Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2008

 

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2008

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2008

06/20725

SUS Henning Veibust

Krilltråltillatelse -

nytildeling

18.01.2008

Vedtak opprettholdt

 

2

2008

06/13083

SUS Andre Vågsholm

Krilltråltillatelse -

nytildeling

18.01.2008

Vedtak opprettholdt

 

3

2008

06/20505

Olympic Gruppen AS

Krilltråltillatelse -

nytildeling

18.01.2008

Vedtak opprettholdt

 

4

2008

06/10481

Fish Group of Norway AS

Krilltråltillatelse -

nytildeling

18.01.2008

Vedtak opprettholdt

 

5

2008

07/7696

Norwegian Krill Company Ltd.

Krilltråltillatelse -

nytildeling

18.01.2008

Vedtak opprettholdt

 

6

2008

07/19322

Hermes AS -

”Kristian Johansen”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten -

reell kapasitet -

egnet og utstyrt - Deltakerlovens § 8

25.02.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

7

2008

07/6930

Gjøsund Fiskebåtrederi AS - ”Langenes”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - brudd på leveringsvilkår

25.02.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

8

2008

05/413

Ingar Iversen KS Fiskebåtrederi - 

”Ingar Iversen”

Generell utskiftningstillatelse - fristforlengelse

28.02.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

9

2008

06/2739

Ole Mikal Sætremyr AS - ”Tenor”

Generell utskiftningstillatelse - fristforlengelse

10.03.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

10

2008

07/16537

AS Roaldnes -

”Brodd” -

”Diamant”

Strukturkvoteordningen for havfiskeflåten - retildeling - driftskrav - kapasitetsoppbygging

10.03.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

11

2008

07/17774

AS Roaldnes - ”Glomfjord”

Torsketråltillatelse - vilkårfastsettelse - fylkesbinding

17.03.2008

Klage tatt til følge

 

 

12

2008

07/17541

Stig Oskar Nilsen - ”Havleik”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - manglende deltakelse

02.04.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

13

2008

08/3438

Langsund II AS -

Olympic Fiskeri AS -

AS Andenes Havfiskeselskap -

”Lysnes”

Endring i eiersammensetningen - distriktsmessige hensyn

30.04.2008

Klage delvis tatt til følge

 

 

 

 

14

2008

08/1305

Havskjer AS - “Havskjer” -

“Disko”

Splitting av driftsgrunnlag - kapasitetsøkning -

hensyn til ressursgrunnlaget

26.05.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

15

2008

08/3771

J.M. Nilsen Holding AS - Ytterfisk & Co AS - “Varegg” - “Andøybuen”

Torsketråltillatelse - leveringsvilkår - rettslig klageinteresse - innhenting av uttalelse

15.07.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

16

2008

08/455

Spitsbergen Seafish AS  - “Auriga”

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav c - kongekrabbe - reelt eierskap og faktisk kontroll - utenlandsk eierskap - Deltakerloven §§ 4, 5 og 6

16.07.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

 

 

17

2008

07/19685

Krabbin AS -

“Blue Dutch”

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav c - kongekrabbe - reelt eierskap og faktisk kontroll - utenlandsk eierskap - Deltakerloven §§ 4, 5 og 6

16.07.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

 

 

18

2008

07/6830

Finnmark Havfiske AS - “Jergul”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - brudd på leveringsvilkår

21.07.2008

Klage tatt til følge

 

 

 

19

2008

08/465

Nordkappjenta Fiskeriselskap AS - ”Nordkappjenta”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle havfiskefartøy -

fylkesbinding - strukturkvoteforskriftens eierbegrensninger - driftskrav -

distriktsmessige hensyn -

reelt eierskap og faktisk kontroll -

Deltakerloven §§ 4 og 6

25.07.2008

Klage delvis tatt til følge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2008

05/6508

P/R Onar og Odd Emil Sjo ANS - ”Sjohav”

Deltakeradgang i fisket etter sei med not - manglende deltakelse

22.08.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

21

2008

07/8157

Chrisma AS - ”Tromsbas”

Kolmuleråltillatelse - nytildeling

22.08.2008

Vedtak opprettholdt

 

22

2008

08/9798

Nordfjord Havfiske AS -Rosund AS - ”Brattegg” -

”Atlantic Star”

Torsketråltillatelse - vilkårfastsettelse - ”kvotehopping” - strukturkvoteordning for havfiskeflåten

27.08.2008

Klage delvis tatt til følge

 

 

 

 

23

2008

08/7085

P/R Nyvoll ANS - ”Nyvoll Senior” - ”Polar Lady”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten -

avkortning

25.09.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

24

2008

07/19770

Magnarson AS - ”Ganthi” - ”Magnarson”

Slumpfiskeordning

15.10.2008

Ikke realitets-behandlet

 

 

25

2008

08/11088

FiskeribladetFiskaren

Innsynsbegjæring

05.11.2008

Vedtak opprettholdt

 

26

2008

08/11086

FiskeribladetFiskaren

Innsynsbegjæring

05.11.2008

Vedtak opprettholdt

 

27

2008

08/14218

Sørøyfisk AS -

”Berg Senior” -

”May Inger”

Midlertidig tråltillatelse i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei

16.12.2008

Klage tatt til følge

 

 

28

2008

08/14178

Jarle Hardy - ”Fangtind” - ”Sjømann”

Realitetsbehandling av ikke-reelle søknader/klager

17.12.2008

Vedtak opprettholdt