Fiskeridirektøren

Frank Bakke-Jensen er fiskeridirektør og øverste leder i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektøren hører på råd fra alle fagpersonene som er ansatt i Fiskeridirektoratet og fra ledermøtet, men har myndighet til å ta de endelige avgjørelsene.

I ledermøtet sitter fiskeridirektøren og direktørene for administrasjonsavdelingen, statistikkavdelingen, ressursavdelingen, kyst- og havbruksavdelingen, IT-avdelingen, kommunikasjonsstaben, personal- og organsisajonsutviklingsstaben og regiondirektørene. Ledermøtet møtes fast hver hver 14.


Navn
Frank Bakke-Jensen

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet