Nyheter

Mye ulovlig fiske i Oslofjorden

24.04.2024

I løpet av en helg i midten av april observerte Fiskeridirektoratet godt over 100 personer som fisket i indre Oslofjord, de fleste i gyteområdet hvor alt fiske er forbudt til 1. mai.

Mange anmeldelser for ulovlig oppbevaring av hummer

08.12.2023

Hummarfisket sør for 62° N er over og mange har levande hummarar ståande i samleteiner i sjøen. Ein felles kontrollaksjon med Fiskeridirektoratet og Kystvakten på ein liten del av vestlandskysten i byrjinga av desember resulterte i 30 anmeldelsar, mange beslag og friheiten for 113 hummarar.

Stor kontrollaktivitet i hummerfisket

06.10.2023

I dagene før og etter at hummerfisket åpnet 1. oktober er det gjennomført flere kontrollaksjoner, hvor flere kontrolletater har deltatt. De fleste fangster i tråd med regelverket, men slike aksjoner vil alltid medføre beslag, anmeldelser og andre reaksjoner.

Fellesaksjon mot ulovleg reiskap

29.09.2023

I perioden 22. – 26. september gjennomførte Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Politiet ein fellesaksjon i Vestland fylke. Aksjonen resulterte i 57 beslag og 30 anmeldelsar.

Ikke brekk klørne til krabben

04.07.2023

Etter redskapskontroll i Førresfjorden forrige uke, observerte vi unormalt mange krabber uten klør. Det er forbudt å brekke klørne, og det strider med dyrevelferdsloven. 

Kontroll av turistfisket

03.07.2023

Vi deltok på en samarbeidskontroll den 20. – 22. juni, i sammen med Kystvakten, Statens Naturoppsyn og politiet. Her ble det utført tilsyn av turistfiske i området Nordmøre og Trøndelag.

 

Skal du ut og fiske?

13.06.2023

Det er for lite kunnskap om regelverket hos mange hobbyfiskere, og tap av redskap er et stort problem i fritidsfiske. Fiskeridirektoratet har derfor laget et nettkurs, som du kjapt og enkelt kan ta før du skal ut og fiske.

Ny fellesaksjon med dystert resultat

09.06.2023

Dei første dagane i juni gjennomførte Fiskeridirektoratet ein fellesaksjon på Sør-Vestlandet saman med Statens Naturoppsyn (SNO) og Kystvakten (KV) med nokså dystert resultat. I løpet av fire dagar vart 125 redskaper beslaglagt.