Fritidsfiskeappen

Rapporter tapt og funnen reiskap, les om reglar for artar, reiskap og ferdsel på sjøen. Bli med å redusere spøkelsefiske og marin forsøpling. 

Ny fritidsfiskeapp 

fritidsfiske mock up.png

Du kan laste ned ny app ved å søke på «fritidsfiskeappen» i App Store  eller
 Google Play

Den gamle fritidsfiskeappen er ikkje lenger aktiv og alle må laste ned den nye Fritidsfiskeappen.

Dette kan du gjere i appen:

  • melde tapt og funnen reiskap
  • få oversikt over tapt reiskap 
  • lese om og sjå bilde av over 60 artar og finne ut om dei er freda eller har minstemål
  • lese om reglane for reiskap og
  • ferdsel på sjøen
  • melde om bifangst av sjøpattedyr 
     

Har du spørsmål eller tilbakemeldingar? 

Når du sender spørsmål og tilbakemeldingar treng vi ei kort og detaljert beskriving. I tillegg ber vi om følgande detaljar:

1. Kva mobiltype og versjon du har?
For eksempel: iPhone 8+ eller Samsung Galaxy S20

2. Skjermdump/bilde av utfordringar du opplever i app

Alle spørsmål og tilbakemeldingar sender du til 

 

Oppdatert: 18.06.2020