Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2006

 

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2006

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2006

05/24219

Ospa Rederi KS - ”Meholmen” - ”Svebas” -

”Elvira” -

”Sailor”

Strukturkvoteordning for kystfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

05.01.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

2

2006

05/22083

Lønning Fiskeri AS -

Leik AS -

 ”Lønnøy” -

”Leik”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

11.01.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

3

2006

05/24204

Sjøtun Kystfiske AS - ”Saltnesvåg” - ”Havstjerna” -

”Solbris Senior”

Strukturkvoteordning for kystfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote -vilkår for omgjøring av vedtak

19.01.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

 

4

2006

05/20986

Barents Sea AS - ”Nontind” -

”Iris Beate” - Fugløyfjord”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - retildeling

23.01.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

5

2006

04/23099

Bjarne Nilsen AS - ”Bjarne Nilsen”

Bortfall av deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle havfiskefartøy ved ombygging og forlenging av fartøy

24.01.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

 

6

2006

05/12117

Roaldnes AS - ”Stalvik”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - vilkårfastsettelse -

uttak av reell kapasitet 

10.02.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

7

2006

05/24886

Fiskeribladet

Innsynsbegjæring

24.02.2006

Vedtak opprettholdt

 

8

2006

06/558

KS Odd Lundtangen AS - ”Odd Lundberg”

Konsesjonskapasitet i ringnotfisket

01.03.2006

Vedtak opprettholdt

 

9

2006

05/10828

Kransvik AS -

”Bernt Oskar”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

09.03.2006

Klage tatt til følge

 

10

2006

05/16867

Silfaks Fiskebåtrederi AS - ”Ingrid Majala”

Konsesjonskapasitet i ringnotfisket

14.03.2006

Vedtak opprettholdt

 

11

2006

06/2817

Nyholmen AS - ”Kvannøy” - ”Kanstadfjord”

Splitting av driftsgrunnlag - ulike eierselskap - utleie av spesiell tillatelse

20.03.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

12

2006

05/19069

Aker Seafoods ASA - ”Hekktind” - ”Vesttind” -

 ”K. Arctander”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

28.03.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

13

2006

06/332

Gunnar Langva AS - ”Roaldnes” -

”Gunnar Langva”

Splitting av driftsgrunnlag - vassildtråltillatelse - kapasitetsoppbygging -

økt press på ressursgrunnlag i et ikke-kvoteregulert fiskeri

07.04.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

14

2006

04/21221

Karl N. Meløysund

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei grunnet tillistverv

24.04.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

15

2006

06/2406

Nordfjord Havfiske AS - ”Atlantic Star”

Torsketråltillatelse - distriktsmessige hensyn

24.04.2006

Vedtak opprettholdt

 

16

2006

06/344

Båragutt AS - ”Strandby” - ”Båragutt” -

”Eilifson”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

25.04.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

17

2006

05/20770

Mathisen & Lyng Rederi AS - ”Torbas”

Endring i eiersammensetningen - distriktsmessige hensyn

02.05.2006

Klage tatt til følge

 

 

18

2006

05/10890

Aarsheim AS - ”Aarsheim Senior”

Konvertering fra enhetskvoteordning til strukturkvoteordning - avkortning

02.05.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

19

2006

05/10885

Barentsfisk AS - ”Barentsfisk”

Konvertering fra enhetskvoteordning til strukturkvoteordning - avkortning

02.05.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

20

2006

06/6245

Langsund II AS - ”Ramoen” - ”Kvaløyfjord II”

Vilkårfastsettelse - krav om at ombordproduksjons-

utstyr fjernes

08.05.2006

Klage tatt til følge

 

 

21

2006

05/190

 

59

Nordland Havfiske AS - ”Ballstad” - ”Vestvågøy” - ”Skrapur”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - konsesjonsvilkår - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

08.05.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

22

2006

06/6772

Ytterstad Fiskeriselskap AS - ”Solvår Viking” - ”Kanstadfjord”

Ringnottillatelse -

driftskrav

11.05.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

23

2006

04/18221

Polar Prawn AS - ”Rosviik” -

”Vannafisk III”

Strukturkvoteordningen for havfiskeflåten - vilkårfastsettelse om fylkesbinding

01.06.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

24

2006

05/19603

Olav Arild Refsnes - ”Trønderhav”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

08.06.2006

Vedtak opprettholdt

 

25

2006

06/3663

Torsken Fiskeriselskap AS - ”Koralnes”

Leveringsvilkår knyttet til torsketråltillatelse

13.06.2006

Klage tatt til følge

 

 

26

2006

06/7224

Articus AS -

”Auriga”

Bortfall av tråltillatelser - overskridelse av frist for generell utskiftningstillatelse

27.06.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

27

2006

03/8160

Hansen Fiskebåtrederi AS -

”Spitsbergen”

Bortfall av tråltillatelse - generell utskiftningstillatelse - fristforlengelse utover 2 år

27.06.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

28

2006

06/9612

Vikinghav AS -

”Sissel” -

”Vikingbank”

Makrelltråltillatelse - driftskrav

11.07.2006

Klage tatt til følge

 

 

29

2006

05/25263

Blomvik AS -

”Stornes” - ”Langenes”

”Koralnes”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten -

instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote -

splitting av driftsgrunnlag - ulike eierselskap - ”gjenværende fartøy” i strukturkvotesammenheng

11.07.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2006

05/19069

Nordland Havfiske AS - ”Vestvågøy” -”Hekktind”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

18.07.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

31

2006

05/24890

Mats Mikal AS - ”Guldringnes”

Konsesjonskapasitet i nordsjøtrålfisket

02.08.2006

Vedtak opprettholdt

 

32

2006

05/24897

Mats Mikal AS - ”Frøydus”

Konsesjonskapasitet i nordsjøtrålfisket

02.08.2006

Vedtak opprettholdt

 

33

2006

05/15679

Skaregg AS -

”Skaregg”

Konvertering fra enhetskvoteordning til strukturkvoteordning - avkortning

29.08.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

34

2006

05/20770

Mathisen & Lyng Rederi AS - ”Torbas”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - avkortning i strukturkvotetillegg ved flytting fra Nord-Norge til Sør-Norge

31.08.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

35

2006

06/10847

Finnmark Havfiske AS - ”Bettina” -

”Sletnes”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - endring av rettidig innkommet søknad iht. instruks om stans i behandling av søknader om strukturkvote

08.09.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

 

 

36

2006

06/2635

Omar Sørvik -

”Sklinna II” -

”Genius”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - ”knoppskyting

 

 

09.10.2006

Vedtak opprettholdt

37

2006

02/21809

Sammy Olsen - ”Barmen”

Deltakeradganger grunnet tillitsverv

27.10.2006

Klage delvis tatt til følge

 

38

2006

02/20752

Alu Safe AS -

Steinar Bastesen

Deltakeradganger grunnet tillitsverv

13.11.2006

Klage tatt delvis til følge

 

39

2006

06/18936

Vea AS -

Traal AS -

”Arizona” -

”Traal”

Slumpfiskeordning

28.11.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

40

2006

06/14514

Vea AS -

“Vea” -

“Arizona”

Leiefartøyordning - nordsjøsild - kolmule -

RSW-anlegg 

30.11.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

41

2006

05/23407

Torbjørn Horsfjord - ”Havsild”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - manglende deltakelse

01.12.2006

Vedtak opprettholdt

 

 

42

2006

06/2768

SUS Norafjell AS - ”Norafjell”

Ervervstillatelse - aktivitetskrav - generasjonsskifte -

Deltakerloven §§ 4, 6 og 7

07.12.2006

Klage tatt til følge

 

 

 

43

2006

06/13433

Havborg Kystfiske AS - ”Havborg”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle havfiskefartøy på grunnlag av deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter

21.12.2006

Vedtak opprettholdt