Nyheter

Lakserømming i Sognefjorden

31.10.2022

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei rømmingshending hjå Aller Aqua AS i Vadheimsfjorden i Høyanger. Laksen som har rømt er i underkant av 5 kg i storleik.

Stoppet smugling av fisk

27.10.2022

Tolletaten og Fiskeridirektoratet stoppet ulovlig utførsel av 164 kilo fisk i en samarbeidsaksjon i Stavanger fredag kveld.

Ny digital portal for akvakultursøknad

19.10.2022

Fiskeridirektoratet skal innen utgangen av 2022 ha utviklet en digital søknadsportal for akvakultur. Målet er en felles digital løsning for behandling av søknader på tvers av etater og forvaltningsområder.

Resultater fra lakseauksjonen 2022

13.10.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag avsluttet auksjonen av nye tillatelser til oppdrett av laks- ørret og regnbueørret. Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som akseptabel.

Tre leiarklynger i Fiskeridirektoratet

12.10.2022

Fiskeridirektoratet vil frå 1. november framstå i ny organisasjonsdrakt. Ei eiga lokaliseringspolitisk utgreiing som slår fast kor Fiskeridirektoratet sine einheiter skal ligge er no klar. Det skal opprettast tre leiarklynger i henholdsvis Bergen (hovudkontor), Bodø og Tromsø.

Storaksjon mot ulovleg hummarfiske

04.10.2022

Den siste veka før hummarfisket opna 1. oktober kl. 08:00 gjennomførte Fiskeridirektoratet i samarbeid Politiet, Kystvakten (KV) og Statens Naturoppsyn (SNO) fleire kontrolloppdrag langs Vestlandskysten frå Egersund i sør til Florø i nord, og i tillegg i Oslofjorden.