Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Bifangst av makrellstørje

Bifangst av makrellstørje skal registreres, og Fiskeridirektoratet hjelper med dette. Fartøy som får bifangst av makrellstørje, kan få betalt for denne bifangsten

Bifangstreguleringen innebærer at fartøy som ikke har adgang til å fiske makrellstørje kan ha inntil 10 makrellstørjer som bifangst i den enkelte landing. Bifangsten kan likevel ikke overskride 20 % i vekt av den totale fangst om bord ved landing.

Fangsten skal i utgangspunktet landes i utpekte havner, og det må følge et fangstsertifikat med når fangsten selges.

I dag foregår utfylling og signering av fangstsertifikat elektronisk. Fisker kontakter Fiskeridirektortet, som så oppretter fangssertifikatet. 

Dersom du får fangst av makrellstørje

1. Registrer i ERS

Registrer makrellstørjen i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) på lik linje med annen bifangst. Dersom man har problem med å registrere makrellstørje i dagboka må fisker kontakte support hos sin leverandør av dagbok, og eventuelt informere FMC om problemet i tillegg.

2. Kontakt FMC

Kontakt FMC hos Fiskeridirektoratet så snart som mulig etter at du har fått bifangsten. FMC må blant annet vite når og hvor du har tenkt å lande makrellstørjen. Dersom du har hatt problemer med å få registrert bifangst av størje i ERS, kan FMC hjelpe deg. 

3. Landing av makrellstørje

Landing av makrellstørje vil som utgangspunktet bare kunne skje i forhåndsutpekte havner: Liste over slike havner i Norge (iccat.int) (for å se havner i Norge, velg «Norway).

Dersom du ønsker å lande makrellstørjen i utlandet: Lister over havner i utlandet (iccat.int). 

Kontakt uansett FMC hos Fiskeridirektoratet så snart som mulig slik at de kan kontakte den utenlandske FMCen og informere om at fartøyet ønsker å lande bifangst av størje.

Før du kan anløpe utenlandsk havn må du fylle ut en egen ICCAT Havnestatsmelding (iccat.int). Den skal sendes havnestaten, som må godkjenne at du anløper denne havnen.

Fangstsertifikat

Før fangst av makrellstørje skal omsettes må det fylles ut et eget ICCAT fangstsertifikat. Dette gjør FMC hos Fiskeridirektoratet for deg. Kontaktinformasjon til FMC finner du her.

For å kunne fylle ut sertifikatet trenger vi følgende informasjon:

  • Navn på fartøy
  • Registreringsmerke
  • Fangstområde (eksempelvis Østatlanteren)
  • Antall fisk
  • Estimert totaltvekt og estimert snittvekt
  • Fiskeredskap som ble benyttet
  • Navn på kjøper