Redskapshefte

Fiskeridirektoratet har utarbeidet et hefte med oversikt over redskap som brukes i fiskeri i norske farvann. Heftet har fokus på seleksjonsinnretninger i ulike fiskeredskaper, og er tilgjengelig for nedlasting her.

Oppdatert: 25.05.2023