Klagesaker 2012

Kontakt: Rune Løvås

Klagesaker 2012

Nr.

År

Saksnr.

Region

Klager – Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1.

2012

11/7461

Vest

Stein Magnar Melingen -”Pynte”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

24.01.2012

Vedtak opprettholdt

2.

2012

12/1175

Nordland

Torleif Skotheimsvik AS - ”Holmvåg”

Leiefartøy

26.01.2012

Vedtak opprettholdt

3.

2012

12/972

Finnmark

Jens Sigvart Fagerhaug - ”Bjørn-Senior”

Leiefartøy

30.01.2012

Klage tatt til følge

4.

2012

12/1406

Møre & Romsdal

Hallbjørn Terje Haugen - ”Haugen Junior”

Egnet og utstyrt

07.02.2012

Vedtak opprettholdt

5.

2012

12/1574

Vest

Dave Ole Eidet - ”Marinus”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

10.02.2012

Vedtak opprettholdt

6.

2012

12/2264

Sør

P/R Najaden ANS -

”Skude Senior”

Leiefartøy

13.02.2012

Vedtak opprettholdt

7.

2012

12/2710

Møre & Romsdal

Idar Gustad & Sønner AS - ”Liavåg”

Leiefartøy

01.03.2012

Vedtak opprettholdt

8.

2012

12/3751

Nordland

Øksnes Havfiske AS - ”Øksnesværing”

Unntak fra kvoteutnyttelsesbestemmelsene

08.03.2012

Klage tatt til følge

9.

2012

12/1252

Finnmark

K2 Junior AS -

”K2 Junior”

Egnet og utstyrt

08.03.2012

Klage tatt til følge

10.

2012

12/2600

Nordland

Einar Erlend AS -

“Einar Erlend”

Strukturkvoteordningens kvotetak ved utskiftning

12.03.2012

Klage tatt til følge

11.

2012

12/2101

Nordland

Lurøyveiding AS - “Lurøybas”

Strukturkvoteordningens kvotetak ved utskiftning

12.03.2012

Klage tatt til følge

12.

2012

11/16739

Møre & Romsdal

Jim Rune Sørøy -

“Sokrates Junior”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse deltakerlovens § 11 annet ledd bokstav e.

23.03.2012

Vedtak opprettholdt

13.

2012

12/4250

Møre & Romsdal

Roar M. Kvamme - ”Vitero”

Egnet og utstyrt - fritidsfartøy

12.04.2012

Vedtak opprettholdt

14.

2012

12/4509

Finnmark

Are-Mek Frode Lind - ”Vargsundværing”

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

13.03.2012

Vedtak opprettholdt

15.

2012

12/4983

Finnmark

Kystrederiet AS -

”Inger Victoria”

Aktiv fisker og kravet til faktisk tilsvarende kontroll over virksomheten - deltakerlovens § 6 annet ledd

19.04.2012

Vedtak opprettholdt

16.

2012

12/4984

Finnmark

Kystrederiet AS - ”Kjøllefjord”

Aktiv fisker og kravet til faktisk tilsvarende kontroll over virksomheten - deltakerlovens § 6 annet ledd

19.04.2012

Vedtak opprettholdt

17.

2012

12/3386

Troms

Lars-Arne Kristensen - ”Martin-Marie”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse

02.05.2012

Vedtak opphevet

18.

2012

12/6796

Finnmark

Ole Andre Andersen - ”Havsol”

Leiefartøy

20.06.2012

Vedtak opprettholdt

19.

2012

12/9424

Finnmark

Dieter Thomas Gebsattel - ”Nina-Cornelia”

Deltakeradgang kongekrabbe - manntallsføring - bosted

25.07.2012

Vedtak opprettholdt

20.

2012

12/9028

Nordland

Haranes Havfiskeklubb AS “Tor Kristian”

Unntak fra kondemneringskrav

06.08.2012

Vedtak opprettholdt

21.

2012

12/6218

Møre & Romsdal

P/R Hopmark ANS -

“B.M. Drivenes”

Egnet og utstyrt

10.08.2012

Klage avvist

22.

2012

12/10042

Nordland

Mirsel AS -

”Bøværing”

Leiefartøy

14.08.2012

Vedtak opprettholdt

23.

2012

12/10466

Finnmark

Geir Kristian Leinan -

”MR Leinan”

Deltakeradgang kongekrabbe - bortfall

20.08.2012

Vedtak opprettholdt

24.

2012

12/10841

Finnmark

Grape AS - ”Namo”

Deltakeradgang kongekrabbe - manntallsføring - bosted

03.09.2012

Vedtak opprettholdt

25.

2012

12/11471

Finnmark

Nytind AS - ”Nytind”

Leiefartøy

13.09.2012

Vedtak opprettholdt

26.

2012

12/10685

Møre & Romsdal

Sørøyfisk AS -

”Sokrates Junior”

Egnet og utstyrt

14.09.2012

Vedtak opprettholdt

27.

2012

12/10908

Møre & Romsdal

Beitveit Havfiske AS - ”Stålegg”

Strukturkvoteordningens kvotetak ved utskiftning

02.10.2012

Klage tatt til følge

28.

2012

12/12490

Vest

Frøybas AS - ”Frøybas”

Unntak fra kvoteutnyttelsesbestemmelsene

05.10.2012

Vedtak

opprettholdt

29.

2012

12/13352

Vest

Eidesvåg AS - ”Bømmeldfjord”

Egnet og utstyrt - splitting av driftsgrunnlag

18.10.2012

Vedtak opprettholdt

30.

2012

12/14122

Vest

Østervold AS -

”K. M. Østervold”

Unntak fra kvoteutnyttelsesbestemmelsene - tilbakevirkning av vedtak

05.11.2012

Vedtak opprettholdt

31.

2012

12/15109

Finnmark

Jens Sigvart Fagerhaug - ”Bjørn Senior”

Leiefartøy

13.11.2012

Vedtak opprettholdt

32.

2012

12/9024

Møre & Romsdal

Torg Invest AS - ”Remo”

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

14.11.2012

Klage tatt til følge

33.

2012

12/16439

Finnmark

Anders Skogheim -

”Fix Jr.”

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

23.11.2012

Vedtak opprettholdt

34.

2012

12/16276

Finnmark

Ove Kenneth Ås - uregistrert

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

23.11.2012

Vedtak opprettholdt

35.

2012

12/16495

Nordland

Flatskjær AS -

”Jan Yngve”

Leiefartøy

30.11.2012

Vedtak opprettholdt

36.

2012

12/16543

Finnmark

Hans Kristian Berge - ”Måøybuen”

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

04.12.2012

Vedtak opprettholdt

37.

2012

12/11688

Nordland

NRK - Nordland Havfiske AS/Aker Seafoods/J. M. Johansen AS

Innsyn

11.12.2012

Klage tatt til følge

38.

2012

12/17088

Møre & Romsdal

Kvalskjær AS - ”Svartskjær”

Leiefartøy

13.12.2012

Klage tatt til følge

39.

2012

12/16815

Finnmark

Ewa Boguslava Bogucka - ”Nyfoxy”

Kongekrabbe - manntallsføring - bosted

18.12.2012

Vedtak opprettholdt