Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2007

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2007

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2007

06/7971

Gjøsund Fiskebåtrederi AS - ”Stornes”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - brudd på leveringsvilkår

05.01.2007

Vedtak opprettholdt

2

2007

06/14433

Reinebuen AS - ”Reinebuen”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

22.01.2007

Klage tatt delvis til følge

3

2007

06/21176

AS Måløysund - ”Keltic” -

”Fjellmøy” - ”Måløysund”

Rederikvoteordning - forlengelse

02.02.2007

Vedtak opprettholdt

4

2007

06/10257

Mehamn Havsnurrevad AS - ”Hovden Senior”

Bortfall av deltakeradgang - fristoverskridelse - manglende deltakelse

05.02.2007

Vedtak opprettholdt

5

2007

06/8694

Carisma Fish AS - “Soria Moria”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - uttak av reell kapasitet - fartssertifikat - tidligere deltakelse i fiske

23.03.2007

Vedtak opprettholdt

6

2007

07/2279

P/R Troland Havfiske ANS -

”Morten Einar”

Konsesjonskapasitet i kolmuletrålfisket -

faktisk lastekapasitet

26.03.2007

Vedtak opprettholdt

7

2007

07/2429

Herøyfisk AS -

”Eros” -

”Herøyfjord” -

 ”Herøy”

Leiefartøyordning - kolmuletrålfisket

26.03.2007

Klage tatt til følge

8

2007

06/3355

Aker Seafoods ASA - ”Skaidi I” -

”Båtsfjord” -

”Varak” -

”Persfjord”

Rederikvoteordning - forlengelse

30.03.2007

Vedtak opprettholdt

9

2007

06/12630

Norwegian Products AS -

Steinar Bastesen - ”Carina-Iren”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

30.03.2007

Vedtak opprettholdt

10

2007

07/6725

Fiskaren

Innsynsbegjæring

02.05.2007

Vedtak opprettholdt

11

2007

07/6723

Fiskaren

Innsynsbegjæring

02.05.2007

Vedtak opprettholdt

12

2007

07/6538

Giske Havfiske AS - Polar Prawn AS - “Rosvik”

Endring i eiersammensetningen - distriktsmessige hensyn

28.06.2007

Vedtak opprettholdt

13

2007

07/9272

Trænabanken AS - ”Trænabanken”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

05.09.2007

Vedtak opprettholdt

14

2007

07/7898

Harald B. Holthgaard - ”Sletnes”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - unntak fra kondemneringskravet - antikvarisk verdi

06.09.2007

Vedtak opprettholdt

15

2007

06/18497

Båragutt AS - ”Eilifson” -

”Øksnesfisk I”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - uttak av reell kapasitet - fartssertifikat - tidligere deltakelse i fiske

11.09.2007

Klage tatt til følge

16

2007

07/9493

AS Andenes Havfiskeselskap AS -

Ytre Rolløya AS -

Polar Prawn AS -

”Rosvik”

Endring i eiersammensetningen - dispensasjon fra aktivitetskrav - Deltakerloven § 6 tredje ledd

19.09.2007

Vedtak opprettholdt

17

2007

04/695

Stokke Junior AS - ”Stokke Senior”

Nordsjøtråltillatelse - retildeling - driftskrav - bevisvurdering

16.10.2007

Vedtak opprettholdt

18

2007

06/6245

AS Ramoen - ”Ramoen”

Inndragning av fangstverdi av torsk, hyse og sei - ”kvoteleie” - reelt eierskap og faktisk kontroll -

Deltakerloven §§ 4 og 6

09.11.2007

Klage tatt til følge