Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2004

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2004

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2004

03/13191

Elvira AS -

”Solholm Senior”

Makrelltråltillatelse - manglende deltakelse

28.01.2004

Vedtak opprettholdt

2

2004

03/16863

Sjarm AS -

”Sjarm”

NVG-sildtråltillatelse - manglende deltakelse

28.01.2004

Vedtak opprettholdt

3

2004

03/10102

Havbjørn AS -

”Kenty”

Splitting av driftsgrunnlag - manglende driftsgrunnlag - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

02.04.2004

Vedtak opprettholdt

4

2004

03/12759

Arne Jensen -

”Geir Johansen”

Bortfall av ringnottillatelse

08.04.2004

Vedtak opprettholdt

5

2004

02/22268

AS Roaldnes - ”Koralnes”

Sammenslåingsordningen for torsketrålere -

kvotefaktor -

avkortning

14.04.2004

Klage delvis tatt til følge

6

2004

03/15101

Ospa Rederi AS - ”Meholmen” - ”Svebas”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - inndragning av fangst - ulovlig overføring av fangst mellom fartøy -

EMK

16.04.2004

Vedtak opprettholdt

7

2004

03/10351

Olav Pollen - ”Tryggholm”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - ”Knoppskyting”

28.04.2004

Vedtak opprettholdt

8

2004

02/14881

Egersund Fiskeriselskap AS - ”Unity” -

”Fiskarvik”

Fastsettelse av basiskvote i fisket etter nordsjøsild og makrell

26.05.2004

Vedtak opprettholdt

9

2004

03/13503

Nordea Bank ASA - ”Aarsheim Senior” - ”Polar Lady”

Rederikvoteordning - tvangssalg -

rettslig klageinteresse

28.05.2004

Vedtak opprettholdt

10

2004

04/2937

SUS Urkedal og Holmeseth AS - “Tælavåg” -

“Seir” -

“Geir”

Enhetskvoteordning - omfordeling av enhetskvoter Rederikvoteordning

28.05.2004

Vedtak opprettholdt

11

2004

03/18428

Atlantic Seafish AS - “Polarbris” - “Fernando”

Rederikvoteordning - omgjøringsvedtak

28.05.2004

Klage tatt til følge

12

2004

04/6319

SUS Havskjer AS -

Havfisk Invest AS - ”Fisk”

Loddetråltillatelse - driftskrav

22.06.2004

Vedtak opprettholdt

13

2004

04/1643

Barsund AS -

”Robin Hood”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - fylkesbinding - reelt eierskap og faktisk kontroll

25.06.2004

Klage tatt til følge

14

2004

04/9779

Geir Even og Svein Lunde -

”Brattholm”

Deltakeradgang i fisket etter makrell -

manglende manntallsføring

29.07.2004

Vedtak opprettholdt

15

2004

04/10333

Silfaks Fiskebåtrederi AS - ”Jøkul” -

”Sørfold”

Ringnottillatelse, reketråltillatelse, vassildtråltillatelse - manglende oppfyllelse av driftskrav

05.08.2004

Klage tatt til følge

16

2004

03/10449

K. Roaldsen Fiskebåtrederi AS -

”Roaldsen”

Splitting av driftsgrunnlag - industritråltillatelse

06.08.2004

Vedtak opprettholdt

17

2004

03/17246

Vikmark Senior AS - ”Vikmark Senior”

Deltakeradgang i fisket etter nordsjøsild - manglende oppfyllelse av kvantumskrav

23.08.2004

Vedtak opprettholdt

18

2004

03/16773

Lars K. Vetrhus -

P/R Vikmark ANS - ”Vikmark”

Deltakeradgang i fisket etter nordsjøsild - manglende oppfyllelse av kvantumskrav

23.08.2004

Vedtak opprettholdt

19

2004

04/9319

AS Stig Magne -

Torsken Fiskeriselskap AS -

”Koralnes” -

”Frøydus”

Sammenslåingsordning for småtrålere -

distriktsmessige hensyn

30.08.2004

Vedtak opprettholdt

20

2004

03/9765

Tore Hillersøy - ”Hillersøy”

Enhetskvoteordning - hjemmelslengde/faktisk lengde - skjæringsdato for ombygging

09.09.2004

Vedtak opprettholdt

21

2004

03/5021

Giske Havfiske AS -

Stålfinn AS -

”Kvalnes” -

”Sklinna II”

Splitting av driftsgrunnlag - ulike eierselskap

09.09.2004

Vedtak opprettholdt

22

2004

02/17519

Trygvason AS - ”Trygvason”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket - ombygging

15.09.2004

Vedtak opprettholdt

23

2004

04/8639

Senja Fiskeriselskap AS - ”Arvid Nergård”

Bortfall av tråltillatelser - generell utskiftningstillatelse

15.09.2004

Klage tatt til følge

24

2004

04/13119

Torsken Fiskeriselskap AS -

”Comet”

Torsketråltillatelse -

endring i eiersammensetningen - distriktsmessige hensyn

17.09.2004

Vedtak opprettholdt

25

2004

04/422

Polar Prawn AS - ”Rosvik”

Fastsettelse av kvotefaktor - seitråltillatelse

21.09.2004

Vedtak opprettholdt

26

2004

03/19027

Knut Strand - ”Haugås” -

”Stein Bjarne”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - skjæringsdato - utskiftning

23. 09.2004

Klage tatt til følge

27

2004

04/9548

Johnny P. Torkelsen - ”Delfin”

Deltakeradgang i fisket etter nordsjøsild - skjæringsdato - kontrahering

23.09.2004

Vedtak opprettholdt

28

2004

04/4416

PR Brødrene Siglen AS

”Siglodden”

Deltakeradgang i fisket etter torsk i Nordsjøen - manglende oppfyllelse av kvantumskrav

23.09.2004

Vedtak opprettholdt

29

2004

04/10528

Myre Maritim AS

Trål/kyst-prosjekt -

bruk av kystfartøy til å fiske kvote fra tråltillatelse - prøveordning

15.10.2004

Klage tatt til følge

30

2004

04/3762

SUS Roar Dagsvold - Båragutt AS - ”Solvind” -

”Moan Senior”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - skjæringsdato - forhåndstilsagn

25.10.2004

Klage tatt til følge

31

2004

03/13463

Ramsøysund AS - ”Ramsøysund”

Loddetråltillatelse - driftskrav

08.11.2004

Vedtak opprettholdt

32

2004

02/17405

P/R Solvår ANS - ”Solvår Viking”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

08.11.2004

Vedtak opprettholdt

33

2004

04/4277

John Moen -

”Måna”

Opprykk fra gruppe II til gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei

08.11.2004

Vedtak opprettholdt

34

2004

04/13164

Carisma Fish AS - Sjøliner”

Rederikvoteordning - generell utskiftningstillatelse - tinglyst heftelse i Skipsregistrene

08.11.2004

Klage tatt til følge

35

2004

04/4953

Geir Rognan

Deltakeradganger - dispensasjon grunnet tillitsverv

09.11.2004

Vedtak opprettholdt

36

2004

04/14003

Fiskebas AS - ”Fiskebas”

Vassildtråltillatelse - nytildeling

09.11.2004

Vedtak opprettholdt

37

2004

04/7059

Gularøy AS -

Gularøy”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

03.12.2004

Vedtak opprettholdt

38

2004

04/9146

Hovden Senior AS - ”Hovden Senior”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

06.12.2004

Vedtak opprettholdt

39

2004

04/18798

Bjørnøytrål AS - ”Østbas” -

”Kjelsvik”

NVG-sildtråltillatelse, loddetråltillatelse -

driftskrav -

nytildeling

10.12.2004

Vedtak opprettholdt

40

2004

04/10894

Troms Fiskebåtrederi AS -

”Gayser Senior” - ”Havlys Senior”

Rederikvoteordning - distriktsmessige hensyn

10.12.2004

Klage tatt til følge

41

2004

03/10773

Nye Chrisma AS - ”Polarbas”

Kolmuletråltillatelse - nytildeling

17.12.2004

Vedtak opprettholdt

42

2004

04/16145

SUS Torkil Hopmark - ”Fiskebank”

NVG-sildtråltillatelse, loddetråltillatelse - nytildeling

20.12.2004

Vedtak opprettholdt