.08.2016

Vedtak opprettholdt

 

 

30.

2016

16/10747

Midt

Arve Guttelvik AS - «Leikny»

Tildeling av tillatelse til erstatning for tillatelse som oppgis for annet fartøy - utskiftningstillatelse

 

30.08.2016

Vedtak opprettholdt

31.

2016

16/10012

Sør

Athena AS -

«Athena»

Unntak fra reguleringsforskriftenes bestemmelser om avkortning

 

01.09.2016

Vedtak opprettholdt

32.

2016

16/11478

Midt

Uttian Fisk AS -

«Edna Synnøve»

Leiefartøyordningen

12.09.2016

Vedtak opprettholdt

 

33.

2016

16/10239

Sør

Mathias Sævland - Steady Lena»

Egnet og utstyrt -

deltakerloven § 8

14.09.2016

Vedtak opprettholdt

 

34.

2016

16/11889

Nord

Kenneth A. Hansen - «Ole Andre»

Deltakelse i åpen gruppe -

fangst av kongekrabbe

05.10.2016

Vedtak opprettholdt

 

35.

2016

16/11184

Nordland

P/R Ringskjær - «Brattholmen»

Unntak fra reguleringsforskriftenes bestemmelser om avkortning

 

05.10.2016

Klage tatt til følge

36.

2016

16/13254

Nord

Johan Eirik Nilsen

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

14.10.2016

Vedtak opprettholdt

 

37.

2016

16/13359

Nord

Håkon N. Nordstrand

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

17.10.2016

Vedtak opprettholdt

 

38.

2016

16/13521

Nord

Mikal Rafael Molnes

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

21.10.2016

Vedtak opprettholdt

 

39.

2016

16/13545

Nord

Daniel Sørensen

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

27.10.2016

Vedtak opprettholdt

 

40.

2016

16/13866

Nord

Ørjan M. Trane - «Magnar»

Egnet og utstyrt -

deltakerloven § 8

27.10.2016

Vedtak opprettholdt

 

41.

2016

16/13856

Nord

Magnus Olsen

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

31.10.2016

Vedtak opprettholdt

 

42.

2016

16/14314

Nord

Morten Eriksen

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

01.11.2016

Vedtak opprettholdt

 

43.

2016

16/14271

Nord

Stener Andre Hepsø

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

01.11.2016

Vedtak opprettholdt

 

44.

2016

16/14313

Nord

Alice Roseth Eik

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

01.11.2016

Vedtak opprettholdt

 

45.

2016

16/14312

Nord

Ole Petter N. Viken

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

10.11.2016

Vedtak opprettholdt

 

46.

2016

16/15948

Nord

Karsten N. Møgster

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

16.11.2016

Vedtak opprettholdt

 

47.

2016

16/16449

Vest

H. Østervold AS -

«H. Østervold»

Leiefartøyordningen

28.11.2016

Klage tatt til følge

 

48.

2016

16/16562

Nordland

Sørfjorden Maritime AS - «Erlend»

Egnet og utstyrt -

deltakerloven § 8

01.12.2016

Vedtak opprettholdt

 

49.

2016

16/16798

Nordland

Tomas J. Hansen - «Sørvik»

Leiefartøyordningen

14.12.2016

Klage tatt til følge

 

50.

2016

16/17743

Nordland

Tomas J. Hansen -

«Sørvik»

Leiefartøyordningen

16.12.2016

Klage tatt til følge