fiskeridirektøren

Per Sandberg er fiskeridirektør og øverste leder i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektøren hører på råd fra alle fagpersonene som er ansatt i Fiskeridirektoratet og fra ledermøtet, men har myndighet til å ta de endelige avgjørelsene.

I ledermøtet sitter fiskeridirektøren og direktørene for administrasjonsavdelingen, statistikkavdelingen, ressursavdelingen, kyst- og havbruksavdelingen, IT-avdelingen og kommunikasjonsstaben. Der sitter også seksjonssjefen for personalseksjonen. Ledermøtet møtes fast hver mandag. Hver 14. dag deltar også de sju regiondirektørene.


Navn
Per Sandberg

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet