Fiskeridirektøren

Frank Bakke-Jensen er fiskeridirektør og øverste leder i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektøren får råd fra ledergruppen og fagpersoner i Fiskeridirektoratet, men har myndighet til å ta de endelige avgjørelsene.

I ledergruppen sitter fiskeridirektøren, direktørene for Forvaltningsdivisjonen, Tilsyns- og kontrolldivisjonen, Styringsavdelingen, IT-avdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og lederne av HR-staben og Klagesaksenheten.


Navn
Øyvind Lie
Frank Bakke-Jensen

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet