Redskapshefte

Fiskeridirektoratet har utarbeidet et hefte med oversikt over redskap som brukes i fiskeri i norske farvann.

Heftet har fokus på seleksjonsinnretninger i ulike fiskeredskaper.

Du får en enkel forklaring over passive og aktive fiskeriredskaper som benyttes i Norsk jurisdiksjonsområde. Du finner også en gjennomgang av tekniske reguleringer til de forskjellige fiskeritypene, samt en oversikt over seleksjonsinnretninger og andre innretninger påmontert redskapene i henhold til forskriftene. 

Last ned redskapsheftet

Oppdatert: 25.05.2023