Nyheter

Foretaksstraff etter anmeldelse

02.09.2021

Politimesteren i Troms har nylig utstedt et forelegg til MOWI ASA på 800 000 kr. etter anmeldelse fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Oppdatering om rømminga i Lekafjorden i Nærøysund

02.09.2021

Fiskeridirektoratet har fått meldingar om fangst av oppdrettslaks i eit større område etter rømminga hjå Midt-Norsk Havbruk AS ved Lekafjorden i Nærøysund kommune. Skaden på nota og omfanget av gjenfangst tyder på at det er tale om ei større rømming.

Har anmeldt Pelagia

01.09.2021

Fiskeridirektoratet region Sør har politianmeldt Pelagia på bakgrunn av forholdene som fremkom under straffesaken mot deres tidligere daglige leder. 

Kurs for fiskerikyndige

01.09.2021

Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord. Den fiskerikyndige må ha gjennomført et tre-dagers kurs i regi av Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

Toppledermøte på Aqua Nor 2021

27.08.2021

Forum for rømmingssikkerhet har under Aqua Nor-messen arrangert et dialogmøte med rømming og sikkerhet som tema. Møtet har vært spesielt rettet mot ledere i oppdrettsbransjen og målet er å få etablert en god sikkerhetskultur mot rømming.

Forbud mot badebehandling gjelder for nye gytefelt i Hordaland

13.08.2021

Kartlagte gytefelt for torsk er oppdatert i Agder og Hordaland. Oppdateringen har betydning for hvor det er lov å badebehandle med legemidler mot lakselus og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes. Etter oppdateringen omfattes flere akvakulturanlegg i Hordaland av forbudet.

Fiskeridirektoratet på Aqua Nor

13.08.2021

– Det skal bli kjekt å møtast på messe i Trondheim igjen. Fiskeridirektoratet stiller som vanleg med stand bemanna med fagfolk på årets Aqua Nor, seier kommunikasjonsdirektør Anette Aase.