Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Lanserer film for å øke kunnskap om norsk fiskeri

Norge har lange fisketradisjoner. I Fiskeridirektoratets nylanserte film får du en introduksjon av norske fiskemetoder og hvilke fiskeriaktiviteter som foregår i norske havområder.

- Vi ønsker å spre kunnskap om hvordan fiskeri foregår i norske farvann og hvilke redskaper som brukes, sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Kristian Landmark Skaar.

Film for økt forståelse

Formålet med filmen er i første omgang å øke forståelsene mellom fiskerinæringen og andre næringer som opererer samtidig i samme farvann. Alle som planlegger arbeid på norsk kontinentalsokkel kan støte på fiskeriaktivitet der, og er derfor i målgruppa for denne filmen.

- Filmen er tilpassa folk uten tidligere kjennskap til fiskeri og kan sees av alle. Her kan du for eksempel lære forskjellen på aktive og passive fiskeredskap.

Filmen finnes på både i norsk og i engelsk utgave og kan benyttes både i informasjonsarbeid og i undervisningsformål.

Se filmen: Fiskeriredskap på norsk sokkel (youtube)

Tekniske tegninger som kan brukes av alle

Fiskeridirektoratet har også laget tekniske tegninger av de fleste fiskeredskaper som brukes i sjøen.

 Du finner tegningene her (flickr)

Tegningene egner seg til blant til rapporter og til undervisning, og er til fri bruk.

- Vi har også laget et nytt redskapshefte med fokus på seleksjonsinnretninger i ulike fiskeredskaper. Dette er også til fri anvendelse for alle, men det henvender seg nok mest mot yrkesfiskere.

Du finner redskapsheftet her (fiskeridir.no)

Oppdatert: 26.05.2023