Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Monteringsbeskrivelse for teiner i fiske etter kongekrabbe

Alle teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe skal ha rømmingshull som holdes lukket av bomullstråd. For fangst av kongekrabbe med merkeregistrert fartøy utenfor kvoteregulert område vest for 26° Ø trer kravet i kraft 1. juli 2022. Her finner du en monteringsbeskrivelse for slike rømmingshull i teiner i fiske etter kongekrabbe.

Krav til rømmingshull

Bomullstråden og monteringen av denne må oppfylle disse kravene:

  • Bomullstråden skal ikke være tykkere enn 3 mm i diameter. Ved fiske med merkeregistrert fartøy kan likevel bomullstråden være inntil 4 mm i diameter.
  • Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne.
  • Bomullstråden skal være enkel.
  • Monteringen skal gjøres slik at det er fri utgang når den påmonterte tråden ryker.

Krav til montering i sammenleggbare teiner med toppramme, bunnramme og med flyteelementer i taket

I nedre kant av teinen (eventuelt like over fluktåpningene) skal det skjæres et horisontalt hull i notlinet. Hullets åpning skal være så stor at det skal kunne trekkes en sylinder på minimum 30 cm i diameter gjennom det. Hullet skal deretter lisses sammen med enkel bomullstråd. Bomullstråden skal kun knytes i endene, slik at når tråden brytes, vil hele hullet kunne åpne seg.

For å redusere press på bomullstråden (fra vekten av fangsten) når teinen hales opp og tas om bord, anbefales det å montere rømmingshullet på den siden av teinen som løftestroppene er rettet mot (trekkretning), se figur 1. Alternativt kan rømmingshullet lages på en av tverrsidene (inngangssidene), se figur 2.

Rømmingshull montert i trekkretning av teinen. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet
Figur 1. Rømmingshull montert i trekkretning av teinen. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet
Sammenlisset rømmingshull i nedre del av  kalven. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet
Figur 2. Sammenlisset rømmingshull i nedre del av kalven. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet

Krav til montering i andre typer kongekrabbeteiner

  1. For andre typer teiner med sammenleggbar eller rigid ramme kledd med notlin, monteres bomullstråd tilsvarende som i foregående beskrivelse. For teiner med rigid ramme kledd med notlin gjelder likevel ikke kravet til at hullet skal være horisontalt.
     
  2. I teiner av andre materialer (f.eks. netting) skjæres et hull i nedre del av teinen. Hullet kan være firkantet eller rundt, men åpningen må være stort nok til at man kan trekke gjennom en sylinder med diameter på minimum 30 cm. Åpningen dekkes av en luke (for rigide materialer kan utskåret luke benyttes) som festes til teinen med bomullstråd. I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å sikre at luken blir hengende fast i teinen etter at rømmingshullet er åpnet. For å redusere press på bomullstråden (fra vekten av fangsten) når teinen hales opp og tas om bord, anbefales det å montere rømmingshullet på den siden av teinen som løftestroppene er rettet mot (trekkretning)