Fiske etter makrellstørje

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering av makrellstørje for 2023.

Reguleringen innebærer at fartøy som fisker med not, småskala kystfartøy, merk- slipp og rekreasjonsfiskere samt forskere får anledning til å fiske etter makrellstørje i 2023.

Årets kvote er på 383 tonn, hvilket utgjør en økning fra 2022. Av totalkvoten er det avsatt 15 tonn til dekning av bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske og 18 tonn til et forsøksfiske på levendelagring av makrellstørje. Gruppen for småskala kystfartøy får tildelt en gruppekvote på 40 tonn.

Det er ikke lenger adgang til å delta i gruppen for småskala kystfiske for fartøy som fisker med line. Fartøy som ønsker å fiske makrellstørje med line må søke om dispensjon fra forbudet til Fiskeridirektoratet.

Fartøy som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje i 2023 må melde seg på via påmeldingsskjema som er tilgjengelig på Fiskeridirektoratet sine nettsider innen 22. april.

Det er den internasjonale fiskeriforvaltningsorganisasjonen ICCAT som forvalter tunfisken i Atlanterhavet og som godkjente Norges reguleringsplan for årets makrellstørjefiske denne uken.

Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet om fisket etter makrellstørje 2023