Monteringsbeskrivelse for rømmingshull i hummer- og krabbeteiner - yrkesfiske

Denne monteringsbeskrivelsen gjelder ved bruk av merkeregistrert fartøy. Alle teiner som benyttes til fangst av hummer, taskekrabbe og annen krabbe (unntatt snøkrabbe), skal ha rømmingshull som holdes lukket av bomullstråd.

Monteringsbeskrivelsen gjelder ikke for teiner som settes til fangst av kongekrabbe. Det er fastsatt egen monteringsbeskrivelse for kongekrabbeteiner.

Krav til rømmingshull

Bomullstråden og monteringen av rømmingshull må oppfylle disse kravene:

 • Bomullstråden skal ikke være tykkere enn 4 mm i diameter.
 • Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne.
 • Bomullstråden skal festes slik at det er tilstrekkelig med ett trådbrudd før rømmingshull frigjøres.
4 mm bomullstråd. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Eksempel på 4 mm bomullstråd, ubehandlet og uten kjerne. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
 • I de tilfeller hvor det er tillatt å bruke tømmeluker som rømmingshull, er tillatt montering beskrevet under hver hovedtype av teiner.
 • Rømmingshullet skal være tilstrekkelig stort til at det kan trekkes gjennom en sylinder med minimum 15 cm i diameter. For rømmingshull i notlin, velger brukeren selv hvorvidt det passer best å lage ett «rett hull» eller hull som «vinkel».
 • Rømmingshull i kalver (innganger) kan kun lages dersom kalven er laget av notlin.
 • Det er ikke tillatt med montering av rømmingshull i bunnen av teinen. På en teine med tønneform betraktes den tredjedelen av teinen som har bunnkontakt, som bunnen av teinen.

Type "skotteteine"

Skotteteine. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Skotteteine. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
 • Dersom teinen består av kun ett kammer, er det valgfritt hvilken av tømmelukene på siden eller hvilken av sideflatene som benyttes til rømmingshull.
 • Dersom teinen har «sovekammer», er det dette kammeret som skal ha rømmingshull.
 • Dersom teinen har flere «sovekammer» skal disse ha rømmingshull.

Bildene under viser eksempel på 3 ulike metoder for montering av rømmingshull:

Skotteteine med sidehull. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Rømmingshull på sideflate: Brukeren velger selv plassering og retning på hullet som lages. Hullet må være tilstrekkelig stort til at det kan trekkes gjennom en sylinder med minimum 15 cm i diameter slik at det er fri utgang. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Skotteteine med feste i lukestrikk. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Rømmingshull med bomullstråd festet i strikk: Bomullstråden skal være montert slik at festet som holder luken på plass frigjøres ved ett enkelt trådbrudd. Dersom det lages en festeløsning for å unngå tap av selve kroken ved brudd i bomullstråd, skal luken uansett kunne åpnes minst 15 cm.
Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Skotteteine med festekrok. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Rømmingshull med bomullstråd i feste til tømmeluke: Bomullstråden skal være montert slik at festet som holder luken på plass frigjøres ved ett enkelt trådbrudd. 
Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet

I tillegg er det mulig å velge mellom ytterligere 2 løsninger. Dersom teinen har mer enn ett kammer skal løsningen være plassert i «sovekammer».

 1. I teiner hvor inngangen/kalven er laget av notlin, kan kalven benyttes til å lage rømmingshull dersom det er mulig å lage et hull som er tilstrekkelig stort til at det kan trekkes gjennom en sylinder på minimum 15 cm i diameter. Hullet sys (lukkes) igjen med bomullstråd som kun er festet i endene, slik at hullet frigjøres ved enkelt trådbrudd.
 2. Det er tillatt å montere en separat lukeløsning på teinens sideflate som holdes lukket med bomullstråd i ett eller to festepunkt. Løsningen skal være «hengslet» i nedre kant eller på en av sidene. Det skal være tilstrekkelig med enkelt trådbrudd i festepunktet/festepunktene for at luken skal frigjøres for åpning. Åpningen skal være fri og må være minimum 15 cm i diameter. Denne løsningen er i hovedsak rettet mot produksjon av nye teiner, men er tillatt å montere i brukte teiner.

Type "plastkasseteine"

Plastkanneteine. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Standard «plastkasseteine» med tilnærmet heldekkende tømmelokk på toppen, ett kammer og innganger (kalver) i begge ender av teinen. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet

Brukeren velger selv en festeløsning for tømmeluken (lokk på toppen) som angitt på bilde ovenfor. Festeløsningen av lokket skal inkludere bomullstråd på en slik måte at enkelt trådbrudd på bomullstråden medfører at feste for luken er frigjort. Ved brudd på bomullstråden skal luken kunne åpnes minimum 15 cm fra rammen, men det er fordelaktig om den kan åpnes helt.

Bildene under viser eksempel på 3 ulike metoder for lokkfeste med bomullstråd:

Plastkanneteine med krok opp. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Festekrok i lukestrikk: Ved bruk av denne løsningen skal krok festes til strikken på en slik måte at det er tilstrekkelig med ett enkelt trådbrudd for at luken skal være frigjort.
Foto: Langedal /Fiskeridirektoratet
Plastkanneteine med krok ned. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Festekrok i lukestrikk: Ved bruk av denne løsningen skal krok festes til strikken på en slik måte at det er tilstrekkelig med ett enkelt trådbrudd for at luken skal være frigjort. 
Foto: Langedal /Fiskeridirektoratet
Plastkanneteine med hempeløsning. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Hempe av bomullstråd i lukestrikk: Bomullstråden skal være montert slik at festet som holder luken på plass frigjøres ved ett enkelt trådbrudd. Foto: Langedal /Fiskeridirektoratet

I tillegg er det mulig å velge mellom ytterligere 2 løsninger.

 • I teiner hvor inngangen/ kalven er laget av notlin, kan kalven benyttes til å lage rømmingshull dersom det er mulig å lage et hull som er tilstrekkelig stort til det kan trekkes gjennom en sylinder på minimum 15 cm i diameter. Hullet sys (lukkes) igjen med bomullstråd som kun er festet i endene slik at hullet frigjøres ved enkelt trådbrudd.
 • Det er tillatt å montere en separat lukeløsning på teinens sideflate. Luken holdes lukket med bomullstråd i ett eller to festepunkt. Løsningen skal være «hengslet» i nedre kant eller på siden og det skal være tilstrekkelig med enkelt trådbrudd i festepunktet/festepunktene for at luken skal frigjøres for åpning. Åpningen på minimum 15 cm i diameter skal være helt fri. Denne løsningen er i hovedsak rettet mot produksjon av nye teiner, men er tillatt å montere i brukte teiner. Istedenfor hengslet luke vil det også være tillatt å dekke hullet med en plate som festes til teinen med bomullstråd. I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at platen flyter fritt i havet.

Type "klappeteine"

Klappeteine. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Standard «klappteine» med ett kammer og innganger (kalver) i begge ender av teinen. Teinen åpnes med mekanisk lås på toppen. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet

Brukeren velger selv hvor i teinen det skal lages hull, men hullet skal være plassert slik at det kan trekkes gjennom en sylinder med minimum 15 cm i diameter slik at det er fri utgang. Hullet sys (lukkes) igjen med bomullstråd som kun er festet i endene slik at hullet frigjøres ved ett enkelt trådbrudd.

Klappeteine med hull i tak. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Bildet viser plassering ved uttesting som gav lav slitasje på tråd. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet

I tillegg er det mulig å velge mellom ytterligere 2 løsninger:

 • I teiner hvor inngangen/ kalven er laget av notlin, kan kalven benyttes til å lage rømmingshull dersom det er mulig å lage et hull som er tilstrekkelig stort til det kan trekkes gjennom en sylinder på min 15 cm i diameter. Hullet sys (lukkes) igjen med bomullstråd som kun er festet i begge ender, slik at hullet frigjøres ved enkelt trådbrudd.
 • Det er tillatt å montere en separat lukeløsning på teinens sideflate eller tak. Luken holdes lukket med bomullstråd i ett eller to festepunkt. Løsningen skal være «hengslet» i nedre kant eller på siden og det skal være tilstrekkelig med enkelt trådbrudd i festepunktet/festepunktene for at luken skal frigjøres for åpning. Åpning på minimum 15 cm i diameter skal være helt fri. Denne løsningen er i hovedsak rettet mot produksjon av nye teiner, men er tillatt å montere i brukte teiner.

Type "treteine"

Treteine. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet
Krabbeteine laget av trematerialer. Dette er den teinetypen som det finnes flest ulike utgaver av. Det inkluderer også anordninger for tømmeluke. Foto: Langedal / Fiskeridirektoratet

Tillatte løsninger er basert på at teinen har ett kammer. Dersom det er laget sovekammer, skal rømmingshull dekke dette kammeret.

Brukere av treteine kan velge mellom følgende løsninger for montering av rømmingshull:

 • I teiner hvor inngangen/ kalven er laget av notlin kan kalven benyttes til å lage rømmingshull dersom det er mulig å lage et hull som er tilstrekkelig stort til det kan trekkes gjennom en sylinder på minimum 15 cm i diameter. Hullet sys (lukkes) igjen med bomullstråd som kun er festet i endene slik at hullet frigjøres ved enkelt trådbrudd.
 • Tømmeluke kan anvendes som rømmingshull. For at denne typen løsning skal være godkjent må det lages en festeordning for luken som inkluderer bruk av bomullstråd. Løsningen må være slik at det er tilstrekkelig med ett enkelt trådbrudd for at luken ikke lenger holdes fast i lukket posisjon.
 • Det er tillatt å montere en separat lukeløsning på teinens sideflate. Luken holdes lukket med bomullstråd i ett eller to festepunkt. Løsningen skal være «hengslet» i nedre kant eller på siden, og det skal være tilstrekkelig med enkelt trådbrudd i festepunktet/festepunktene for at luken skal være frigjort for åpning. Åpning på minimum 15 cm i diameter skal være helt fri. Denne løsningen er i hovedsak rettet mot produksjon av nye teiner, men er tillatt å montere i brukte teiner. Istedenfor hengslet luke vil det også være tillatt å dekke hullet med en plate som festes til teinen med bomullstråd. I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at platen flyter fritt i havet.

Andre "teinetyper"

For andre typer teiner, eller teiner laget av annet materiale enn hva som er angitt ovenfor, kan følgende løsninger benyttes:

 • I teiner hvor inngangen / kalven er laget av notlin, kan kalven benyttes til å lage rømmingshull dersom det er mulig å lage et hull som er tilstrekkelig stort til det kan trekkes gjennom en sylinder på min 15 cm i diameter. Hullet sys (lukkes) igjen med bomullstråd som kun er festet i begge ender, slik at hullet frigjøres ved enkelt trådbrudd.
 • Det er tillatt å montere en separat lukeløsning på teinens sideflate. Luken holdes lukket med bomullstråd i ett eller to festepunkt. Luken skal være «hengslet» i nedre kant eller på siden, og det skal være tilstrekkelig med enkelt trådbrudd i festepunktet/festepunktene for at luken skal åpne seg. Åpningen skal være fri og må være minimum 15 cm i diameter. Denne løsningen er i hovedsak rettet mot produksjon av nye teiner, men er tillatt å montere i brukte teiner. Istedenfor hengslet luke vil det også være tillatt å dekke hullet med en plate som festes til teinen med bomullstråd. I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at platen flyter fritt i havet.

For teiner hvor rammeverket er laget tre vil i tillegg følgende løsning være tillatt:

 • Det er tillatt å montere en separat lukeløsning på teinens tak eller teinens lokk på toppen. Løsningen skal være «hengslet» på den ene siden. Luken holdes lukket med bomullstråd i ett eller to festepunkt. Det skal være tilstrekkelig med enkelt trådbrudd i festepunktet/ festepunktene, for at luken skal frigjøres for åpning. Åpning på minimum 15 cm i diameter skal være fri og plassert slik at den er en naturlig utgang for fangsten.

Rømmingshull i kombinasjon med gjenfinningsløsninger

Rømmingshull i kombinasjon med flytbare gjenfinningsløsninger er tillatt.

 • For at en slik løsning skal være tillatt må det lages et hull i teinens sidevegg med en fast åpning på minimum 15 cm i diameter. Hullet lukkes med en flytbar gjenfinningsløsning som holdes lukket (låst) med bomullstråd på en måte slik at ett enkelt trådbrudd er tilstrekkelig for at hullet åpnes med fri utgang.

Råd i forbindelse med montering

 • Ved bruk av løsninger der frigjøring av «festekroker» er en del av løsningen for rømmingshullet, anbefales anordninger som også bidrar til at kroken ikke mistes ved trådbrudd under pågående fiske. 
 • Ved bruk av løsninger med plater som tetter rømmingshull anbefales det å ha en tilleggsløsning som gjør at selve platen ikke forsvinner fra teinen ved trådbrudd under pågående fiske.