Akvakulturstatistikk: laks, regnbueørret og ørret

Akvakulturstatistikk for laks, regnbueørret og ørret omfatter produksjon av disse artene, og er delt inn i to produksjonsgrupper; settefiskproduksjon (ferskvannsproduksjon) og matfiskproduksjon (sjøvannsproduksjon).