Fiske etter makrellstørje i 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering av makrellstørje for 2022.

Reguleringen innebærer at fartøy som fisker med not, småskala kystfartøy og merk-, slipp- og rekreasjonsfiskere får anledning til å fiske etter makrellstørje i 2022.

Alle som deltar i fisket må ha tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å delta.

Informasjon om vilkår for deltakelse, samt frist for påmelding for de ulike gruppene, vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratets nettsider i løpet av mars måned.

En viktig videreføring fra tidligere år er at fartøy som får bifangst av makrellstørje vil kunne få betalt for størjen. Det er avsatt 15 tonn makrellstørje til dekning av bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter.