Klagesaker 2014

Kontakt: Rune Løvås

Klagesaker 2014

Nr.

År

Saksnr.

Region

Klager - Fartøy

Innhold - tema

Vedtaksdato

Resultat

1.

2014

13/18254

Sør

SUS Borgan Hansen og Størken Pelagic AS - nybygg

Nytildeling av spesiell tillatelse - fiske etter polartorsk

15.01.2014

Vedtak opprettholdt

2.

2014

14/528

Troms

Marinus AS - ”Mari”

Leiefartøy - vilkårfastsettelse

21.01.2014

Vedtak opprettholdt

3.

2014

14/698

Nordland

Dag Ivar Knutsen AS - ”Havbas”

Leiefartøy

22.01.2014

Klage tatt til følge

4.

2014

14/1196

Møre & Romsdal

Leinebris AS - ”Urvaag”

Leiefartøy ved kontrahering av nybygg - generell utskiftningstillatelse

05.02.2014

Klage tatt til følge

5.

2014

13/18358

Vest

P/R Arve Engdal ANS - ”Vårbud”

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

07.02.2014

Vedtak opprettholdt

6.

2014

14/2024

Sør

Bømmelfisk AS - ”Ambassador”

Leiefartøy

10.02.2014

Vedtak opprettholdt

7.

2014

14/711

Nordland

Krabbin AS -

”Polar Sirkel”

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1 - administrerende reder - Deltakerlovens § 6

18.02.2014

Vedtak opprettholdt

8.

2014

14/1878

Møre & Romsdal

Nordnes AS - ”Nordørn”

Generell utskiftningstillatelse

20.02.2014

Klage tatt til følge

9.

2014

14/4145

Nordland

Jarle Bergs Sønner AS - ”Hilde”

Leiefartøy

24.03.2014

Vedtak opprettholdt

10.

2014

14/4892

Nordland

Dybos Fisk AS - ”Sandra”

Leiefartøy

26.03.2014

Vedtak opprettholdt

11.

2014

14/4004

Nordland

Åge Sivertsen AS - ”Kjølva”

Splitting av driftsgrunnlag -

egnet og utstyrt

27.03.2014

Vedtak opprettholdt

12.

2014

14/4830

Vest

Pelagic AS - ”Vikingbank”

Leiefartøy i forbindelse med kontrahering av nybygg - antedatering av vedtak

28.03.2014

Klage tatt til følge

13.

2014

14/4679

Finnmark

Mathisen Fiskebåtrederi AS - ”Ryggefjord”

Leiefartøy ved kontrahering av nybygg - forlengelse

31.03.2014

Klage tatt til følge

14.

2014

14/4696

Møre & Romsdal

Ove Mindor Uksnøy - «Nora»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

09.04.2014

Vedtak opprettholdt

15.

2014

14/5621

Vest

Bjarne Skarnagel - «Falken»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

10.04.2014

Vedtak opprettholdt

16.

2014

14/4429

Vest

Proa Fiskeriselskap AS - ”Karm Viking”

Leiefartøy

11.04.2014

Klage tatt til følge

17.

2014

14/5695

Vest

Ivar Kongsvik -

«Iva»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

14.04.2014

Vedtak opprettholdt

18.

2014

14/5620

Vest

PR Waage ANS -

«Elida»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

23.04.2014

Vedtak opprettholdt

19.

2014

14/6473

Finnmark

Vidar Henriksen - ”Vassvik”

Leiefartøy

12.05.2014

Vedtak opprettholdt

20.

2014

14/5084

Vest

Hans Arne Skoge - «Bergylt»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

14.05.2014

Vedtak opprettholdt

21.

2014

14/4157

Vest

Ståle Skoge -

«Blåstål»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

14.05.2014

Vedtak opprettholdt

22.

2014

14/6373

Finnmark

Svensan AS -

”Veines”

Tilleggskvote i åpen gruppe - fartøyeiers bosted

15.05.2014

Vedtak opprettholdt

23.

2014

14/5008

Vest

Oma Fiskebåtrederi AS - «Mary Pauline»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

27.05.2014

Vedtak opprettholdt

24.

2014

14/7506

Møre & Romsdal

Brimøy AS -

”Orbit”

Reelt eierskap - deltakerlovens § 4 annet ledd og § 6 annet ledd

05.06.2014

Vedtak opprettholdt

25.

2014

14/7974

Møre & Romsdal

Protector AS -

”Sokrates Junior”

Strukturering av kystfiskeflåten - unntak fra kondemnering

27.06.2014

Vedtak opprettholdt

26.

2014

14/8077

Møre & Romsdal

Topas Kystfiske AS - ”Topas”

Splitting av driftsgrunnlag -

egnet og utstyrt

30.06.2014

Vedtak opprettholdt

27.

2014

14/9158

Finnmark

Mikal Solhaug AS - ”Inger Victoria”

Leiefartøy

09.07.2014

Klage tatt til følge

28.

2014

14/9534

Møre & Romsdal

Brattholm Invest AS - ”Havbris”

Egnet og utstyrt

16.07.2014

Vedtak opprettholdt

29.

2014

14/8397

Nordland

Bjørn Ivar Sveen Arntsen - ”Vårstev”

Leiefartøy

23.07.2014

Klage delvis tatt til følge

30.

2014

14/9607

Finnmark

Hava AS -

”Nordlys”

Leiefartøy

30.07.2014

Vedtak opprettholdt

31.

2014

14/9549

Møre & Romsdal

Fræna Kystfiske AS - ”Carmona”

Oppsamling av driftsgrunnlag

31.07.2014

Klage tatt til følge

32.

2014

14/10812

Nordland

Snarsetværing AS - ”Snarsetvåg”

Redskapsfleksibilitet

27.08.2014

Vedtak opprettholdt

33.

2014

14/11911

Finnmark

Peder J. Jenssen -

”Pilen”

Kongekrabbe -

minste fartøylengde

19.09.2014

Vedtak opprettholdt

34.

2014

14/11910

Finnmark

Jon Brynjulfsen - ”Stensøy”

Deltakelse i åpen gruppe i fisket etter kongekrabbe

23.09.2014

Vedtak opprettholdt

35.

2014

14/10926

Finnmark

Jens Fagerhaug - ”Sommarøyværing”

Deltakeradgang i fisket etter sei med not

07.10.2014

Vedtak opprettholdt

36.

2014

14/11994

Møre & Romsdal

P/R Ragnar ANS -

”Nyvoll Senior”

Ervervstillatelse - deltakeradgang - lasteromsvolum

13.10.2014

Klage tatt til følge

37.

2014

14/13050

Nordland

Jan Rudolf Paulsen - ”Hege”

Leiefartøy

15.10.2014

Vedtak opprettholdt

38.

2014

14/10947

Møre & Romsdal

Brattholm Invest AS - ”Havbris”

Egnet og utstyrt

21.10.2014

Vedtak opprettholdt

39.

2014

14/13426

Nordland

Skarholmen AS - «Skarholmen»

Leiefartøy

22.10.2014

Vedtak opprettholdt

40.

2014

14/13552

Møre & Romsdal

Hovden Junior AS - «Ramnfjord»

Forlengelse av frist for utskiftningstillatelse

11.11.2014

Klage delvis tatt til følge

41.

2014

14/14521

Finnmark

Geir-Arne Mortensen - «Nikolai»

Leiefartøy

12.11.2014

Klage tatt til følge

42.

2014

14/15631

Finnmark

Simon Helle Jakobsen

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

17.11.2014

Vedtak opprettholdt

43.

2014

14/16338

Nordland

Carl Fredrik Gylseth - «Skarsøy»

Leiefartøy

27.11.2014

Klage tatt til følge

44.

2014

12/16887

Nordland

Dag Ivar Knutsen AS - «Ole Gullvik»

Reell eiendomsoverdragelse - deltakerlovens §§ 4 og 6

04.12.14

Vedtak opprettholdt

45.

2014

14/16197

Møre & Romsdal

Stattegg AS -

«Stattegg»

Reelt eierskap - deltakerlovens § 4 annet ledd og § 6 annet ledd - signatur

15.12.2014

Klage tatt til følge