Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2003

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2003

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2003

02/9104

Båtsfjord Havfiskeselskap AS - ”Båtsfjord”

Enhetskvoteordning - varighet

03.02.2003

Vedtak opprettholdt

2

2003

02/19304

Expedition AS -

Per Christian Wahl - ”Christina Blå”

Endring i eiersammensetningen - aktivitetskravet - Deltakerloven § 6

03.02.2003

Klage tatt til følge

3

2003

02/17475

Arne Hansen -

”Pilot”

Tilbakekall av nordsjøtråltillatelse - passivitet

04.02.2003

Vedtak opprettholdt

4

2003

02/510

Rangsundfisk AS - ”Polarvind”

Tildeling av makrelltråltillatelse - tidligere deltakelse

05.02.2003

Vedtak opprettholdt

5

2003

02/17465

P/R Fjordbakk DA - ”Vassholm”

Tilbakekall av nordsjøtråltillatelse - passivitet

06.02.2003

Vedtak opprettholdt

6

2003

03/2176

Svaløy AS -

nybygg

Ringnottillatelse, selfangsttillatelse, ervervstillatelse -

nytildeling -

Manglende driftsgrunnlag -

Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

11.02.2003

Vedtak opprettholdt

7

2003

02/4722

Troms Fiskebåtrederi AS - ”Radin”

Endring i eiersammensetningen - generell utskiftningstillatelse

12.02.2003

Klage tatt til følge

8

2003

01/1101

Giske Havfiske AS - ”Bliki”

Vassildtråltillatelse - nytildeling - inhabilitet - omgjøringsvedtak

27.02.2003

Klage tatt til følge

9

2003

01/1100

AS Roaldnes - ”Gjøsund”

Vassildtråltillatelse - nytildeling - inhabilitet - omgjøringsvedtak

27.02.2003

Vedtak opprettholdt

10

2003

01/1129

Nordnes AS - ”Nordnes”

Vassildtråltillatelse - nytildeling - inhabilitet - omgjøringsvedtak

27.02.2003

Vedtak opprettholdt

11

2003

02/13612

Trond Jakobsen -

”Tor Inge”

Tildeling av

NVG-sildtråltillatelse –

tidligere deltakelse

03.03.2003

Vedtak opprettholdt

12

2003

02/11071

Einar Erlend ANS - ”Einar Erlend”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

13.03.2003

Vedtak opprettholdt

13

2003

02/572

Trygvason AS - ”Trygvason”

Endring i eiersammensetningen - aktivitetskravet - Deltakerloven § 6

14.03.2003

Klage tatt til følge

14

2003

02/15472

Varanger Havfiske AS - Articus AS -

Barents Eagle AS - Bjørnøytrål AS - Mefjordbas AS

Enhetskvoteordning - samarbeidende rederi - (sammenslutning) - vurdering av fremtidig søknad

14.03.2003

Vedtak opprettholdt

15

2003

02/16828

Kvaløyfjord II AS - “Valanes”

Vilkårfastsettelse i vedtak om torsketråltillatelse - reketråltillatelse

14.03.2003

Klage tatt delvis til følge

16

2003

02/18338

Øystein Rabben - “Paalhammar”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

14.03.2003

Vedtak opprettholdt

17

2003

02/16770

Båragutt AS - “Valanes”

Splitting av driftsgrunnlag - utskiftningstillatelse - Manglende driftsgrunnlag - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

19.03.2003

Vedtak opprettholdt

18

2003

03/2414

Johan Stangnes - “Pjasken”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

20.03.2003

Vedtak opprettholdt

19

2003

03/2504

Roger Skog -

“Lisbeth”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

20.03.2003

Vedtak opprettholdt

20

2003

03/169

Bjarne Holmbukt - “Stein Bjørnar”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

20.03.2003

Klage tatt til følge

21

2003

03/862

Karl Hermansen - “Aktiv”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

20.03.2003

Vedtak opprettholdt

22

2003

03/1336

Erling Solholm - “Janne Lise”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

20.03.2003

Vedtak opprettholdt

23

2003

02/3900

Nordtun Trål AS - ”Mostein Jr.”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

15.05.2003

Vedtak opprettholdt

24

2003

03/167

Stadt Fiskeriselskap AS ”Stadt Viking”

Deltakeradgang i fisket etter sei med not - manglende oppfyllelse av kvantumskrav

15.05.2003

Vedtak opprettholdt

25

2003

03/603

SUS Terje Moltebakk - nybygg

Ringnottillatelse -

nytildeling

15.05.2003

Vedtak opprettholdt

26

2003

02/16504

Berlevågtrål AS - ”Berlevågtrål I” -

”Makkaur”

Enhetskvoteordning - vilkårfastsettelse

19.05.2003

Klage tatt til følge

27

2003

03/865

Paul Edvardsen - ”Fart”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

28.05.2003

Klage tatt til følge

28

2003

03/1276

Torbjørn Nilsen - ”Ingvill”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

28.05.2003

Klage tatt til følge

29

2003

02/8036

Jon Arild Eilertsen - ”Trine”

Bortfall av deltakeradgang - manglende manntallsføring

04.06.2003

Vedtak opprettholdt

30

2003

02/9625

Truls Johansen - ”Bjørnbøen”

Bortfall av deltakeradgang - manglende manntallsføring

05.06.2003

Vedtak opprettholdt

31

2003

03/5302

Svanavåg AS - ”Sajana”

Enhetskvoteordning - gjenbruk av uttatt fartøy

06.06.2003

Vedtak opprettholdt

32

2003

02/5754

P/R Arizona ANS - ”Arizona”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

12.06.2003

Vedtak opprettholdt

33

2003

02/15838

Ingrid AS -

“Bentin”

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

12.06.2003

Vedtak opprettholdt

34

2003

02/17476

Olgar Sæther - “Lysglimt”

Tilbakekall av nordsjøtråltillatelse - passivitet

12.06.2003

Vedtak opprettholdt

35

2003

03/2758

Kjell Kristiansen - “Kvitholmen”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - skjæringsdato

20.06.2003

Vedtak opprettholdt

36

2003

02/19139

Rosund AS -

Nordfjord Havfiske AS

“Atlantic Star”

Endring i eiersammensetningen i Nordfjord Havfiske AS - torske- og reketråltillatelse –

distriktsmessige hensyn -

Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

27.06.2003

Klage tatt til følge

37

2003

02/11980

Arne M. Lauritzen -

”Kjell Otto”

Deltakeradgang i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap - hjemmelslengde/faktisk lengde - skjæringsdato

30.06.2003

Vedtak opprettholdt

38

2003

02/20635

Roar Markussen - ”Poseidon”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - manglende oppfyllelse av kvantumskrav

02.07.2003

Vedtak opprettholdt

39

2003

03/1514

KS Oldeide -

”Argus Jr.”

Bortfall av deltakeradgang - manglende manntallsføring - betydningen av forvaltningens muntlige veiledning

09.07.2003

Klage tatt til følge

40

2003

03/6133

Alu Safe AS -

”Havsel”

Sammenslåingsordningen for reketrålere - gjenbruk av uttatt fartøy -

vilkår for deltakeradgang

09.07.2003

Vedtak opprettholdt

41

2003

03/1275

Tommy Hansen - ”Jappen”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

10.07.2003

Vedtak opprettholdt

42

2003

03/5810

Ole Gabrielsen - ”Sjøgutten”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

10.07.2003

Vedtak opprettholdt

43

2003

02/9617

Skjervøyfisk AS -

“Leiv Eirikson”

Konkurs/tvangssalg

10.07.2003

Vedtak opprettholdt

44

2003

02/20296

SUS Harald K. Møgster

nybygg

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

15.07.2003

Vedtak opprettholdt

45

2003

02/12836

Langøy Kyst og Havfiske AS -

”Lønning Junior” - ”Urvaag”

Enhetskvoteordning - kondemneringsfartøy - betydningen av forvaltningens muntlige veiledning

17.07.2003

Vedtak opprettholdt

46

2003

02/17108

P/R Toftøysund ANS - ”Toftøysund”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

22.07.2003

Vedtak opprettholdt

47

2003

03/598

Havfisk AS - ”Nordtind”

Rederikvoteordning

22.07.2003

Vedtak opprettholdt

48

2003

02/14721

Havsnurp AS - ”Havsnurp”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

24.07.2003

Vedtak opprettholdt

49

2003

02/14083

SUS Ole Roar Dyrnes - nybygg

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

28.07.2003

Vedtak opprettholdt

50

2003

02/6930

P/R Eid & Jacobsen ANS -

”Pirion”

Tilbakekall av nordsjøstråltillatelse - tillatelse til å drive fiske etter makrell med trål (makrelltråltillatelse) –

tidligere deltakelse

22.08.2003

Vedtak opprettholdt

51

2003

03/1847

Hufthammar AS - ”Skipsholmen”

Ringnottillatelse - distriktsmessige hensyn - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

04.09.2003

Vedtak opprettholdt

52

2003

02/30

P/R Najaden ANS - ”Berlevågfisk II”

Avgrenset nordsjøtråltillatelse - industritråltillatelse - nytildeling

04.09.2003

Klage tatt til følge

53

2003

03/1329

Jarle Grindhaug - ”Mizar”

Deltakeradgang i fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak -

manglende deltakelse

09.09.2003

Vedtak opprettholdt

54

2003

03/10206

Giske Havfiske AS -

Stålfinn AS -

”Bliki”

Rederikvoteordning

15.09.2003

Vedtak opprettholdt

55

2003

02/12719

Ingrid AS -

”Ankerfisk”

NVG-sildtråltillatelse, loddetråltillatelse, makrelltråltillatelse, avgrenset nordsjøtråltillatelse - manglende deltakelse og nytildeling

16.09.2003

Vedtak opprettholdt

56

2003

02/11076

Max-Viking AS -

”Max Viking” -

”Stella Viking”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - hjemmelslengde/faktisk lengde - skjæringsdato - saksbehandlingstid

30.09.2003

Vedtak opprettholdt

57

2003

03/942

Jarle Johansen - “Ramsøyfjord”

Deltakeradgang i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap -

tilbakedatering

08.10.2003

Vedtak opprettholdt

58

2003

03/5082

SUS Nils A. Holm - ”Sjarm”

Ringnottillatelse,

NVG-sildtråltillatelse - nytildeling

09.10.2003

Vedtak opprettholdt

59

2003

03/5757

SUS Øyeringen - “Vandringen” -

“Kristerson”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - skjæringsdato

10.10.2003

Vedtak opprettholdt

60

2003

03/5760

SUS Bernt E. Steinsland -

”Vandringen” -

”Vesthav”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - skjæringsdato

10.10.2003

Vedtak opprettholdt

61

2003

03/1726

ASA Maritim -

nybygg

Torsketråltillatelse, reketråltillatelse, loddetråltillatelse, deltakeradganger - nytildeling

14.10.2003

Vedtak opprettholdt

62

2003

02/20387

Kvitingen AS - “Kvitingen”

Bortfall av deltakeradgang - manglende deltakelse

15.10.2003

Vedtak opprettholdt

63

2003

03/10157

Polar Prawn AS - “Rosvik”

Bortfall av tråltillatelse ved salg for fortsatt drift - manglende oppfyllelse av driftskrav

21.10.2003

Vedtak opprettholdt

64

2003

02/17395

Brødrene Holm ANS - “Dyrnesvåg”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

27.10.2003

Vedtak opprettholdt

65

2003

02/17405

P/R Solvår ANS - “Solvår Viking”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

08.11.2003

Vedtak opprettholdt

66

2003

03/14733

Varanger Havfiske AS

”Barents Eagle”

Slumpfiskeordning - utskiftningstillatelse

24.11.2003

Vedtak opprettholdt

67

2003

03/15664

West Fish Aarsæther AS -

”Nordfjordtrål” -

“Makkaur”

Rederikvoteordning

09.12.2003

Klage tatt til følge

68

2003

03/6402

SUS Knut L. Skjong - ”Elli-Christin”

Deltakeradgang i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak, avgrenset nordsjøtråltillatelse - manglende deltakelse

18.12.2003

Vedtak opprettholdt