Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2005

 

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2005

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold – stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2005

04/22865

Engenesfisk AS - ”Engenesfisk”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - manglende deltakelse

26.01.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

2

2005

04/17281

Myre Maritim AS - ”Olav Trygvason”

Loddetråltillatelse - driftskrav - lengdebegrensning

26.01.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

3

2005

04/19674

SUS Arctic Kiberg AS - ”Lønning Junior” -

“Comet” -

“Barents Eagle”

Trål/kyst-prosjekt -

bruk av kystfartøy til å fiske kvote fra tråltillatelse - prøveordning

21.02.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

4

2005

04/13262

Mats Mikal AS - “Bømlotrål” - “Frøydus”

Vilkårfastsettelse i vedtak om nordsjøtråltillatelse - nedkortning av fartøylengde

21.02.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

5

2005

04/5449

Lurøyveiding AS - “Skagøysund” - “Lurøyfisk”

Fastsettelse av konsesjonskapasitet i reketrålfisket

22.02.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

6

2005

04/4186

Isanlegget AS - “Mehamnpakken”

Overtakelse av ”ledige rettigheter i Mehamnpakken” - nytildeling

01.03.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

7

2005

04/19758

Asbjørn Selsbane AS - ”Sklinna II” - ”Norafjell”

Splitting av driftsgrunnlag - vesentlig svekkelse av driftsgrunnlag - utskiftning - driftskrav

02.03.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

8

2005

04/12080

Brunvoll Fisk AS - ”Madelen”

Avgrenset nordsjøtråltillatelse - manglende deltakelse

04.03.2005

Klage tatt til følge

 

 

9

2005

02/7227

Havfisk AS - ”Hekktind” -

”Ståltind” -

”Vesttind”

Selskapsvedtekter for Havfisk AS - konsesjonsvilkår

07.03.2005

Klage tatt til følge

 

 

 

10

2005

04/22232

Finnøy Havfiske AS -

Viknafisk AS -

”Vonar” -

”Vonar Senior”

Rederikvoteordning - instruks om stans i behandling av søknader

09.03.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

11

2005

03/9788

Bøtrål AS -

”Bøtrål I”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - endring i eiersammensetningen uten forutgående samtykke

15.03.2005

Klage tatt til følge

 

 

 

 

12

2005

04/14522

T. Gangstad AS - ”Gangstad” - ”Gangstad Junior”

Splitting av driftsgrunnlag - ulike eierselskap - manglende driftsgrunnlag

22.03.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

13

2005

02/18891

Thorfinn Midtveit - ”Thor Ingolf”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - ”knoppskyting”

05.04.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

14

2005

05/3016

Helnes Trålrederi AS - Polar Prawn AS - ”Vannafisk III” - ”Kjølnes”

Rederikvoteordning -

 uttak av reell kapasitet

11.04.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

15

2005

04/15240

Rolf Helge Pettersen - ”Ariel”

Opprykk fra gruppe II til gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei - manglende deltakelse

15.04.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

16

2005

04/19436

Støholm Jr. AS - ”Støholm”

Deltakeradgang i fisket etter nordsjøsild - manglende deltakelse

25.04.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

17

2005

05/1927

P/R Julsund -

”Julsund Senior”

Deltakeradgang i fisket etter makrell med not - manglende deltakelse

09.05.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

18

2005

04/10520

Hønseby Kystfiske AS - Seiland Kystfiske AS 

”Einar Erlend” - ”Solværskjær”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei og fisket etter norsk vårgytende sild - manglende deltakelse

09.05.2005

Klage tatt delvis til følge

 

 

 

19

2005

05/1049

Carisma AS -

“Loran” -

“Nesbakk” -

 “Sjøliner”

Rederikvoteordning - gjenbruk av uttatt fartøy

20.05.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

20

2005

04/16698

SUS Skudetrål AS - “Krossfjord I” - “Skudetrål” - “Klondyke”

Enhetskvoteordning - fordeling av konsesjonskapasitet i industritrålfisket til kombinasjonsfartøy

20.05.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

21

2005

05/5485

Strandby Havfiske AS ”Kjelsvik” - ”Molviktind”

Splitting av driftsgrunnlag - kapasitetsoppbygging i fiskeflåten

25.05.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

22

2005

05/2430

Dag Robert Gamst - ”Nystein” -

”Vardøværing”

Utskiftning - orientering av panthaver - rettslig klageinteresse - majoritetseiers disposisjoner over deltakeradganger

31.05.2005

Klage delvis tatt til følge

 

 

 

 

23

2005

03/18846

Reinefangst AS - ”Trøndergut” - ”Reinefangst”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - manglende deltakelse

14.06.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

24

2005

04/15521

Chrisma AS -

”Furen” -

”Polarbas”

Splitting av driftsgrunnlag - driftskrav - manglende driftsgrunnlag - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

15.06.2005

Klage tatt delvis til følge

 

 

 

 

25

2005

05/2911

Kim Edvard Hæstad

Deltakeradgang i fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak - manglende deltakelse

15.06.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

26

2005

05/9765

SUS Steinar Uteng -

AS Andenes Havfiske - ”Bjørgvin Senior”

Ervervstillatelse - distriktsmessige hensyn - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

16.06.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

27

2005

04/11683

Stig Harry AS -

”Stig Harry”

Deltakeradgang i fisket etter makrell - hjemmelslengde/faktisk lengde - skjæringsdato

17.08.2005

Klage tatt til følge

 

 

 

28

2005

04/18419

Magnar Kirknes - “Langnes Jr.”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - manglende deltakelse

31.08.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

29

2005

03/18560

P/R Finn ANS -

“Finn”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - manglende deltakelse

14.09.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

30

2005

05/9763

Barren AS -

”Bjørgvin Senior”

Ervervstillatelse -

reelt eierskap og faktisk kontroll -

Deltakerlovens §§ 4 og 6

19.09.2005

Vedtak opprettholdt4

 

 

 

31

2005

05/8506

AS Roaldnes - ”Ramsøysund”

Reketråltillatelse, loddetråltillatelse -

Driftskrav

19.09.2005

Klage delvis tatt til følge

 

32

2005

05/6549

Jens-Sigvart Fagerhaug - ”Fagerhaug”

Bortfall av deltakeradgang - manglende deltakelse

27.05.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

33

2005

05/12677

Onny H. Ottesen - ”Nordsjøbas” - ”Havbas”

Vassildtråltillatelse - distriktsmessige hensyn - vilkår for omgjøring til skade for part

28.09.2005

Klage tatt til følge

 

 

34

2005

05/12595

Aker Seafoods Hammerfest

 Trål/kyst-prosjekt -

bruk av kystfartøy til å fiske kvote fra tråltillatelse – prøveordning

03.10.2005

Klage tatt til følge

 

 

 

35

2005

04/18221

Polar Prawn AS - ”Vannafisk III” - ”Rosvik”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - uttak av reell kapasitet - egnet og utstyrt - Deltakerlovens § 8 -

 krav om fartssertifikat

04.10.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

36

2005

04/10061

Magne Bernt Henriksen - ”Ternskjær”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - hjemmelslengde/faktisk lengde - skjæringsdato

04.10.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

37

2005

05/12373

Åge Sivertsen AS - ”Trinto”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

07.10.2005

Vedtak opprettholdt

 

38

2005

04/15345

Arne Sævik og SUS Spitsbergen Fisk AS - ”Kvitsjøen”

Ervervstillatelse -

reelt eierskap og faktisk kontroll -

Deltakerloven §§ 4 og 6

10.10.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

39

2005

04/21220

Olsengruppen AS - ”Nordervon” - ”Skipsholmen”

Enhetskvoteordning - avkortning i enhetskvotetillegg ved flytting fra Nord-Norge til Sør-Norge - tidspunkt for avkortning

21.10.2005

Klage tatt til følge

 

 

 

 

 

40

2005

04/9729

Arnøytind AS - ”Arnøytind”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

28.10.2005

Vedtak opprettholdt

 

41

2005

05/12809

Mikal AS -

”Solhaug Senior”

Tvangssalg - utskiftning - deltakeradganger

10.11.2005

Vedtak opprettholdt

 

42

2005

05/10539

Vikingfish AS - ”Apollo”

Nordsjøtråltillatelse - driftskrav

14.11.2005

Vedtak opprettholdt

 

43

2005

05/10929

Petter Berg AS - ”Petter Berg”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

17.11.2005

Vedtak opprettholdt

 

44

2005

05/12798

Knut Ellingsvåg og Sønner AS - ”Ravnfjord”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

28.11.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

45

2005

05/17576

Polardrift AS - ”Kvitungen”

Reketråltillatelse, torsketråltillatelse - nytildeling

02.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

46

2005

05/15903

Trygvason AS -

”Quo Vadis” - ”Trygvason”

Konvertering fra enhetskvoteordning til strukturkvoteordning

05.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

47

2005

05/16763

Jan Olav Øverland - “Irene”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - manglende manntallsføring

05.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

48

2005

05/16973

Olsengruppen AS - “Nordervon” - “Skipsholmen”

Konvertering fra enhetskvoteordning til strukturkvoteordning

07.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

49

2005

04/1643

Barsund AS -

”Robin Hood”

Bortfall av tråltillatelser - generell utskiftningstillatelse - driftskrav

16.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

50

2005

04/8883

P/R Pilot ANS -

”Pilot”

Bortfall av NVG-sildtråltillatelse -

driftskrav

19.12.2005

Klage tatt til følge

 

 

51

2005

05/22044

Main Food AS - ”Bjørgvin Senior”

Ervervstillatelse - reketråltillatelse, torsketråltillatelse - distriktsmessige hensyn

20.12.2005

Vedtak opprettholdt

 

 

 

52

2005

05/23529

Carisma Fish AS - “Vestkapp”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten -

uttak av reell kapasitet - brannskadet/havarert fartøy

23.12.2005

Vedtak opprettholdt