Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2011

Kontakt: Rune Løvås

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2011

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2011

10/9844

Langsund II AS - ”Lysnes”

Strukturkvoteordningen - kvoteandel fra Nord-Norge til Sør-Norge

09.02.2011

Vedtak opprettholdt

2

2011

10/13268

Kai-Børre Krag - ”Caprice 1”

Aktivitetskrav - Deltakerloven § 6

21.03.2011

Vedtak opprettholdt

3

2011

11/416

Leik AS -

”Leik” - ”Shannon”

Splitting av driftsgrunnlag - konsesjonskapasitet - pelagisk tråltillatelse

04.04.2011

Vedtak opprettholdt

4

2011

11/1766

Jon Myrvågnes

Avvisning av søknad om krilltillatelse - for sent innkommet

03.06.2011

Vedtak opprettholdt

5

2011

11/4676

Leinebjørn AS -

Nybygg

Gjenbruk av fiskerimerke

23.08.2011

Vedtak opprettholdt

6

2011

11/6124

Tigofisk AS -

”Blåhav”

Strukturkvoteordningen - loddetråltillatelse

19.09.2011

Klage tatt til følge

7

2011

11/8829

Utvik Senior AS - ”Ørvur”

Betydning av managementavtale - Deltakerloven § 4

18.11.2011

Sak returnert

F-dir for ny behandling

8

2011

10/16796

Bjørnø AS -

”Tilje”

Fylkesbinding - bosted - adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei

25.11.2011

Vedtak opprettholdt

9

2011

11/7584

Rosund Drift AS - ”Atlantic Star”

Slumpfiskeordning

25.11.2011

Vedtak opprettholdt

10

2011

09/11987

Geir Bjørn Nilsen

Begjæring om innsyn

06.12.2011

Klage tatt til følge

11

2011

11/5951

Torg Invest AS - “Disko”

Bortfall av deltakeradgang

08.12.2011

Klage tatt til følge

12

2011

11/12073

Sigmund Larsen - “Tråsavik”

Bruk av trål i fisket etter norsk vårgytende sild

09.12.2011

Vedtak opprettholdt

13

2011

11/12805

Norway Seafoods Group AS

Meldingsordning - fremtidige eierendringer blant minoritetsaksjonærer

21.12.2011

Klage tatt til følge

14

2011

11/12023

Nordkappjenta Fiskeriselskap AS - ”Rolf-Asbjørn”

Splitting av driftsgrunnlag - vilkår for tildeling av seinottillatelse

22.12.2011

Vedtak opprettholdt

15

2011

11/1121

Bømmelfisk AS - ”Salvøy” - ”Ambassador”

Vilkårsstillelse i vedtak om tillatelse til å benytte trål i fisket etter norsk vårgytende sild - konsesjonsforskriften § 2-25 annet ledd

23.12.2011

Klage tatt delvis til følge