Skjul søk

Turistfiske av kongekrabbe 2020

08.01.2020

Turistbedrifter/reiselivsbedrifter kan nå søke om tillatelse til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2020. Søknadsfristen er 18.01.2020.

Oppdatering om rømming i Nordland

07.01.2020

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt melding fra Mowi Norway AS om hull i til sammen fem nøter på lokalitetene Mefaldskjæret og Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland.

Avklaringer om utviklingstillatelser

03.01.2020

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn om to utviklingstillatelser til Fishglobe AS sitt konsept FishGLOBE V6.Tilsagn om utviklingstillatelser til Fishglobe AS 528,5 kB

Rømming i Nordland

02.01.2020

Fiskeridirektoratet mottok 30. desember melding fra Mowi Norway AS om rømming på lokaliteten Mefaldskjæret i Alstadhaug kommune.

Oppdatering om rømming på Hitra

02.01.2020

Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn hos Knutshaugfisk AS etter rømmingshendelsen ved deres lokalitet Flesa i Kjølsøyskaget på Hitra før jul. Rømmingsomfanget vil først bli klart etter utslakt i februar.

Oppstart for evaluering av føringspoolen

27.12.2019

Fiskeridirektøren har bestemt at føringspoolen, ordninga for føring av låssette fangstar i pelagisk fiske, ikkje skal vidareførast i si noverande form. Næringa vil bli invitert til møte medio mars.

Rømming i Hardanger

23.12.2019

Fiskeridirektoratet fekk fredag melding frå Lingalaks AS om rømming frå deira lokalitet Bergadalen i Kvam herad.