Fritidsfiskeappen

Rapporter tapt og funnen reiskap, les om reglar for artar, reiskap og ferdsel på sjøen. Bli med å redusere spøkelsefiske og marin forsøpling. 

Last ned Fritidsfiskeappen i App Store eller Google Play

Den gamle appen Fritidsfiske er ikkje lenger aktiv.

Dette kan du gjere i appen

  • melde tapt og funnen reiskap
  • melde funnen reiskap på vegne av dykkeklubb 
  • få oversikt over tapt reiskap i kart
  • melde om bifangst av sjøpattedyr 
  • lese om reglane for reiskap
  • lese om og sjå bilde av over 60 artar og finne ut om dei er freda eller har minstemål
  • få info om ferdsel på sjøen

Har du spørsmål eller tilbakemeldingar? 

Når du sender spørsmål og tilbakemeldingar treng vi ei kort og detaljert beskriving. I tillegg ber vi om følgande detaljar:

1. Kva mobiltype og versjon du har?
For eksempel: iPhone 8+ eller Samsung Galaxy S20

2. Skjermdump/bilde av utfordringar du opplever i appen

Alle spørsmål og tilbakemeldingar sender du til info@fiskeridir.no

Oppdatert: 01.02.2021