Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2013

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2013

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2013

12/10626

Langsund II AS - ”Olympic Prawn” - ”Lysnes”

Utskiftning - reelt eierskap - betydningen av låneavtale/selgerkreditt - Deltakerloven § 4

15.03.2013

Klage tatt til følge

2

2013

13/875

Ole Edvardsen AS - “Langvin”

Endring i eiersammensetningen - administrerende reder -
Deltakerloven § 6

21.06.2013

Klage tatt til følge

3

2013

13/10500

Nordkappjenta Fiskeriselskap AS - “Stålholm” -

“Brimøy”

Utskiftning - vilkår for tildeling av seinot- og snurrevadtillatelse

10.10.2013

Vedtak opprettholdt

4

2013

13/13951

K2 Fisk AS -

”Stattegg”

Unntak fra reguleringsforskriftenes bestemmelser om kvoteutnyttelse - fusjon

02.12.2013

Klage tatt til følge

5

2013

13/3629

Skårungen AS - ”Malene S”

Endring i eiersammensetningen - aktivitetskravet - Deltakerloven § 6 - betydning av ektepakt

11.12.2013

Klage tatt til følge