Frank Bakke-Jensen

E-post:

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Frank Bakke-Jensen er fiskeridirektør og øverste leder i Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektøren lytter til råd fra fagpersoner i direktoratet og fra ledermøtet, men har myndighet til å ta de endelige avgjørelsene.