Skal rydde forlatte blåskjellanlegg i Agder

Mandag lanserte Fiskeridirektoratet sin handlingsplan mot marin forsøpling. Kartlegging og fjerning av etterlatte blåskjellanlegg er ett av tiltakene i planen, og allerede nå starter direktoratet arbeidet med å få fjernet 15 forlatte anlegg i Agder.

Fiskeridirektoratet har overtatt eierskapet til de 15 forlatte blåskjellanlegg etter konkursen i Agder Mussels. Opprydningsjobben skal lyses ut på anbud i disse dager, og det tas sikte på at anleggene skal være fjernet før høsten.

Agder Mussels sine 15 tillatelser til blåskjelloppdrett i kommunene Arendal, Risør og Tvedestrand ble trukket tilbake i 2019 og 2020 fordi det ikke hadde vært drift på anleggene på mange år.

– Fordi anleggene har ligget forlatt i skjærgården i mange år har de blitt et betydelig forsøplings- og miljøproblem, sier Siri Meling, regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

Ingen midler i boet

Det ble åpnet konkurs i selskapet i desember i 2020. Da de ble slått konkurs, gikk rådigheten av anleggene over til bostyrer. Boet har ingen midler og Fiskeridirektoratet har derfor inngått en avtale med bostyret om å overta anleggene.

– Avtalen som nå er inngått med bobestyrer sørger for at Fiskeridirektoratet får eierskap til anleggene i den hensikt å få de fjernet. Vi har hatt tett dialog med bostyrer for få dette til og er svært fornøyd med at vi nå har fått på plass en løsning, sier Meling.

Fiskeridirektoratet har også vært i dialog med Kystverket om saken, som har konstatert at anleggene kan utgjøre en fare for småbåttrafikken i området.

Opprydning på anbud

Oppryddingsjobben vil bli lagt ut på anbud i den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin.

– Det er svært viktig for Fiskeridirektoratet at oppryddingen kommer i gang så fort som mulig. Vi kommer til å stille krav til selskapet som får oppdraget å fjerne og håndtere de forlatte anleggene på en bærekraftig måte, sier Meling.

Oppdatert: 16.03.2021