Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fiske etter makrellstørje med småskala kystfiskefartøy

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at inntil 25 fartøy får delta i fisket etter makrellstørje i gruppen for småskala kystfartøy. 

Totalt vil 25 fartøy kunne delta. Dersom det er flere enn 25 påmeldte til fisket vil det bli gjennomført en loddtrekning. Påmeldte fartøy som kan dokumentere erfaring med fiske etter makrellstørje vil likevel bli prioritert.

Det er ikke lenger adgang til å delta i gruppen for småskala kystfiske for fartøy som fisker med line. Fartøy som ønsker å fiske makrellstørje med line må søke om dispensjon fra forbudet til Fiskeridirektoratet.

Søknad

Påmelding til fisket etter makrellstørje for småskala kystfiskefartøy

Fristen er i slutten av april hvert år.

Vilkår

Inntil 25 fartøy med største lengde til og med 14,99 meter og der fartøyeier står på blad B, kan delta i gruppen for småskala kystfiskefartøy dersom to av tre av følgende vilkår er oppfylt:

  • Hver tur skal ha en varighet på under 24 timer
  • Det skal være et mannskap på maksimalt fire personer om bord
  • Fisket skal foregå innenfor Norges territorialfarvann

I tillegg: 

  • Det kan kun fiskes med stang, dorg eller juksa.
  • Uavhengig av lengdebegrensningen kan inntil tre fartøy med største lengde mellom 14,99 og 24 meter, og som fisker med line, delta i fisket forutsatt at vilkårene for øvrig er oppfylt.

Plan for sikring:

Det er dessuten et vilkår for å delta i fisket at det i søknaden skrives noe om plan for sikring av kvalitet av størjen. Utstyret som brukes skal være dimensjonert for å fiske makrellstørje, og søknaden skal inneholde en detaljert beskrivelse av både utstyr (merke, modell og spesifikasjoner) og planlagt fiskemetode.