Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2009

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2009

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2009

09/2215

Båragutt AS -

”Flid 1” - ”Eilifson”

Deltakeradgang i fisket etter reker ved Grønland - Deltakerloven § 8

13.01.2009

Vedtak opprettholdt

2

2009

09/5161

Moskenes Torsk AS

Splitting av driftsgrunnlag - reell to-instansbehandling

08.05.2009

Vedtak opprettholdt

3

2009

09/1573

Teigebris AS - ”Teigenes” - ”Sjøbris”

Slumpfiskeordning -

oppstart av fiske før behandling av søknad

12.05.2009

Vedtak opprettholdt

4

2009

09/3466

Gjøsund Fiskebåtrederi AS - ”Langenes”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse -

brudd på leveringsvilkår

10.06.2009

Vedtak opprettholdt

5

2009

09/5722

Landkjenning AS - ”Skagenes”

Deltakelse i åpen gruppe

15.06.2009

Vedtak opprettholdt

6

2009

09/9489

Asbjørn Selsbane AS - ”Julianne III”

Midlertidig tråltillatelse -

sei

18.06.2009

Klage tatt til følge

7

2009

09/9826

Kvitbjørn AS - ”Kvitbjørn”

Dispensasjon fra forbud mot ombordproduksjon av kongekrabbe

19.06.2009

Vedtak opprettholdt

8

2009

09/12608

Bømlotrål AS -

”Salvøy”

Pelagisk tråltillatelse - Tilfredsstillende driftsgrunnlag - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

17.07.2009

Vedtak opprettholdt

9

2009

09/11688

Ryggefjord AS - ”Nordborg”

Ringnot- og kolmuletråltillatelse - lasteromsvolum -

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

28.07.2009

Vedtak opprettholdt

10

2009

09/14086

Liegruppen Fiskeri AS - ”Libas” - ”Ligrunn” -

”Liafjord”

Slumpfiskeordning -

salg av avgivende fartøy til utlandet

01.09.2009

Klage tatt til følge

11

2009

09/6738

AS Roaldnes - ”Josefina”

Vilkårfastsettelse i strukturkvotevedtak - Deltakerlovens § 8

02.10.2009

Klage tatt til følge

12

2009

09/19617

Utvik Senior AS - ”Ørvur”

Endring i eiersammensetningen - vilkår for tildeling av torsketråltillatelse

30.11.2009

Vedtak opprettholdt