Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2010

 

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2010

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat 

1

2010

09/17830

Giske Havfiske AS - ”Barentstrål”

Vilkårsfastsettelse i strukturkvotevedtak - kontroll - Deltakerloven § 8

 

11.01.2010

Vedtak opprettholdt

2

2010

09/17074

Havtrål AS -

”Ocean Trawler”

Forlengelse av forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse

 

18.02.2010

Vedtak opprettholdt

3

2010

09/7263

Nordfjord Havfiske AS ”Atlantic Star”

Advarsel - brudd på leveringsvilkår

 

 

01.03.2010

Vedtak opprettholdt

4

2010

09/21290

Bio Marine Antarctic AS -

”Atlantic Navigator”

 

Utsatt oppstartsfrist - krill

05.03.2010

Vedtak opprettholdt

5

2010

10/1656

Veidar AS -

”Veidar” -

”Veidar 1”

 

Splitting av driftsgrunnlag

08.03.2010

Klage tatt til følge

6

2010

09/18090

Endre Dyrøy AS - Jonny Lokøy

 

Administrerende reder -

Deltakerloven § 6

22.03.2010

Ikke realitets-behandlet

7

2010

10/1335

Havdrøn AS -

Solbris Senior

 

Overføring av kvote fra 2009 til 2010

10.05.2010

Vedtak opprettholdt

8

2010

09/11014

AS Roaldnes - ”Langenes”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse -

brudd på leveringsvilkår

 

07.06.2010

Vedtak opprettholdt

9

2010

09/20621

Jostein Størksen - nybygg

Nytildeling ringnottillatelse, kolmuletråltillatelse, loddetråltillatelse

 

30.06.2010

Vedtak opprettholdt

10

2010

09/19420

Bjørn Jens Borgan Hansen - nybygg

Nytildeling ringnottillatelse, kolmuletråltillatelse, loddetråltillatelse

 

30.06.2010

Vedtak opprettholdt

11

2010

10/7385

Sørheim Holding AS - ”Meløyfjell” - ”Meløyfjord”

 

Splitting av driftsgrunnlag -

krav til eierskap

24.08.2010

Vedtak opprettholdt

12

2010

10/6220

Odd Lundberg AS - ”Odd Lundberg”

 

Konsesjonskapasitet - pelagisk tråltillatelse

04.10.2010

Vedtak opprettholdt

13

2010

09/3878

Polardrift AS - “Kvitungen”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - selfangst - avslag på søknad om tillatelse til å drive selfangst I 2010

 

13.10.2010

Vedtak opprettholdt

14

2010

10/15282

Nordnes AS - “Nordstar”

Driftskrav - konsesjonsforskriftens § 1-4

 

23.12.2010

Klage tatt til følge