Klagevedtak om fartøy og tillatelser 2020

Kontakt: Rune Løvås

Klagesaker fartøy- og deltakerseksjonen 2020

Nr. År Saksnr. Region Klager - fartøy Innhold - stikkord Vedtaksdato Resultat

1

2020

20/1094

Vest

Promar AS -

«Havmann»

Leiefartøyordningen

21.01.2020

Klage tatt til følge

2

2020

19/18871

Vest

Enterprise Seafood AS -

«Enterprise»

Egnet og utstyrt

22.01.2020

Vedtak opprettholdt

3

2020

19/7061

Nordland

Lofotskrei AS -

nybygg

Unntak fra alminnelig avkortning og kvoteutnyttelse

07.02.2020

Vedtak opprettholdt

4

2020

20/365

Nord

David Hafthorsson -

«Cesar»

Leiefartøyordningen

07.02.2020

Vedtak opprettholdt

5

2020

20/1089

Vest

Kjellsal AS -

«Normann»

Leiefartøyordningen

13.02.2020

Vedtak opprettholdt

6

2020

20/2473

Vest

Sørinwest AS -

«Oddmar»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

14.02.2020

Vedtak opprettholdt*

7

2020

20/2079

Vest

Sørinwest AS -

«Remo»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

14.02.2020

Vedtak opprettholdt**

8

2020

20/2124

Nord

Annlaug Iversen -

«Perholm»

Tilbakekall av ervervstillatelse - manglende deltakervilkår - manglende driftsgrunnlag

25.02.2020

Vedtak opprettholdt

9

2020

19/17314

Nord

Einar Ryggstein -

«Mist»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

03.03.2020

Vedtak opprettholdt

10

2020

19/18885

Nord

Emma K. Pedersen -

«Pondus»

Egnet og utstyrt

03.03.2020

Vedtak opprettholdt

11

2020

20/2161

Nord

Artjoms Pesko -

«Diana»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

13.03.2020

Vedtak opprettholdt

12

2020

20/3662

Nord

Benedikt Magnusson  -

«Bryndis»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

16.03.2020

Vedtak opprettholdt

13

2020

19/18494

Nord

Raven Fish AS -

«Heidi Anita»

Forholdsmessighetsinstruksen

18.03.2020

Klage tatt til følge

14

2020

20/4683

Sør

Athena AS -
«Jolena»

Egnet og utstyrt

19.02.2020

Vedtak opprettholdt

15

2020

20/4131

Nord

Gadd Holding AS -

«Lofothav»

Leiefartøyordningen

23.03.2020

Vedtak opprettholdt

16

2020

20/3177

Nordland

Daniel Bertinussen AS -

«Sjarken Junior»

Forholdsmessighetsinstruksen

24.03.2020

Vedtak opprettholdt

17

2020

20/4129

Nord

Per-Normann Torsteinsen -

“Indre”

Egnet og utstyrt

26.02.2020

Vedtak opprettholdt

18

2020

20/5025

Midt

Uttian Fisk AS -
«Nina»

Tilbakekall ev ervervstillatelse grunnet passivitet

30.03.2020

Klage tatt til følge

19

2020

20/5234

Midt

Yngve Steen -

«Marie Steen»

Tilbakekall ev ervervstillatelse grunnet passivitet

31.03.2020

Vedtak opprettholdt

20

2020

20/5238

Midt

Knut Wagø -

«Frøyland»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

01.04.2020

Vedtak opprettholdt

21

2020

20/4152

Nord

Kristian Jensen (dødsbo) -

«Lena Elias»

Deltakeradgang tildelt i rekrutteringsøyemed - tildeling av tillatelse til arving ved dødsfall

02.04.2020

Vedtak opprettholdt

22

2020

20/5603

Nord

Nikola Malcovska -

«Alexander»

Leiefartøyordningen

08.04.2020

Vedtak opprettholdt

23

2020

20/5162

Nordland

Lovundværing AS -

«Eline»

Leiefartøyordningen

08.04.2020

Vedtak opprettholdt

24

2020

20/2583

Nord

Mantas Simkus -

«Kaja»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

16.04.2020

Vedtak opprettholdt

25

2020

20/6220

Nord

Joanna Pilko -

«Lofotlove»

Leiefartøyordningen

23.04.2020

Vedtak opprettholdt

26

2020

20/6534

Nord

Andre Oddvar Larsen -

«Seiland 2»

Egnet og utstyrt

28.04.2020

Vedtak opprettholdt

27

2020

20/6235

Nord

Havbåen AS -

«Tor-Henrik»

Leiefartøyordningen

28.04.2020

Vedtak opprettholdt

28

2020

20/6163

Midt

Arve Gullevik AS -

«Leikny»

Egnet og utstyrt

06.05.2020

Vedtak opprettholdt

29

2020

20/6801

Nord

Gullholmen AS -

«Mareliusson»

Leiefartøyordningen - forlenget varighet

14.05.2020

Klage tatt til følge

30

2020

20/5674

Midt

Sørøyfisk AS -

«Sørøyfisk»

Lasteromsvolum

19.05.2020

Klage tatt til følge

31

2020

20/6236

Nordland

Snarsetfisk AS -

«Sandra»

Leiefartøyordningen

28.05.2020

Vedtak opprettholdt

32

2020

20/8355

Midt

Olav A. Lien -

«Morild»

Hjelpefartøy

10.06.2020

Vedtak opprettholdt

33

2020

20/6931

Vest

Tempo Kystfiske AS - «Pia»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag

16.06.2020

Vedtak opprettholdt

34

2020

20/6703

Nord

Arild Haugsjø - «Haugsjø»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

07.07.2020

Vedtak opprettholdt

35

2020

19/19425

Nord

Marna AS -

«Marna»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

08.07.2020

Klage tatt til følge

36

2020

20/8554

Vest

Frøybas AS -

«Hasting»

Forholdsmessighetsinstruksen

09.07.2020

Vedtak opprettholdt

37

2020

20/5907

Vest

Malene Møgster - «Gunline»

Ervervstillatelse - manglende manntallsføring

09.07.2020

Vedtak opprettholdt

38

2020

20/6080

Nord

Fruholmen Seafood AS - «Holmen»

Egnet og utstyrt

24.07.2020

Vedtak opprettholdt

39

2020

20/8089

Nord

Rudi Johansen - «Storengbuen»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

27.07.2020

Vedtak opprettholdt

40

2020

20/9341

Nord

Joakim Hatland - «Hatland»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

27.07.2020

Vedtak opprettholdt

41

2020

20/11079

Nord

Natnapin Josefsen - «Natsha»

Leiefartøyordningen - forlenget varighet

30.07.2020

Vedtak opprettholdt***

42

2020

20/10221

Nord

Salvesen Fisk AS - «Marita»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

05.08.2020

Klage tatt til følge

43

2020

20/10559

Nord

Rolf Daniel Jenssen - «Moen»

Egnet og utstyrt

05.08.2020

Klage tatt til følge

44

2020

20/10668

Nord

Kristina Jonusaite - «Viggo»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

12.08.2020

Klage tatt til følge

45

2020

20/8855

Nord

Kjell Hansen ENK -«Discovery»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

20.08.2020

Vedtak opprettholdt

46

2020

20/11064

Midt

Kenfish II AS -

«Fay»

Leiefartøyordningen - forlenget varighet

25.08.2020

Klage tatt til følge

47

2020

20/12528

Midt

Klasaskjeret Kystforening - «Fredrikson»

Overføring av fartøy unntatt fra destruksjonskravet

27.08.2020

Vedtak opprettholdt

48

2020

20/8969

Nord

North Crystal AS - «Crystal»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

01.09.2020

Vedtak opprettholdt

49

2020

20/12637

Vest

J Kvalvågnes Fiskeri AS - «Vågen»

Hjelpefartøy

01.09.2020

Vedtak opprettholdt

50

2020

19/18180

Nord

Britt Irene Ring - «Komet»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

07.09.2020

Klage tatt til følge

51

2020

20/9758

Nord

Vassili Baidala -

«Thea-Emilie»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

21.09.2020

Klage tatt til følge

52

2020

20/10223

Nord

Hoseth Kystfiske AS - «Reineværing»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

22.09.2020

Vedtak opprettholdt

53

2020

20/13971

Nord

Mikal Solhaug AS -

«King Marcus»

Tildeling av tillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse som oppgis for annet fartøy - kapasitetsoppbygging

24.09.2020

Vedtak opprettholdt

54

2020

20/13895

Nordland

Asbjørn Selsbane AS - «Stødig»

Leiefartøyordningen

06.10.2020

Vedtak opprettholdt

55

2020

20/8893

Midt

Leif Grytten S.U.S - «Nord Vista»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerloven § 7 første ledd

15.10.2020

Vedtak opprettholdt

56

2020

20/13459

Nord

Andre Pasveer -

«Astrid»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

15.10.2020

Vedtak opprettholdt

57

2020

20/14995

Nord

Finnmark Fangst & Prosjekt -

«Frida Maria»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

16.10.2020

Vedtak opprettholdt

58

2020

20/14333

Vest

Per Olaf Halstensen - «Raunefjord»

Leiefartøyordningen

16.10.2020

Vedtak opprettholdt

59

2020

20/13863

Nordland

Starn AS -

Artnes»

Tilbakekall av ervervstillatelse -manglende manntallsføring

19.10.2020

Vedtak opprettholdt

60

2020

20/15508

Vest

Per Olaf Halstensen - «Skårungen»

Leiefartøyordningen

19.10.2020

Vedtak opprettholdt

61

2020

20/16173

Nord

Per Ulvik Hansen -

«Stensøy»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

13.11.2020

Vedtak opprettholdt

62

2020

20/16069

Vest

Hognefjord AS -

«Signal»

Leiefartøyordningen

16.11.2020

Vedtak opprettholdt

63

2020

20/17853

Midt

Østgut AS -

«Østgutt»

Leiefartøyordningen

17.11.2020

Klage tatt til følge

64

2020

20/13405

Nord

Praewphon Thongdee - «Lemmy»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

17.11.2020

Klage tatt til følge

65

2020

20/16535

Vest

Frøybas AS -«Frøyabuen»

Leiefartøyordningen

24.11.2020

Vedtak opprettholdt

66

2020

20/11325

Nord

Vardø Kystfiske AS - «Vardøjenta»

Dekning av sakskostnader

25.11.2020

Klage tatt til følge

67

2020

20/16919

Nordland

Møre & Romsdal Fylkeskommune - «Storegga III»

Unntak fra kondemenringskrav i strukturkvoteordningen

03.12.2020

Klage tatt til følge

68

2020

20/16031

Nord

Robert Brun -

«Live Elise»

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe

07.12.2020

Vedtak opprettholdt

69

2020

20/16507

Sør

Mathias Pettersen ANS  «Sjøliv»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerloven § 7 første ledd - sletting i registrene

07.12.2020

Vedtak opprettholdt

70

2020

20/18824

Midt

Koralfjord AS - «Koralhav»

Unntak fra alminnelig avkortning og kvoteutnyttelse

15.12.2020

Vedtak opprettholdt

71

2020

20/19691

Nordland

Ansten Albrigtsen AS - «Andholmen»

Forholdsmessighetsinstruksen

21.12.2020

Vedtak opprettholdt

* Frist på to måneder til å sette fartøyet i drift eller selge
** Frist på tre måneder til å sette fartøyet i drift eller selge
*** Senere omgjort