Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2017

Kontakt: Rune Løvås

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2017

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2017

17/5527

Rimfrost AS - «Juvel»

Klage over vedtak om ervervstillatelse og fjernfisktillatelse til annet rederi

07.06.2017

Vedtak opprettholdt

2

2017

17/561

Solskjær AS - «Nordhavn»

Dispensasjon for fangst av snøkrabbe

05.07.2017

Vedtak opprettholdt

3

2017

13/555

Dønna Havfiske AS - «Åkerøy»

Delvis omgjøring av strukturkvotevedtak - avkortning kolmuletråltillatelse

05.07.2017

Klage tatt til følge

4

2017

17/9864

Nordic Wildfish AS -

«Molnes»

Unntak fra reguleringsforskriftenes bestemmelser om  kvoteutnyttelse - intern utskiftning

11.09.2017

Vedtak opprettholdt

5

2017

17/8407

Opilio AS -«Northguider» og «Northeastern»

Høsting av haneskjell med bunnskrape

13.09.2017

Vedtak opprettholdt

6

2017

17/6178

Ryggefjord AS - “Nordervon”

Unntak fra reguleringsforskriftenes bestemmelser om kvoteutnyttelse - intern utskiftning

15.12.2017

Vedtak opprettholdt