Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kontroll av kysttorskvernet i Skagerrak

Tilstanden til kysttorsken i Skagerrak er kritisk, og det er innført flere tiltak for å bedre torskebestanden. I dagene 21.-24. april gjennomførte Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn en ny fellesaksjon innen fiskerikontroll i Skagerrak.

Fra Telemark og østover til svenskegrensen er det totalforbud mot å fiske torsk. I torskens gyteperiode – fra og med 01. januar til og med 30. april – er det forbud mot alt fiske i 14 fastsatte gyteområder fra Mandal til svenskegrensen. For å følge opp forbudet har Fiskeridirektoratet denne våren, som tidligere varslet, intensivert kontrollvirksomheten i Skagerrak. 

Stikkprøver og kontroll i verneområder

– I helgen gjennomførte vi en ny fellesaksjon sammen med Kystvakten og Statens Naturoppsyn. I tillegg til å kontrollere verneområder for kysttorsk, kontrollerte vi hummerfredningsområder, og vi tok stikkprøver av faststående fiskeredskaper langs hele Skagerrakkysten, sier Jørgen Ree Wiig, inspektør i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.

Statens Naturoppsyn kontrollerte også verneområder for fugl og vern av anadrome fiskearter.

Foruten kontroll i verneområdene for torsk og hummer, ble det også gjort stikkontroller andre steder langs kysten. Også her ble det gjort beslag av krabbeteiner med manglende råtnetråd og hummerteiner som sto i sjøen utenom hummerfiskesesongen. 19 av beslagene som ble gjort sto i gyteområdene for torsk og 25 beslag sto inne i hummerfredningsområdene. Andre lovbrudd som ble avdekket var at noen hadde for mange fiskeredskap enn lovlig antall i sjøen og det ble reagert med advarsler på dårlig merking av fiskeredskap.

I alt ble det beslaglagt totalt 97 fiskeredskaper, hvorav 94 redskaper var teiner og 3 var ruser. I flere av redskapene fant inspektørene våre torsk, og over 30 individer ble gjenutsatt.

Også mange flinke fritidsfiskere

– Under de fleste av stikkprøvene fant vi redskap som var i orden, som betyr at mange fritidsfiskere som er flinke til å følge reglene. Dette syntes vi er bra! Spesielt i indre Oslofjord så det lyst ut og kun ett beslag ble gjort innenfor Drøbak. Vi ser veldig positivt på at fiskere i Indre Oslofjord følger regelverket da det er her livet i fjorden sliter som verst og vi har alle et felles ansvar for å ta vare på livet i havet, sier Wiig.

 

Nøkkeltall fra kontrollen

Hummerteine satt i fredningstiden for hummer: 3 hummerteiner
Manglende råtnetråd: 19 krabbeteiner
For mange teiner: 22 krepseteiner tilhørende samme eier
Teiner inne i hummerfredningsområde: 22 krepseteiner i hummerfredningsområdet på Kvernskjær
Teiner i gytefelt for torsk: 8 krepseteiner i torskegytefeltet på store Hvaler, 1 havteine, 1 hummerteine og 3 krabbeteiner i torskegytefeltet i Lillesand
Ruser i gytefelt for torsk: 3 ruser i gytefelt for torsk i Lillesand


I tillegg fikk flere personer advarsel for dårlig merking av vak.

Regelverket

Alle som fisker er pliktige til å sette seg inn i regelverket. Lettest mulig måte å gjøre det på er å bruke Fritidsfiskeappen som kan lastes ned i Appstore og Google Play. I appen finner man blant annet regler for redskap og oversikt over ulike verneområder.

Fritidsfiskeappen

Tips oss

Vet du om ulovlig fiske? Vi ønsker å høre fra deg! Tips oss, enten anonymt eller med navn:

Tips oss

teiner-og-ruser-paa-dekk-beslag-etter-skagerrakkontroll-april-2023.JPG
Oversikt over beslag etter kontroll
Oppdatert: 25.04.2023