Klagesaker behandlet av Nærings- og fiskeridepartementet 2018

Kontakt: Rune Løvås

Klagesaker behandlet av Nærings- og fiskeridepartementet 2018

Nr.

År

Saksnr. Fdir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2018

17/11696

Lyngen Havreker SUS

Nytildeling reketråltillatelse

08.02.2018

Vedtak opprettholdt

2

2018

17/19733

AS Ramoen - «Kågtind II»

Tildeling av strukturkvote til erstatning for tilsvarende strukturkvote som oppgis for annet fartøy

20.04.2018

Vedtak opprettholdt

3

2018

17/17480

Johs. H. Giæver AS

Aktivitetskravet -

deltakerloven § 6

04.05.2018

Vedtak opprettholdt

4

2018

18/2271

Skudenes AS - «Skude»

Tildeling av pelagisk tråltillatelse til erstatning for avgrenset nordsjøtråltillatelse

24.08.2018

Vedtak opprettholdt

5

2018

18/14100

Rødholmen AS - «Mersey»

Egnet og utstyrt

30.11.2018

Klage tatt til følge