Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2010

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2010

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2010

09/17830

Giske Havfiske AS - ”Barentstrål”

Vilkårsfastsettelse i strukturkvotevedtak - kontroll - Deltakerloven § 8

11.01.2010

Vedtak opprettholdt

2

2010

09/17074

Havtrål AS -

”Ocean Trawler”

Forlengelse av forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse

18.02.2010

Vedtak opprettholdt

3

2010

09/7263

Nordfjord Havfiske AS ”Atlantic Star”

Advarsel - brudd på leveringsvilkår

01.03.2010

Vedtak opprettholdt

4

2010

09/21290

Bio Marine Antarctic AS -

”Atlantic Navigator”

Utsatt oppstartsfrist - krill

05.03.2010

Vedtak opprettholdt

5

2010

10/1656

Veidar AS -

”Veidar” -

”Veidar 1”

Splitting av driftsgrunnlag

08.03.2010

Klage tatt til følge

6

2010

09/18090

Endre Dyrøy AS - Jonny Lokøy

Administrerende reder -

Deltakerloven § 6

22.03.2010

Ikke realitets-behandlet

7

2010

10/1335

Havdrøn AS -

Solbris Senior

Overføring av kvote fra 2009 til 2010

10.05.2010

Vedtak opprettholdt

8

2010

09/11014

AS Roaldnes - ”Langenes”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse -

brudd på leveringsvilkår

07.06.2010

Vedtak opprettholdt

9

2010

09/20621

Jostein Størksen - nybygg

Nytildeling ringnottillatelse, kolmuletråltillatelse, loddetråltillatelse

30.06.2010

Vedtak opprettholdt

10

2010

09/19420

Bjørn Jens Borgan Hansen - nybygg

Nytildeling ringnottillatelse, kolmuletråltillatelse, loddetråltillatelse

30.06.2010

Vedtak opprettholdt

11

2010

10/7385

Sørheim Holding AS - ”Meløyfjell” - ”Meløyfjord”

Splitting av driftsgrunnlag -

krav til eierskap

24.08.2010

Vedtak opprettholdt

12

2010

10/6220

Odd Lundberg AS - ”Odd Lundberg”

Konsesjonskapasitet - pelagisk tråltillatelse

04.10.2010

Vedtak opprettholdt

13

2010

09/3878

Polardrift AS - “Kvitungen”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - selfangst - avslag på søknad om tillatelse til å drive selfangst I 2010

13.10.2010

Vedtak opprettholdt

14

2010

10/15282

Nordnes AS - “Nordstar”

Driftskrav - konsesjonsforskriftens § 1-4

23.12.2010

Klage tatt til følge